Kontakt

Kontakty na Slovenský rybársky zväz Mestskú Organizáciu Dubnica nad Váhom:

Adresa:
SRZ MsO Dubnica nad Váhom
Partizánska 151/3
018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 00178209 302
DIČ: 2022157049

Pre emailový kontakt využite: srzmsodubnica@srzmsodubnica.sk

Pre priamu komunikáciu môžete využiť:
Predseda MsO SRZ: predseda@srzmsodubnica.sk
Tajomník MsO SRZ: tajomnik@srzmsodubnica.sk
Hospodár MsO SRZ: hospodar@srzmsodubnica.sk

Pre Disciplinárnu komisiu použite prosím e- mail: disciplinarna@srzmsodubnica.sk

Pre Kontrolnu komisiu použite prosím e-mail: kontrolnakomisia@srzmsodubnica.sk alebo mobil: 0902 663 557
V správe pre kontrolnú komisiu, e-mailovú a listovú uvádzajte v predmete alebo hlavičke :
„k rukám predsedu kontrolnej komisie“.