Úvod Blog

ObO č.2 Nová Dubnica – testovanie detí

0

OZNAM

Obvodná organizácia SRZ MsO Dubnica nad Váhom číslo 2. Nová Dubnica oznamuje
deťom a mládeži do 14. rokov organizovaných v ObO číslo 2. Nová Dubnica

Testovanie detí a mládeže, ktoré sa zúčastnili preškolenia sa bude konať
v nasledovných termínoch:

30/03/2023 o 16:30 v Kultúrnej besede Nová Dubnica – kancelária
Obvodnej organizácie číslo 2.

06/04/2023 o 16:30 v Kultúrnej besede Nová Dubnica – kancelária
Obvodnej organizácie číslo 2.

Podmienkou pre vydanie Povolenia na rybolov pre rok 2023 je úspešné vykonanie testu v jednom, hore uvedenom termíne. Dátum vykonania testu, podľa vyššie uvedených termínov, si uchádzač o povolenie na rybolov pre rok 2023 môže zvoliť podľa toho, ktorý mu viac vyhovuje.

Úlovky a návštevnosť v roku 2022

V pstruhových vodách sme lovili nasledovne:

Pstruhové vody – domáce:
Pstruh potočný – 87 ks, v celkovej váhe 28,74 kg, v priemernej váhe 0,33 kg/ks,
Pstruh dúhový – 2196 ks, v celkovej váhe 664,19 kg, v priemernej váhe 0,30 kg/ks,

V našich pstruhových vodách sa ulovilo okrem Pstruhov:
Kapor rybničný – 4 ks, v celkovej váhe 14 kg, v priemernej váhe 3,5 kg/ks,
Ostriež zelenkavý – 1 ks, v celkovej váhe 0,3 kg, v priemernej váhe 0,3 kg/ks.
Pstruh jazerný- 2 ks, v celkovej váhe 0,64 kg, v priemernej váhe 0,32 kg/ks,
Jeseter malý- 4 ks, v celkovej váhe 1,2 kg, v priemernej váhe 0,3kg/ks.

Celkovo sa v našich pstruhových revíroch ulovilo 2294 ks rýb, o celkovej váhe 709,07 kg, v priemernej váhe 0,30 kg/ks.

Pstruhové vody – cudzie:
Lipeň tymiánový – 8 ks, o váhe 1,57 kg, priemernej váhe 0,2 kg/ks,
Pstruh dúhový – 266 ks, o váhe 104,99 kg, v priemernej váhe 0,39 kg/ks.
Jalec hlavatý- 1 ks o váhe 0,8 kg , v priemernej váhe 0,8 kg/ks,
Nosál sťahovavý 1 ks o váhe 1 kg v priemernej váhe 1 kg/ks

Spolu naši členovia v cudzích pstruhových revíroch ulovili 278 ks rýb, o celkovej váhe 108,36 kg, v priemernej váhe 0,38 kg/ks.

Spolu naši členovia na pstruhových vodách ulovili 2572 ks rýb o celkovej váhe
817,43 kg, čo predstavuje na držiteľa pstruhovej povolenky 15,87 ks rýb o váhe 5,04 kg.

Kaprové vody domáce:
Amur biely                      55 ks         301,73 kg
Boleň dravý                     20 ks        39,63 kg
Jalec hlavatý                    55 ks        36,71 kg
Jeseter malý                    2 ks          5,0 kg
Kapor rybničný                4616 ks     11 348,84 kg
Karas striebristý              45 ks         46,43 kg
Lieň sliznatý                    510 ks       8,19 kg
Mieň sladkovodný            10 ks         6,5 kg
Mrena severná                26 ks         47,65 kg
Nosáľ sťahovavý             166 ks        71,7 kg
Ostatné druhy rýb          1185 ks      42,39 kg
Ostriež zelenkavý           144 ks        20,33 kg
Pleskáč ostatné druhy     43 ks          14,62 kg
Pleskáč vysoký               129 ks        65,57 kg
Podustva severná           23 ks          17,92 kg
Pstruh dúhový                721 ks        202,19 kg
Pstruh jazerný                1 ks            0,3 kg
Pstruh potočný               4 ks             2,05 kg
Sumec veľký                  10 ks           103,3 kg
Šťuka severná                139 ks         293,66 kg
Tolstolobik                     2 ks             16,1 kg
Úhor európsky               70 ks           59,38 kg
Zubáč veľkoústy             109 ks         243,34 kg

Spolu naši členovia v našich kaprových vodách ulovili celkovo 8092 ks rýb o váhe
12993,53 kg, pričom priemerná váha bola 1,60 kg/ks.

Kaprové vody cudzie:
Amur biely                      33 ks          332,58 kg
Boleň dravý                    13 ks          33,9 kg
Jalec hlavatý                   87 ks          74,34 kg
Jeseter malý                   1 ks            3,3 kg
Kapor rybničný                809 ks        2286,06 kg
Karas striebristý              3 ks            3,1 kg
Lieň sliznatý                    5 ks            5,08 kg
Mieň sladkovodný            1 ks            0,5 kg
Mrena severná                6 ks            7,2 kg
Nosáľ sťahovavý             51 ks           20,6 kg
Ostatné druhy rýb          685 ks         38,11 kg
Ostriež zelenkavý           74 ks           7,95 kg
Pleskáč ostatné druhy     5 ks             4,4 kg
Pleskáč vysoký               217 ks         102,62kg
Podustva severná           3 ks             2,8 kg
Pstruh dúhový                60 ks           21,85 kg
Pstruh potočný               3 ks             1,55 kg
Sumec veľký                  16 ks           209,5 kg
Šťuka severná                26 ks           61,44 kg
Úhor európsky                9 ks            11,2 kg
Zubáč veľkoústy             98 ks           198,41 kg
Zubáč volžský                1 ks             3 kg

Naši členovia v iných organizáciách ulovili celkovo 2 206 ks rýb o váhe 3 470,05 kg.

Úlovky cudzích organizácií v našich revíroch:
V čase písania tejto správy, podľa sumáru na serveri RADY SRZ ulovili rybári z iných organizácií v našich revíroch 617 ks rýb o váhe 813,55 kg. Čo predstavuje priemernú kusovú hmotnosť 1,31 kg. Bolo zapísaných 1406 vychádzok.

Spolu naši členovia v roku 2022 ulovili 12 870 ks rýb o váhe 17 281,01 kg. Hodnota ulovených rýb je 58 380,41 €. Priemer ulovených rýb na držiteľa kaprovej povolenky je 12,17 ks rýb o váhe 16,34 kg. Čo je o 3,24 ks a o 1,74 kg viac ako v predošlom roku.

V percentuálnom vyjadrení je podiel ks ulovených rýb nasledovné:
1/ Kapor rybničný – 5589 ks čo predstavuje 52,09 %
2/ Pstruh dúhový – 1943 ks čo predstavuje 18,11 %
3/ Ostatné druhy rýb – 1224 ks čo predstavuje 11,41 %

V percentuálnom vyjadrení je podiel kg ulovených rýb nasledovné:
1/ Kapor rybničný – 13 703,4 kg čo predstavuje 79,25 %
2/ Pstruh dúhový – 992,52 kg čo predstavuje 5,74 %
3/ Amur biely – 634,31 kg čo predstavuje 3,67 %

Z hospodársky cenných druhov rýb:
Kapor – 5429 ks čo predstavuje 43,91 %
Zubáč – 206 ks čo predstavuje 1,67 %
Šťuka – 165 ks čo predstavuje 1,33 %
Sumec – 27 ks čo predstavuje 0,22 %

Vyhodnotenie prvých troch najnavštevovanejších revírov:

3-5600-1-1 – VN Prejta – dolná s počtom 5735 vychádzok
Boleň dravý                   4 ks            7,34 kg
Jalec ostatne druhy        1 ks            1 kg
Kapor rybničný              1566 ks       3706,79 kg
Karas striebristý             3 ks            2,6 kg
Lieň sliznatý                   4 ks            2,6 kg
Nosáľ sťahovavý             1 ks            0,75 kg
Ostatné druhy                123 ks        4,99 kg
Ostriež zelenkavý           1 ks            0,8 kg
Pleskáč ostatné druhy     22 ks          7 kg
Pleskáč vysoký               33 ks          12,23 kg
Pstruh dúhový                337 ks        78,4 kg
Pstruh jazerný                1 ks            0,3 kg
Šťuka severná                19 ks          47,8 kg
Tolstolobik                      1 ks             10,6 kg
Úhor európsky                3 ks             2,4 kg
Zubáč veľkoústy             3 ks             5,85 kg kg

Celkovo 2 122 ks rýb o celkovej váhe 3891,45 kg v hodnote 11 252,34 €. Priemerná hmotnosť úlovku bola 1,83 kg/ks.

3-3401-1-1 – štrkovisko Ilava s počtom 5271 vychádzok
Amur biely                    43 ks           223,4 kg
Boleň dravý                  1 ks             2 kg
Jeseter malý                 2 ks             5 kg
Kapor rybničný              858 ks         1912,02 kg
Karas striebristý            7 ks             15,8 kg
Ostatné druhy               34 ks           2,9 kg
Pleskáč vysoký              13 ks           7,35 kg
Šťuka severná               9 ks             16,85 kg
Úhor európsky               9 ks             9,50 kg
Zubáč veľkoústy             3ks              4,31 kg

Celkovo 979 ks rýb o celkovej váhe 2199,13 kg v hodnote 6576,71 €. Priemerná hmotnosť úlovku bola 2,24 kg/ks.

Nosický kanál č.9 s počtom 4928 vychádzok
Amur biely                     1 ks             17 kg
Boleň dravý                    5 ks             10,5 kg
Jalec hlavatý                  30 ks           14,65 kg
Kapor rybničný               179 ks         1 387,03 kg
Karas striebristý              8 ks            11,8 kg
Mieň sladkovodný           10 ks           6,5 kg
Mrena severná                22 ks           41,85 kg
Nosáľ sťahovavý             150 ks         63,05 kg
Ostatné druhy                 282 ks         15,9 kg
Ostriež zelenkavý            113 ks         13,95 kg
Pleskáč ostatné druhy      2 ks             1,75 kg
Pleskáč vysoký                33 ks           20,32 kg
Podustva severná             5 ks             3,62 kg
Pstruh dúhový                 1 ks             0,3 kg
Sumec veľký                   10 ks           103,3 kg
Šťuka severná                 24 ks           54,78 kg
Úhor európsky                 28 ks           23,55 kg
Zubáč veľkoústy              48 ks           112,4 kg

Celkovo 951 ks rýb o celkovej váhe 1 902,25 kg v hodnote 7606,90 €. Priemerná hmotnosť úlovku bola 2,0 kg/ks.

Poradie návštevnosti revírov je nasledovné:
1/       3-5600-1-1 VN Prejta– dolná                                 – 5735
2/       3-3401-1-1 štrkovisko Ilava                                   – 5271
3/       3-2530-1-1 Nosický kanál č.9                                – 4928
4/       3-4100-1-1 štrkovisko Dubnička                            – 4789
5/       3-5610-1-1 VN Prejta– horná                                – 1939
6/       3-5770-1-1 VN Slávnica                                        – 1204
7/       3-4570-4-1 Váh č.9                                               – 1199
8/       3-2640-1-1 OR Ladce                                             – 1134
9/       3-5880-1-1 VN Tunežice                                         – 876
10/     3-4930-4-1Vn Bolešov- Gilianka                              – 800
11/     3-3490-4-1 Ryb. Prejta – Vystrkov                           – 642
12/     3-2700-1-1 OR Štrková – Dúlovské                          – 183
13/     3-2890-4-1Podhradský potok                                  – 183
14/     3-0750-4-4 Dubnický potok                                    – 50
15/     3-3030-4-1 Pruščanský potok                                  – 50
16/     3-2630-1-1 OR Kalná-Dulovské                               – 34
17/     3-4380-4-1 Tovarský potok                                     – 33
18/     3-2930-4-1 Porubský potok                                    – 28
19/     3-1600-4-1 Kolačínsky potok                                   – 11
20/     3-1750-4-1 Krivoklatsky potok                                 – 3
21/     3-0240-4-1 Bolešovský potok                                   – 1
22/     3-1240-4-1 Iliavka                                                  – 1
23/     3-4130-1-1 Štrkovisko Horovce- pod drôtami             – 1

V roku 2022 bola návštevnosť 29 098 návštev čo je o 7538 návštev menej ako v roku 2021.

Podľa počtu ulovených rýb sa najviac kusov ulovilo nasledovne:

revír úlovky ks úlovky kg priemer kg/ks počet vychádzok priemer vychádzok
VN Prejta – dolná 2122 3890,85 1,83 5735 2,7
štrkovisko Dubnička 1558 2401,12 1,54    4789 3,07
VN Bolešov – Gilianka 1210 367,26 0,3 800 0,66
Nosický kanál 1151 1902,25 1,65 4928 4,28
Rybníky Prejta Vystrkov 996 303,5 0,3      642 0,64
Štrkovisko Ilava 979 2199,13 2,25 5271 5,38
VN Prejta- horná 456 1023,25 2,24 1939 4,25
VN Tunežice    451 347,4 0,77 876 1,94
OR Ladce 380 504,63 1,33 1134 2,98
VN Slávnica 345 560,42 1,62 1204 3,48
Váh č. 9 101 83,74 0,83 1199 11,87
Podhradský potok 56 16,76 0,30 183 3,26
OR Štrková – Dúlovské 30 69,59 2,32 183 6,1
OR Kalná- Dúlovské 12 6,2 0,52 34       2,83
Dubnický potok 11 4,27 0,39 50 4,54
Tovarský potok 7 2,15 0,31 33 4,71
Porubský potok 4 2,13 0,53 28 7,00
Kolačínsky potok 4 1,2 0,30 11 2,75

 

Priemerom zistíme, že na ulovenie 1 ks ryby bolo treba 3,55 vychádzky, čo je o 0,19 menej ako v roku 2020.

Návštevnosť v iných organizáciách:
1/       3-4580-1-1 Váh č.10 (Púchov)                              – 1227
2/       2-4430-2-1 Váh č. 8 (Trenčín)                               – 863
3/       3-5530-1-1 VN Orava (SRZ Rada)                         – 659
4/       3-5480-1-1 VN Nosice (SRZ Rada)                         – 583
5/       3-2520-1-1 Nosicko-Kočkovský kanál (Púchov)       – 393
6/       3-5340-1-1 Liptovská mara                                   – 347
7/       3-5470-1-1 Nitrianske Rudno (Prievidza)                 – 240
8/       2-4431-1-4 Nosický kanál č.8 (Trenčín)                   – 155
9/       2-5270-1-1 VN Sĺňava (SRZ Rada)                          – 147
10/     4-3680-4-1 VN Palcmanská maša                            – 123

Zarybňovanie našich revírov 2022

Skutočnosti zarybnenia sú nasledovné:
Zarybňovanie za vlastné (zarybňovací plán) 46023,53 €, čo predstavuje 74,67 %.
Dotácie z RADY SRZ v hodnote 8540 €, čo predstavuje 13,86 %.
Vlastný chov v hodnote 4773,24 €, čo predstavuje 7,74%.
Sponzorské dary 2302 čo predstavuje 3,73%

Násady rýb vysadené v roku 2022 do našich revírov:
Kapor rýchlený        Kr       60 000 ks,
Kapor jednoročný    K1       112,68 kg,
Kapor dvojročný      K2       8332 kg,
Kapor trojročný       K3       4257,5 kg,
Podustva ročná       Pds1    20 000 ks,
Pstruh potočný rýchlený      Ppr      5000 ks,
Pstruh potočný ročný 9cm   Pp1     25 980 ks,
Pstruh potočný dvojročný    Pp2     164,25 kg,
Pstruh dúhový dvojročný     Pd2     1760,5 kg,
Šťuka plôdik vreckový         Š0       20 000 ks,
Šťuka rýchlená                   Šr        9 000 ks,
Šťuka ročná                       Š1       264,88 kg,
Šťuka dvojročná                 Š2       3 kg,
Zubáč rýchlený                  Zur      4500 ks,
Zubáč ročný                      Zu1      5 000 ks,
Zubáč ročný                      Zu1      0,13 kg.

Druhové zastúpenie rýb v percentách z celkového finančného objemu:
Kapor       67,89 %
Podustva  3,41 %
Pstruh      19,6 %
Šťuka       5,4 %
Zubáč      2,91 %
Lieň         0,71%
Ostriež     0,02%
Úhor        0,06

Pre stanovenie kusovej priemernej váhy násady Kapra v roku 2022 sme vychádzali z nasledovných údajov:
V minulom roku sa celkom vysadilo do našich revírov 13 002,18 kg, čo je o 902,18 kg viac ako v predchádzajúcom roku. Priemerná váha vysadenej násady Kapra bola 1,27 kg, čo je o 0,36 kg menej ako v minulom roku. Po prepočítaní vychádza, že v roku 2022 bolo do našich revírov vysadených 73 525 ks Kapra. Keďže sa nasádzala veková kategória Kr, K2 a K3 sú tieto požadované údaje značne skreslené.
V kusovom porovnaní bola násada kapra nasledovná:
2020            Kr+K2+K3            89 702 ks              + 29 457 ks
2021            Kr+K2+K3            70 293 ks              – 19 409 ks
2022            Kr+K2+K3            73 525 ks               + 3232 ks
Tak markantný rozdiel je spôsobený násadou Kapra rýchleného, ktorý má malú kusovú hmotnosť. Kusový rozdiel je spôsobený ťažšou rybou a menším počtom násady Kapra v kategórii Kr.

Násady v roku 2022 nám boli dodávané v jarnom a jesennom období. V jarnom období bol zaznamenaný úhyn násady kapra na našich revíroch, z dôvodu ochorenia jarnej virémie kaprov, ktorú by bolo treba urgentne riešiť. Násada bola kompenzovaná z fondu ichtyológa.
Dodaná nám nebola násada Zubáča dvojročného, ktorá nám bola dodaná po prepočítaní násadou zubáča ročného. Inak nám objednané násady boli dodané v požadovanom množstve, zodpovedajúcej kvalite a vopred dohodnutom termíne okrem násady ostrieža, ktorá nám nebola dodaná vôbec.

Vysádzanie násad podľa revírov:
Pstruh potočný jednoročný PP1 9 cm
100 ks         Bolešovský potok
100 ks         Borčický potok
3000 ks       Dubnický potok
200 ks         Iliavka
200 ks         Kolačínsky potok
200 ks         Kopecký potok
5800 ks       Krivoklátsky potok
100 ks         Podhorský potok
4000 ks       Porubský potok
100 ks         Pruščanský potok
4000 ks       Tovarský potok
4080 ks       Podhradský potok
2000 ks       Prejtiansky potok č.2

Pstruh potočný dvojročný Pp2
20 kg           Dubnický potok
30 kg           Krivoklátsky potok
30 kg           Podhradský potok
30 kg           Porubský potok
10 kg           Prejtiansky potok č.2
30 kg           Tovarský potok

Pstruh potočný rýchlený Ppr
3000 ks       Krivoklátsky potok
2000 ks       Prejtanský potok

Pstruh dúhový dvojročný Pd2
610,5 kg      rybníky Prejta – Vystrkov
530 kg         VN Bolešov – Gilianka

Lipeň tymiánový ročný    Li1
2365 ks                 Podhradský potok

 

Kaprové vody:

Nosický kanál č.9 /3-25360-1-1/:
Kapor dvojročný             K2     400 kg
Kapor trojročný              K3     400 kg
Pstruh potočný                Pp1    1000 ks
Zubáč rýchlený               Zur    2500 ks

OR Ladce /3-2640-1-1/:
Kapor dvojročný             K3       400 kg
Šťuka ročná                   Š1       29,96 kg
Šťuka rýchlená               Šr       1000 ks
Zubáč ročný                   Zu1     400 ks

štrkovisko Dubnička /3-4100-1-1/:
Kapor trojročný                        K3     1600 kg
Kapor dvojročný                       K2     2600 kg
Kapor rýchlený                         Kr      10 000 ks
Šťuka plôdik vreckový              Š0       5000 ks
Šťuka rýchlená                         Šr       2000 ks
Šťuka ročná                             Š1       100 kg
Zubáč ročný                            Zu1     1300 ks

štrkovisko Ilava /3-3401-1-1/:
Kapor rýchlený                                   Kr     5000 ks
Kapor dvojročný                                 K2     800 kg
Kapor trojročný                                  K3     800 kg
Šťuka rýchlená                                   Šr     2000 ks
Šťuka ročná                                       Š1     29,96 kg
Zubáč ročný                                      Zu1     650 ks

Váh č.9 /3-4570-1-1/:
Podustva ročná                         Pds1   20 000 ks
Šťuka plôdik vreckový               Š0       5 000 ks
Pstruh potočný                          Pp1     1000 ks

VN Prejta – dolná /3-5600-1-1/:
Kapor rýchlený                                   Kr       10 000 ks
Kapor jednoročný                               K1       60 ks
Kapor dvojročný                                 K2       2682 kg
Kapor trojročný                                  K3       300 kg
Šťuka plôdik vreckový                        Š0        2500 ks
Šťuka rýchlená                                  Šr         2000 ks
Šťuka ročná                                      Š1         50 kg
Šťuka dvojročná                                Š2         3 kg
Zubáč rýchlený                                 Zur        1000 ks
Zubáč ročný                                     Zu1        1000 ks
Zubáč ročný                                     Zu1        0,13kg
Ostriež                                            Ost1        1,2 kg
Pstruh dúhový                                  Pd2         200 kg

 

VN Prejta – horná /3-5610-1-1/:
Kapor rýchlený                         Kr     10 000 ks
Kapor dvojročný                       K2     800 kg
Kapor trojročný                        K3     400 kg
Šťuka rýchlená                         Šr     1000 ks
Šťuka ročná                             Š1     25 kg
Zubáč rýchlený                        Zur     1000 ks
Zubáč ročný                            Zu1     1000 ks

VN Slávnica č.1,2 /3-5770-1-1/:
Kapor dvojročný                       K2      250 kg
Kapor trojročný                        K3      200 kg
Kapor rýchlený                         Kr      10 000 ks
Pstruh dúhový dvojročný           Pd2    150 kg

VN Tunežice /3-5880-1-1/:
Kapor dvojročný                       K2      500 kg
Kapor rýchlený                         Kr       5000 ks
Šťuka plôdik vreckový              Š0       2500 ks
Šťuka ročná                             Š1       29,96 kg
Zubáč ročný                             Zu1     650 ks
Pstruh dúhový dvojročný          Pd2      270 kg

ryb. Ilava – Pivovar /3-3400-1-2/:
Šťuka plôdik vreckový             Š0      5 000 ks

ryb. Prejta Vystrkov č.1,2,3 /3-3490-4-1/:
Kapor rýchlený                         Kr                10 000 ks
Kapor ročný                             K1                53,22
Kapor trojročný                        K3                157,5 kg
Pstruh dúhový dvojročný           Pd2              584,25 kg
Pstruh potočný                         Pp1              100 ks
Pstruh potočný                         Pp2              14,25 kg

 

Z vlastného odchovu:

Výlov rybníkov č. 3 a č. 1 Prejta-Vystrkov

Po zrekonštruovaní rybníka č. 3 bol zahájený aj odchov násady Kapra pre naše revíri. Do rybníkov č.1 a č.3 išla násada Kapra vo veľkosti Kr v celkovej sume 350 €. Celkové náklady činili 2316, 43 € a hospodársky výsledok prepočítaný na finančný ukazovateľ je vo výške 5130,78 €. Odchovom a výlovom sme si na zarybnenie našich revírov vychovali násadu Kapra a sprievodných druhov rýb o váhe 1626,75 kg, čo v čistom finančnom ukazovateli predstavuje sumu 2814,35 €.

 

Úlovok Kapra 82 cm

úlovok: Kapor rybničný
dĺžka: 82cm
váha: 7,75kg
dátum ulovenia: 1.6.2022
Nástraha: kukurica
Lovec: Juraj Žilka
revír: Nosický kanál č.9
Svedkovia: Pavol Pagáč
Ryba vrátená do vody!

Výzva na podanie kandidátky.

0

Vyzývame členov, ktorí by mali záujem pracovať v kontrolnej komisii pri SRZ MsO Dubnica and Váhom, aby podali svoj návrh na kandidatúru v súlade s volebným poriadok na predpísanom tlačive. Toto si môžete stiahnúť na priloženom odkaze:Prihláška kandidáta
Vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať najneskôr na členskej schôdzi jednotlivých ObO.

Termíny členských schôdzí 2023

0

Výbor Obvodnej organizácie č.1 Dubnica nad Váhom  Vás pozýva na VČS, ktorá sa uskutoční: 19. marca 2023 o 9,00 hod. vo veľkej sále Mestského domu kultúry v Dubnici nad Váhom.

Program:
1./ Otvorenie.
2./ Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie.
3./ Správa o činnosti ObO č.1za rok 2022.
4./ Správa hlavného hospodára.
5./ Správa o finančnom  hospodárení MsO za rok 2022.
6./ Správa kontrolnej komisie.
7./ Plán práce a hlavných úloh na rok 2023.
8./ Správa mandátovej komisie.
9./ Doplňujúca voľba členov výboru  ObOč.1 a kontrolnej komisie.
10./ Voľby delegátov na konferenciu MsO SRZ.
11./ Diskusia.
12./ Návrh na uznesenie.
13./ Záver.

Na schôdzi bude vylosovaní 1 prítomní člen, ktorí obdrží zväzovú povolenku na kaprové vody zdarma !

 

 

 

Obvodná organizácia SRZ MsO Dubnica nad Váhom číslo 2. Nová Dubnica oznamuje svojim členom, že
Výročná členská schôdza
sa uskutoční dňa 12.03.2023 so začiatkom o 09:00 hod.
v priestoroch Kultúrnej besedy Nová Dubnica

PROGRAM VČS 2023:
1. Otvorenie
2. Voľba komisií (mandátová;volebná;návrhová)
3. Správa o činnosti obvodnej organizácie č.2.
4. Správa o finančnom hospodárení SRZ – MsO Dubnica nad Váhom
5. Správa hospodára SRZ – MsO Dubnica nad Váhom
6. Správa kontrolnej komisie
7. Plán práce a hlavných úloh na rok 2023
8. Správa Mandátovej komisie
9. Voľba delegátov na konferenciu SRZ – MsO Dubnica nad Váhom 2023
10. Diskusia
11. Uznesenie
12. Ukončenie

 

 

 

Výbor Obvodnej organizácie č.3 Ilava Vás pozýva na Výročnú členskú schôdzu,
ktorá sa uskutoční 5.3.2023 o 9.00 hod. v DK Ilava. Účasť na VČS patrí k základným povinnostiam každého člena.

František Gajdošík Ing. Jozef Šedík
Predseda ObO č.3 tajomník ObO č.3

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
3. Správa o činnosti ObO č.3- Ilava za rok 2022
4. Správa o finančnom hospodárení MsO
5. Správa kontrolnej a revíznej komisie
6. Plán práce a plán hlavných úloh na rok 2023
7. Voľba delegátov na konferenciu MsO SRZ
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Ukončenie

 

ObO č. 2 Nová Dubnica – preškolenie detí

0

OZNAM
SRZ MsO Dubnica nad Váhom
TERMÍNY PREŠKOLENIA DETÍ

Obvodná organizácia číslo 2. Nová Dubnica oznamuje termíny preškolenia detí vo veku od 6. do 14. rokov veku, ktoré majú záujem o vydanie povolenia na rybolov na rok 2023.
Termíny preškolenia:

1. 09/02/2023 v čase od 16:30 do 17:30
2. 16/02/2023 v čase od 16:30 do 17:30
3. 23/02/2023 v čase od 16:30 do 17:30

Každé dieťa, ktoré má záujem o vydanie povolenia na rybolov pre rok 2023, vo veku
od 6. do 14. rokov je povinné sa zúčastniť minimálne jedného preškolenia dľa vyššie uvedeného termínového plánu, aj keď v minulých rokoch povolenie už malo vydané.

Podmienka pre vydanie povolenia na rybolov v roku 2023:
1. Zúčastniť sa preškolenia, minimálne jedného na základe hore uvedených termínov    preškolení
2. Úspešne absolvovať TEST, ktorý sa uskutoční v mesiaci 03/2023 (termíny budú zverejnené v 02/2023)

Preškolenia a testovanie sa uskutoční v priestoroch kancelárie obvodnej organizácie
číslo 2. a to v Kultúrnej besede Nová Dubnica.

 

 

Podporte nás 2% z Vašej zaplatenej dane

0

Aj tento rok by sme Vás radi požiadali o podporu formou darovania Vašich 2% z už zaplatených daní.

Takto vyzbierané finančné prostriedky sú použité na prácu s deťmi v našej organizácii.
Za darovanie Vám ďakujeme.

Obe strany tlačia nájdete na stiahnutie tu:

strana 1: 2023_vyhlásenie_2%
strana 2: Potvrdenie-o-zaplatení-dane

Pokyny k úhrade členských príspevkov a poplatkov za povolenie na rybolov v roku 2023

0

Platbu za povolenie na rybolov a členské je možné uhradiť len bezhotovostným prevodom (šekom alebo prevodom) na účet SRZ MsO Dubnica nad Váhom. Pri platbe je potrebné dbať na správnosť zadávaných údajov. Povinné je zadať správne číslo účtu, variabilný symbol, špecifický symbol a do informácie pre prijímateľa:  Meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia a informáciu aké povolenia platíte.

Číslo účtu vo formáte IBAN:       SK44 7500 0000 0040 1189 1900
Variabilný symbol:                      Číslo Vašej členskej legitimácie (napr.  200175)
Špecifický symbol:                     10 miestne číslo podľa tabuľky zobrazenej dole
                                                 (napr.  1111200010)
Suma:                                       Suma, ktorú uhrádzate v EUR (napr.  309 EUR)
Informácia pre príjemcu:             Meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia a informáciu aké povolenia platíte (napr. Jozef Mrkva, 1.1.1965, Rybárska 1, 018 51 N. Dubnica, ČZ + KPM+KPZ+PP+Brigády)

 

Okno č. Druh ceniny Kód Štruktúra okna podľa kódu Cena EUR
1 Členská známka 0 Neplatí 0
1 dospelý člen 41
2 mládež od 15 do 17 r. 17
3 deti 1
2 Miestne povolenie kaprové 0 Neplatí 0
1 dospelý člen 50
2 deti (6-14 rokov) 14
3 dospelý člen – BEZ ÚHRADY 0
4 deti  (3- 5 rokov) – BEZ ÚHRADY 0
3 Zväzové povolenie kaprové 0 Neplatí 0
1 dospelý člen 50
2 deti (3-14 rokov) 10
3 dospelý člen – BEZ ÚHRADY 0
4 Miestne povolenie pstruhové 0 Neplatí 0
1 dospelý člen 37
2 dospelý člen – BEZ ÚHRADY 0
5 Príspevok na údržbu revírov (neodpracované brigády) 0 Neplatí – odpracovaná brigáda 0
1 kaprové 100
2 kaprové + pstruhové 150
3 Pstruhové 50
4 Rôzne á 10 EUR/h Suma
6 Zápisné 0 Neplatí 0
1 zápisné dospelý – nový člen vrátane školenia 140
2 zápisné mládež od 15 do 17 r. 10
3 zápisné deti od 6 do 14 r. 2
4 zápisné dospelý – evidovaný člen bez školenia 100
7 Príspevok na zarybnenie 0 Neplatí 0
1 Ľubovoľný príspevok Suma
8 Disciplinárne konanie 0 Neplatí 0
1 príjem z disciplinárnych konaní Suma
9 Zväzové povolenie lipňové 0 Neplatí 0
1 dospelý člen 50

 

Príklady najčastejších poplatkov:

Dospelý rybár:
Členské:
41 EUR
Špecifický symbol:

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Členské + Kaprové miestne (dospelý člen):
91 EUR
Špecifický symbol:

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Členské + Kaprové miestne + Kaprové zväzové (dospelý člen):
141 EUR
Špecifický symbol:

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

 

Členské + Kaprové miestne + Pstruhové (dospelý člen):
128 EUR
Špecifický symbol:

1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

 

 Členské + Kaprové miestne + Kaprové zväzové + Pstruhové:
178 EUR
Špecifický symbol:

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

 

Lipňové zväzové:
50 EUR
Špecifický symbol:

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0


Členské + Kaprové miestne + Kaprové zväzové + Pstruhové + Brigády 15 hodín:
328 EUR
Špecifický symbol:

1 1 1 1 2 0 0 0 0 0


Mládežník 15 – 17 rokov:
Členské:
17 EUR
Špecifický symbol:

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Členské + Kaprové miestne:
67 EUR
Špecifický symbol:

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Členské + Kaprové miestne + Kaprové zväzové:
117 EUR
Špecifický symbol:

2 1 1 0 0 0 0 0 0 0

 

Odovzdávanie povolení na rybolov 2022/23

0

Upozorňujeme všetkých členov MsO SRZ Dubnica, že záznam o dochádzke k vode a úlovkoch sú povinní odovzdať najneskôr do:

15. januára 2023

(§ 14 ods. 21 vyhlášky MŽP 381/2018). Ak držiteľ do tohto termínu záznam neodovzdá nebude mu vydané povolenie na nasledujúci rok.  Nezabudnite vyplniť aj sumár úlovkov a návštevnosť revírov, ktorý nájdete na posledných stranách záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch. Povolenia môžete odovzdávať u rybárskych hospodárov jednotlivých ObO, alebo nimi poverených osôb. Rovnako môžete svoje povolenia odovzdať aj v kancelárii MsO Dubnica nad ulici Partizánskej 151/3 v Dubnici nad Váhom vždy v úradných hodinách a to každý štvrtok od 16:00 do 18:00 hod, alebo poštou na túto adresu.

Informácia o odovzdávaní – vydávaní dokladov pre ObO č. 3 Ilava:

Ilava: miesto: vstupná hala domu kultúry (DK) v Ilave (resp. budova požiarnej zbrojnice oproti DK) termíny: 28.12.2022 ( streda) od 15 00 hod v budove požiarnej zbrojnice oproti DK
V roku 2023 v uvedených termínoch vždy od 15 00 hod do 17 00 hod DK Ilava.
(streda 11.1, streda 25.1, streda 8.2, štvrtok 9.3, štvrtok 6.4.)

Ladce: miesto: budova domu kultúry (DK) v Ladcoch ( vstup bývalého kina) V roku 2023 v uvedených termínoch vždy od 15 00 do 17 00 hod. (streda 4.1., streda 18.1., streda 1.2., streda 22.2., streda 22.3.)

Povolenie na rybolov a záznam o dochádzke k vode a úlovkoch správne vyplnený
(+ členskú legitimáciu) odovzdať do 15.1.2023 v zmysle zákona o rybárstve!

 

Dubnica nad Váhom
broken clouds
-0.9 ° C
-0.7 °
-4.6 °
71 %
0.5kmh
69 %
St
7 °
Št
10 °
Pi
14 °
So
10 °
Ne
7 °