Kontakt

Kontakty na Slovenský rybársky zväz Mestskú Organizáciu Dubnica nad Váhom:

Adresa:
SRZ MsO Dubnica nad Váhom
Partizánska 151/3
018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 00178209 302
DIČ: 2022157049

Pre emailový kontakt využite: srzmsodubnica@srzmsodubnica.sk

Pre priamu komunikáciu môžete využiť:
Predseda MsO SRZ: predseda@srzmsodubnica.sk
Tajomník MsO SRZ: tajomnik@srzmsodubnica.sk
Hospodár MsO SRZ: hospodar@srzmsodubnica.sk

Pre Disciplinárnu komisiu použite prosím e- mail: disciplinarna@srzmsodubnica.sk

Pre Kontrolnu komisiu použite prosím e-mail: kontrolnakomisia@srzmsodubnica.sk alebo mobil:
V správe pre kontrolnú komisiu, e-mailovú a listovú uvádzajte v predmete alebo hlavičke :
„k rukám predsedu kontrolnej komisie“.

V aktuálnom volebnom období je zloženie „Výborov“ nasledovné:

Mestskej organizácie Dubnica nad Váhom:
predseda:          p. Brokeš Miroslav    kontakt: 0905 644 319
tajomník:          p. Gavenda Ondrej   kontakt: 0911 233 136
hospodár:          p. Bukovský Peter   kontakt: 0905 822 842
podpredseda:    Ing. Waldecker Branislav
pokladník:         p. Kramár Andrej
člen:                 Ing. Baláž Ferdinand
člen:                 p. Cucík Lukáš
člen:                 Ing. Duraj Miroslav
člen:                 p. Gajdošík Frnatišek
člen:                 Ing. Rajtár Róbert
člen:                 Ing. Šedík Jozef
RS vedúci:        p. Brokeš Vladimír

Obvodnej organizácie č.1 Dubnica nad Váhom:
predseda:          p. Gavenda Ondrej   kontakt: 0911 233 136
tajomník:           Ing. Duraj Miroslav
hospodár:          p. Bukovský Peter
podpredseda:    Ing. Rajtár Róbert
brigády:            p. Budjač Peter
čistota:             p. Slaziník Peter
člen:                 p. Tramita Štefan
člen:                 p. Gavendová Lubomíra
člen:                 p. Juřík Miroslav

Obvodnej organizácie č.2 Nová Dubnica:
predseda:          Ing. Waldecker Branislav   kontakt: 0903 584 562
tajomník:           p. Cucík Lukáš
hospodár:          p. Čupalka Vldimír
podpredseda:     p. Kramár Andrej
brigády:             p. Hlúšek Daniel
čistota:              p. Cucík Štefan
propagácia:        p. Kramár Jakub

Obvodnej organizácie č.3 Ilava:
predseda:            p. Gajdošík Frnatišek   kontakt: 0903 043 023
tajomník:             Ing. Šedík Jozef          kontakt: 0949 827 267
hospodár:            p. Kvasnica Martin
podpredseda:       p. Ištvánik Bohumil
čistota a brigády: p.Novosad Ladislav
brigády:              p.Trenčan Peter
brigády a DK:      p. Jozef Novotný