Zarybňovanie a úlovky

Násady rýb vysadené v roku 2016 do našich revírov:

Kapor dvojročný (K2) – 3200 kg
Kapor trojročný (K3) – 7800 kg
Podustva severná, dvojročná (Pds2) – 15 000 ks
Pstruh dúhový dvojročný (Pd2)  - 1160 kg
Pstruh potočný dvojročný (Pp2) - 250 kg
Pstruh potočný jednoročný (Pp1) 9 cm - 14 942 ks
Šťuka plôdik vreckový (Š0) – 20 000 ks
Šťuka ročná (Š1) – 250 kg
Šťuka rýchlená (Šr) – 10 000 ks
Zubáč dvojročný (Zu2) – 250 kg
 

Násady rýb vysadené v roku 2016 podľa jednotlivých revírov:

Pstruh potočný jednoročný a starší /z výlovu Krivoklátsky potok/
   142 ks – Tovarský potok

Pstruh potočný dvojročný PP2 – 250 kg
   100 kg -  Podhradský potok
   50 kg -  Tovarský potok

Pstruh dúhový dvojročný Pd2 – 1160 kg
   250 kg – Rybníky Prejta Vystrkov
   750 kg – VN Bolešov - Gilianka

Nosický kanál č.9 /3-25360-1-1/:
Kapor trojročný K3 – 700 kg
Šťuka rýchlená Šr – 2500 ks

OR Kalná – Dúlovské č. 1,2 a 3  /3-2630-1-1/:
Kapor trojročný K3 – 50 kg

OR Ladce /3-2640-1-1/:
Kapor trojročný K3 – 300 kg
Zubáč dvojročný Zu2 – 20 kg

OR Štrková – Dúlovské /3-2700-1-1/:
Kapor trojročný K3 – 500 kg

Štrkovisko Dubnička /3-4100-1-1/:
Kapor dvojročný K2 – 1300 kg
Kapor trojročný K3 – 1100 kg
Šťuka plôdik vreckový Š0 – 5000 ks
Šťuka ročná Š1 – 100 kg
Zubáč dvojročný Zu2 – 100 kg

Štrkovisko Horovce – Pod drôtmi /3-4130-1-1/:
Kapor trojročný K3 – 50 kg

štrkovisko Ilava /3-3401-1-1/:
Kapor dvojročný K2 – 700 kg
Kapor trojročný K3 – 1100 kg
Šťuka ročná Š1 – 50 kg
Zubáč dvojročný Zu2 – 15 kg

Váh č.9 / 3-4570-1-1/:
Podustva dvojročná Pds2 – 15 000 ks
Šťuka rýchlená Šr – 5 000 ks

VN Prejta – dolná /3-5600-1-1/:
Kapor dvojročný K2 – 1200 kg
Kapor trojročný K3 – 1800 kg
Šťuka plôdik vreckový Š0 – 2500 ks
Šťuka ročná Š1 – 50 kg
Šťuka rýchlená Šr – 2500 ks
Zubáč dvojročný Zu2 – 60 kg

VN Prejta – horná /3-5610-1-1/:
Kapor trojročný K3 – 1200 kg
Šťuka plôdik vreckový Š0 – 2500 ks
Šťuka ročná Š1 – 50 kg
Zubáč dvojročný Zu2 – 55 kg

VN Slávnica /3-5770-1-1/:
Kapor trojročný K3 – 400 kg
Pstruh dúhový Pd2 – 100 kg

VN Tunežice /3-5880-1-1/:
Kapor trojročný K3 – 600 kg
Pstruh dúhový Pd2 – 60 kg

Rybník Ilava – Pivovar /3-3400-1-2/:
Šťuka plôdik vreckový Š0 – 10 000 ks

 

Úlovky rýb v roku 2016

Pstruhové vody – domáce:
Pstruh potočný – 449 ks čo je 131,10 kg,
Pstruh jazerný – 21 ks čo je 7,96 kg,
Pstruh dúhový – 1760 ks čo je 679,46 kg

Pstruhové vody v iných organizáciách:
Pstruh potočný – 16 ks čo je 8,40 kg
Pstruh jazerný – 3 ks čo je 2,40 kg
Pstruh dúhový – 118 ks čo je 50,95 kg

Spolu naši členovia na pstruhových vodách ulovili 2367 ks lososovitých druhov rýb o celkovej váhe 880,27 kg.

Kaprové vody – domáce:
Amur  biely   230 ks 1 190,30 kg
Belička európska  38 ks  0,79 kg
Boleň dravý   30 ks  75,80 kg
Červenica ostrobruchá 21 ks  1,30 kg
Jalec hlavatý  231 ks 178,93 kg
Jalec ostatné druhy  1 ks  0,75 kg
Kapor rybničný  4329 ks 11 228,17 kg
Karas striebristý  187 ks 123,30 kg
Lieň sliznatý  21 ks  14,60 kg
Mrena severná  103 ks 180,16 kg
Nosáľ sťahovavý  509 ks 202,19 kg
Ostatné druhy rýb  406 ks 19,50 kg
Ostriež zelenkavý  320 ks 51,76 kg
Pleskáč ostatné druhy 33 ks  7,90 kg
Pleskáč vysoký  439 ks 208,98 kg
Plotica červenooká 10 ks  1,00 kg
Podustva severná  33 ks  40,64 kg
Pstruh dúhový  264 ks 151,16
Sumec veľký  15 ks  137,30 kg
Šťuka severná  174 ks 374,75 kg
Úhor európsky  73 ks  50,40 kg
Zubáč veľkoústy  59 ks  127,99 kg

Spolu naši členovia v našich kaprových vodách ulovili celkovo 7526 ks rýb o váhe 14 367,67 kg.

Kaprové vody – iné organizácie:
Amur biely   15 ks  141,60 kg
Boleň dravý   35 ks  75,90 kg
Jalec hlavatý  248 ks 109,45 kg
Jalec ostatné druhy  10 ks  5,50 kg
Jeseter malý   1 ks  0,90 kg
Kapor rybničný  962 ks 2 758,59 kg
Karas striebristý  164 ks 51,20 kg
Lieň sliznatý  5 ks  3,60 kg
Lipeň tymianový  3 ks  1,10 kg
Mrena severná  39 ks  61,35 kg
Mieň sladkovodný  1 ks  1 kg
Nosáľ sťahovavý  286 ks 103,10 kg
Ostatné druhy rýb  172 ks 12,10 kg
Ostriež zelenkavý  118 ks 30,10 kg
Pleskáč ostatné druhy 13 ks  3,80 kg
Pleskáč vysoký  194 ks 183,76 kg
Podustva severná  6 ks  6,20 kg
Sumec veľký  32 ks  292,30 kg
Šťuka severná  79 ks  203,14 kg
Úhor európsky  19 ks  13,30 kg
Zubáč veľkoústy  414 ks 979,10 kg
Zubáč volžský  8 ks  14,70 kg

Naši členovia v iných organizáciách ulovili celkovo 2823 ks rýb o váhe 5050,79 kg.

Celkovo naši členovia ulovili 12 716 ks rýb o celkovej váhe 20 268,73 kg. Vo finančnom vyjadrení to je suma 70 902,10 €. Priemerná váha úlovku bola 1,59 kg/ks.


V percentuálnom vyjadrení je podiel ulovených rýb nasledovné:
1/ Kapor – 5291 ks čo predstavuje 41,61 %
2/ Pstruh dúhový - 2142 ks čo predstavuje 16,84 %
3/ Nosáľ sťahovavý – 795 ks čo predstavuje 6,25 %

 

Vyhodnotenie prvých troch najnavštevovanejších revírov:

3-4100 – štrkovisko Dubnička s počtom 6971 vychádzok
Celkovo 1492 ks rýb o váhe 3321,58 kg v hodnote 10 407,36 €

3-5600 – VN Prejta dolná s počtom 6823 vychádzok
Celkovo 1779 ks rýb o váhe 3968,24 kg v hodnote 12046,19 €

3-2530 – Nosický kanál č.9 s počtom 4477 vychádzok
Celkovo 948 ks rýb o váhe 1422,17 kg v hodnote 4869,15 €

 

Poradie návštevnosti revírov je nasledovné:

1/ Štrkovisko Dubnička – 6971 vychádzok
2/ VN Prejta – dolná – 6823 vychádzok
3/ Nosický kanál č. 9  – 4477 vychádzok
4/ Štrkovisko Ilava  – 2534 vychádzok
5/ VN Prejta – horná – 2198 vychádzok
6/ Váh č.9 – 1381 vychádzok
7/ VN Slávnica č.1,2– 1305 vychádzok
8/ VN Bolešov - Gilianka – 1196 vychádzok
9/ OR štrková – Dúlovské – 1116 vychádzok
10/ OR Ladce – 1062 vychádzok
11/ VN Tunežice – 979 vychádzok
12/ Podhradský potok – 404 vychádzky
13/ Rybníky Prejta – Vystrkov č.1,2,3 – 396 vychádzok
14/ OR Kalná – Dúlovské – 382 vychádzok
15/ Porubský potok – 125 vychádzky
16/ Štrkovisko Horovce – Pod drôtmi – 36 vychádzok
17/ Tovarský potok – 29 vychádzky
18/ Dubnický potok –22 vychádzok
19/ Krivoklátsky potok – 15 vychádzky
20/ Podhorský potok – 4 vychádzky
21/ Bolešovský potok – 4 vychádzky
22/ Kolačínsky potok – 4 vychádzky
23/ Borčický potok – 2 vychádzky
24 Prejtiansky potok č.2  – 2 vychádzky

V roku 2016 bola návštevnosť 38687 návštev.


Podľa počtu ulovených rýb sa najviac kusov ulovilo nasledovne:

1/ VN Prejta – dolná   1779 ks o váhe 3968,24 kg
2/ Štrkovisko Dubnička  1492 ks o váhe 3321,58 kg
3/ VN Bolešov Gilianka – 1436 ks o váhe 559,58 kg
4/ VN Prejta – horná  689 ks o váhe 1104,49 kg
5/ Váh č. 9   626 ks o váhe 444,78 kg
6/ Štrkovisko Ilava  585 ks o váhe 1580 kg
7/ VN Slávnica   447 ks o váhe 602,68 kg
8/ Rybníky Prejta – Vystrkov  406 ks o váhe 162,85 kg
9/ OR štrková – Dúlovské 300 ks  o váhe 792,56 kg
10/ Podhradský potok 259 ks rýb o váhe 71,39 kg
11/ VN Tunežice  284 ks o váhe 432,74 kg
12/ OR Ladce   247 ks rýb o váhe 364,08 kg
13/ OR Kalná – Dúlovské 120 ks o váhe 281,94 kg
14/ Nosický kanál č.9  108 ks  o váhe 215,04 kg
15/ Štrkovisko Horovce – Pod drôtmi – 20 ks o váhe 7,85 kg

Návštevnosť v iných organizáciách:

1/ 2-4430-1-1 Váh č.8 /Trenčín/ - 1938 návštev
2/ 3-4580-1-1 Váh č. 10 /Púchov/ - 1454 návštev
3/ 3-2520-1-1 Nosicko – Kočkovský kanál /Púchov/ - 735 návštev
4/ 3-5340-1-1 VN Liptovská Mara /SRZ Rada Žilina/ - 628 návštev
5/ 3-5480-1-1 VN Nosice /Rada Žilina/ - 566 návštev
6/ 3-5530-1-1 VN Orava /SRZ Rada Žilina/ - 547 návštev
7/ 2-1400-1-1 Nitra č.1 /Nové Zámky/ - 131 návštev
8/ 2-5270-1-1 VN Sĺňava / Rada Žilina/ - 119 návštev
9/ 3-4430-6-1 Turiec č.1 /Martin/ - 113 návštev
10/ 3-5470-1-1 VN Nitrianske Rudno /Prievidza/ - 105 návštev

 

TOPlist