Z projektu Pstruhy poďte domov v našej organizácii

Aj naša organizácia sa zapojila do projektu “ Pstruhy poďte domov“, cieľom ktorého je priblížiť [...]

Usmernenie vypisovania celoročných sumárov úlovkov za rok 2023

Usmernenie k vypisovaniu celoročného sumáru úlovkov rýb v povoleniach vydaných pre rok 2023 Vážení držitelia [...]

ObO č.3 Ilava – Informácia o odovzdávaní (vydávaní) dokladov na lov rýb

Ilava:  Budova požiarnej zbrojnice oproti DK Ilava) termíny:   27.12.2023 ( streda)   od 15 00 hod  [...]

Pokyny k úhrade členských príspevkov a poplatkov za povolenie na rybolov v roku 2024

Platbu za povolenie na rybolov a členské je možné uhradiť len bezhotovostným prevodom (šekom alebo [...]

Hospodárska činnosť – zakrmovanie

Jednou z činností hospodára a hospodárskeho úseku je aj starostlivosť o rybiu obsádku pred zimným [...]

Násada Šťuky v našich revíroch 2023

V rámci zarybňovania revírov SRZ MsO Dubnica nad Váhom bola do revírov vysadená násada Šťuky [...]

Úlovok Kapra 27.08.2023

úlovok: Kapor rybničný, ulovený 27.08.2023 revír: 3-2530-1-1 Nosický kanál dĺžka: 95 cm váha: 14 kg [...]

Zarybňovanie Kaprom K3 – informácia

V rámci schváleného zarybňovacieho plánu sa zajtra 27. 10.2023 bude vykonávať zarybňovanie násadou Kapra K3, [...]

Násada Kapra K2 2023

V rámci schváleného zarybňovacieho plánu bola dňa 25.10.2023 prebratá a vysadená do našich revírov násada [...]

Výlov Kolačínskeho potoka 2023

Dňa 19.10.2023 sa uskutočnil výlov Kolačínskeho potoka, ktorý v budúcom roku prejde z účelu: lovný [...]