Adresa:

SRZ MsO Dubnica nad Váhom
Partizánska 151/3
018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 00178209 302
DIČ: 2022157049

Pre emailový kontakt využite: srzmsodubnica@srzmsodubnica.sk

Pre priamu komunikáciu môžete využiť:

Predseda MsO SRZ: predseda@srzmsodubnica.sk
Tajomník MsO SRZ: tajomnik@srzmsodubnica.sk
Hospodár MsO SRZ: hospodar@srzmsodubnica.sk

Pre Disciplinárnu komisiu použite prosím e- mail: disciplinarna@srzmsodubnica.sk

Pre Kontrolnu komisiu použite prosím e-mail: kontrolnakomisia@srzmsodubnica.sk.
V správe pre kontrolnú komisiu, e-mailovú a listovú uvádzajte v predmete alebo hlavičke : „k rukám predsedu kontrolnej komisie“.

V aktuálnom volebnom období je zloženie „Výborov“ nasledovné:

Mestskej organizácie Dubnica nad Váhom:

predseda: p. Brokeš Miroslav, kontakt: 0905 644 319
tajomník: p. Gavenda Ondrej, kontakt: 0911 233 136
hospodár: p. Bukovský Peter, kontakt: 0905 822 842
podpredseda: Ing. Waldecker Branislav
pokladník: p. Kramár Andrej
člen: Ing. Baláž Ferdinand
člen: p. Cucík Lukáš
člen: Ing. Duraj Miroslav
člen: p. Gajdošík František
člen: Ing. Rajtár Róbert
člen: Ing. Šedík Jozef
RS vedúci: p. Brokeš Vladimír

Obvodnej organizácie č.1 Dubnica nad Váhom:

predseda: p. Gavenda Ondrej, kontakt: 0911 233 136
tajomník: Ing. Duraj Miroslav
hospodár: p. Bukovský Peter
podpredseda: Ing. Rajtár Róbert
brigády: p. Budjač Peter
čistota: p. Slaziník Peter
člen: p. Tramita Štefan
člen: p. Gavendová Lubomíra
člen: p. Juřík Miroslav

Obvodnej organizácie č.2 Nová Dubnica:

predseda: Ing. Waldecker Branislav, kontakt: 0903 584 562
tajomník: p. Cucík Lukáš
hospodár: p. Čupalka Vldimír
podpredseda: p. Kramár Andrej
brigády: p. Hlúšek Daniel
čistota: p. Cucík Štefan
propagácia: p. Kramár Jakub

Obvodnej organizácie č.3 Ilava:

predseda: p. Gajdošík Frnatišek, kontakt: 0903 043 023
tajomník: Ing. Šedík Jozef, kontakt: 0949 827 267
hospodár: p. Kvasnica Martin
podpredseda: p. Ištvánik Bohumil
čistota a brigády: p.Novosad Ladislav
brigády: p.Trenčan Peter
brigády a DK: p. Jozef Novotný