SPOLOČNÝ RYBÁRSKY PORIADOK 2019

0
99
SPOLOČNÝ RYBÁRSKY PORIADOK 2019
SPOLOČNÝ RYBÁRSKY PORIADOK 2019

pre držiteľov Kaprového zväzového povolenia, Lipňového zväzového povolenia, a Zvláštneho povolenia na rybolov na lovné revíry, ktorých užívateľom je Slovenský rybársky zväz platný od 1. januára 2019.

SPOLOČNÝ RYBÁRSKY PORIADOK 2019