PETÍCIA k zákonu

 

Vážení občania, rybári, naši priatelia a priaznivci, všetci, ktorým nie sú ľahostajné veci verejné a ktorým záleží na budúcnosti a zachovaní rybárstva pre všetkých, dovoľte nám obrátiť sa na Vás s touto výzvou a prosbou o verejnú podporu.

Rybárstvo a výkon rybárskeho práva, ako jedna z najrozšírenejších voľnočasových aktivít na Slovensku, stojí v súčasnej dobe na rázcestí. Cesty, ktorými sa môžu uberať po prijatí nového zákona o rybárstve sú buď smerom ku kvalitatívnemu posunu vpred alebo smerom k roztriešteniu fungujúceho systému.

Pre mnohých z Vás to nie je nová informácia, že už v počiatočnom štádiu prípravy nového zákona o rybárstve došlo k návrhom, ktoré vôbec nie sú posunom vpred, ale naopak ich akceptovanie by mohlo spôsobiť postupný zánik všeľudového rybárstva  v jeho súčasnej podobe, ktorú reprezentuje najmä Slovenský rybársky zväz.

Slovenský rybársky zväz existuje už viac ako 91 rokov, tvorí ho takmer 120 000 členov z toho 22 000 sú deti a mládež, ktorým je od malička vštepovaná láska k prírode a úcta k všetkému živému. Je nepochybné, že ako najväčšie občianske združenie na Slovensku už roky zabezpečuje úlohy vo verejnom záujme pri ochrane vôd a okolitej prírody. Formou brigádnickej činnosti jeho členov sú ročne odpracované státisíce hodín pri napĺňaní vyššie uvedených cieľov. Preto dúfame, že každému z Vás záleží na budúcnosti rybárstva na Slovensku. 

Chceme veriť, že lov rýb zostane aj po prijatí nového zákona o rybárstve stále prístupný širokej verejnosti a to prostredníctvom Slovenského rybárskeho zväzu. Viera a optimizmus však väčšinou nestačia na dosiahnutie cieľa. Len osobná angažovanosť nás všetkých, záujem o veci verejné, vzájomná spolupráca  a jednota nás môžu posúvať vpred. Zlepšovať život a naše prostredie je možné aj malými činmi, takými ktorými ukážeme, že nie sme ľahostajní, takými ako je verejná podpora správnych vecí.

Priatelia, naša petícia má za cieľ odolať tlaku záujmových skupín a zachovať v rámci novo pripravovaného zákona o rybárstve  súčasné postavenie Slovenského rybárskeho zväzu a ďalších subjektov, ktorým je prideľované rybárske právo na Slovensku a to v kontexte súčasne platného zákona ako aj pripomienok Slovenského rybárskeho zväzu. Zároveň žiadame aby nový zákon o rybárstve bol prijatý, pričom svojim obsahom kvalitatívne posunul rybárstvo vpred tým, že  odstráni technické nedostatky a nejasnosti súčasného zákona. Viac informácií, text petície, ktorú môžete  podporiť aj elektronicky, nájdete na stránke www.zarybarstvo.sk

Podporte nás prosím svojím podpisom na petičnom hárku alebo elektronicky, zdieľajte a šírte ďalej túto výzvu ako aj  petíciu  a zachráňme  spolu rybárstvo pre budúce generácie.

 

                                                                                                                                     ĎAKUJEME

 

Petičný výbor:

Ing. Ľuboš Javor – tajomník SRZ, Nitrianska 534, 92551 Šintava –  osoba poverená zastupovaním

RSDr. Rudolf Boroš – prezident SRZ, Písecká 10, 99001 Veľký Krtíš

JUDr. Miloš Kabáč – viceprezident SRZ, Vojtaššákova 579/73, 02744 Tvrdošín

MVDr. Štefan Bilik – viceprezident SRZ , P. Dobšinského 64, 04801 Rožňava

Mgr. Marek Ondrejovič  – člen KK SRZ, Borovce č.d. 247, 92209 Borovce

Mgr. Barbora Roobová – právnička, Fatranská 3101/12, 01008 Žilina     

 

 

PETIČNÝ HÁROK

Vytlačený a podpísaný petičný hárok stačí doručiť o kancelárie MsO na Partizánskej 151/3 v Dubnici nad Váhom, kde sa bude táto petícia sústreďovať. Za ochotu ďakujeme.


 

TOPlist