skip to Main Content

Pstruhové chovné

Všeobecný zákaz lovu rýb celoročne! Prejtiansky potok č.r. 3-2980-4-2 Prejtiansky potok od ústia do VN Prejta -Vystrkov č. 1 po pramene.   Suchlica č.r. 3-3950-4-2 Potok Suchlica od ústia do štrkoviska Horovce po pramene.   Košecký potok č.r. 3-1700-4-2 Košecký…

Celý článok

Chyť a pusť

V pstruhových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 1. októbra do 15. apríla. Na jednu pstruhovú povolenku je možné si ponechať len 50 ks lososovitých rýb.. V prípade záujmu o ďalší lov je nutné zakúpiť si novú povolenku! VN Bolešov – Gilianka,…

Celý článok

Pstruhové lovné

V pstruhových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 1. októbra do 15. apríla. Na jednu pstruhovú povolenku je možné si ponechať len 50 ks lososovitých rýb.. V prípade záujmu o ďalší lov je nutné zakúpiť si novú povolenku! VN Bolešov – Gilianka,…

Celý článok

Kaprové lovné

V kaprových vodách sa zakazuje lov všetkých druhov rýb od 15. marca do 31.mája. Zákaz lovu rýb od 15. marca do 31.mája sa nevťahuje na kaprové vody, ktoré sú vodným tokom okrem slepých, mŕtvych a odstavených ramien a povrchových vôd, umelo vzdutých…

Celý článok
Back To Top