Úvod Blog

Prístupové komunikácie k VN Prejta dolná

0

Na základe listu, upozornenia a žiadosti o nápravu od Poľnohospodárskeho družstva Dubnica nad Váhom vyzývame členov Slovenského rybárskeho zväzu, aby pri využívaní rybárskeho práva na VN Prejta dolná (r.č.3-5600-1-1)

nevytvárali nové cesty a tým nepoškodzovali vysiaty porast!

V prípade ďalšieho poškodzovania vysiateho porastu zo strany Slovenského rybárskeho zväzu pristúpi Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom k náhrade škody.
Rovnako upozorňujeme, že v prípade takéhoto konania bude zo strany
SRZ MsO Dubnica nad Váhom k takémuto členovi privolaná polícia.

Násada Zubáča ročného

V rámci zarybňovania našich revírov boli dňa 31.10.2022 zarybnené štrkovisko Dubnička, VN Prejta horná a dolná, VN Tunežice, OR Ladce, štrkovisko Ilava násadou Zubáča ročného. Nižšie Vám prinášame niekoľko fotografií.

Násada Kapra K3 prevzatie násady

V rámci zarybňovania našich revírov, sa zarybnilo násadou Kapra K3 o ktorej sme Vás informovali v predošlom príspevku. Teraz Vám prinášame niekoľko fotiek z prebratia tejto násady priamo na výlove rybníka.

Zákaz lovu Kapra

Zajtra t.j. 28.10.2022 bude privezená a vysadená násada Kapra K3, ktorá dosahuje zákonom stanovenú lovnú mieru a preto v súlade s § 18 ods. 9 vyhlášky č. 381/2018 MŽP, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Zákon o rybárstve a o doplnení zákona č.455/1991 Zb. (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov je vyhlásený:

Zákaz lovu vysadených druhov rýb dosahujúcich najmenšiu lovnú mieru.

Druh vysadených rýb: Kapor rybničný (K3)

Zákaz je vyhlásený od: 28. októbra 2022 do 18. novembra 2022,
lov povolený od 19. novembra 2022

Tento zákaz sa vzťahuje na OR Ladce, štrkovisko Ilava, štrkovisko Dubnička,
VN Prejta dolná, VN Prejta horná, VN Slávnica

Brigáda na rybníkoch Prejta Vystrkov č.3

V rámci starostlivosti o revír a brigádnickej činnosti, sa v dňoch 01.10 a 16.10.2022 konala brigáda na rybníkoch Prjeta – Vystrkov. Práce boli zamerané na kosenie a prípravu rybníkov na plánovaný výlov. Prinášame Vám niekoľko fotiek z tejto akcie.

Výlov rybníka Prejta Vystrkov – pozvánka

Slovenský rybársky zväz Mestská organizácia Dubnica nad Váhom si Vás totuto cestou dovoľuje pozvať na praktickú ukážku výlovu rybníka. Ten sa uskutoční dňa 22.10.2022 od 08:00 hod na rybníku č.3 Prejta – Vystrkov.

Mimoriadna brigáda – pstruhové vody

Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať o konaní dvoch mimoriadnych brigád, výlov na rybníkoch Prejta – Vystrkov. Tieto sa budú konať dňa 22.10 a 29.10 2022 od 08:00 hod. V prípade záujmu o odpracovanie brigády je potrebné si priniesť čižmy, svoju účasť treba nahlásiť na čísle telefónu 0911 233 136.

2022/2023 Krúžok detí ObO č.1 Dubnica nad Váhom

OZNAM

Krúžok mladého rybára pre ObO č.1 Dubnica nad Váhom v školskom roku 2022/2023 sa bude konať každý prvý a tretí utorok v mesiaci.

Zahájenie krúžku bude 31.10.2022 o 16:00 hod v kancelárii MsO SRZ Dubnica nad Váhom, na ulici Partizánskej 151/3 v Dubnici nad Váhom.