Výbor MsO SRZ

Vitajte na stránkach Slovenského rybárskeho zväzu Mestskej organizácii v Dubnici nad Váhom. Pre priblíženie Vám predstavujeme zloženie výboru SRZ MsO Dubnica n./V. a zloženie výboru jednotlivých Obvodných organizácií.

 

Aktuálne zloženie Výboru MsO SRZ Dubnica nad Váhom

Zloženie Výboru SRZ MsO Dubnica n/V:               kontakt: srzmsodubnica@srzmsodubnica.sk


Predseda:                          p. Brokeš Miroslav        kontakt: predseda@srzmsodubnica.sk
Tajomník:                    JUDr. Mada Roman     kontakt: tajomnik@srzmsodubnica.sk
Hlavný hospodár:            Gavenda Ondrej          kontakt: hospodar@srzmsodubnica.sk
Účtovník:                   Ing.Duvač Cyril
Predseda ObO č.1:      p. Novák milan
Predseda ObO č.2:     Ing. Waldecker Branislav
Predseda ObO č.3:    p. Ištvánik Bohumil
Vedúci RS:                p. Brokeš Vladimír
Člen:                             Ing. Duraj Miroslav
Člen:                             Ing. Baláž Ferdinand
Člen:                             Ing. Šedík Jozef

 

 

Aktuálne zloženie výboru SRZ ObO č. 1  Dubnica nad Váhom - výbor ObO č.1

Aktuálne zloženie výboru SRZ ObO č. 2 Nová Dubnica - výbor ObO č.2

Aktuálne zloženie výboru SRZ ObO č. 3  Ilava - výbor ObO č.3

 

TOPlist