Úvod Blog

Ukončenie krúžku detí ObO č.1 vyhodnotenie

Za pekného počasia sa ukončenia krúžku detí zúčastnilo celkom 51 detí, ktoré boli rozdelené do dvoch kategórií. Kategórie od 3 do 5 rokov a od 5 do 14 rokov.

V kategórii 3 – 5 rokov najúspešnejší lovec ulovil ryby v celkovom súčte bodov 890. Druhá v poradí ulovila ryby v súčte 86 bodov a tretí v poradí lovec ulovil ryby v súčte 75 bodov.

V kategórii 5 – 15 rokov najúspešnejší lovec ulovil ryby v celkovom súčte bodov 777. Druhý v poradí ulovil ryby v súčte 581 bodov a tretia v poradí ulovila ryby v súčte 361 bodov.

Celkom sa ulovilo 280 ks rýb, z čoho bolo 11 ks kapra, 62 ks pleskáča, 59 ks červeníc,
126 ks beličiek, 19 ks plotíc, 1 ks nosáľa, 1 ks ostrieža, 1 ks úhora.

Ďakujeme sponzorom:

Mesto Dubnica nad Váhom, SRZ MsO Dubnica nad Váhom, Piscari Slovakia, Hotové záclony,
Banner exclusive&outdoor, Rybárske potreby Zuzka, Kaufland, MiF, p. Kučo Peter, p. Ulman, p. Solava a ďalší.

Prinášame Vám niekoľko pohľadov na praktické ukončenie krúžku detí ObO č.1 v Dubnici nad Váhom.

 

 

Brigády 2021

Vzhľadom na pandemickú situáciu v krajine s dodržaním bezpečnostných opatrení RADA SRZ žiada vykonávanie brigádnickej činnosti iba individuálnou dohodou s vedúcim brigád, resp. dozorom pri brigáde, za dodržania všetkých aktuálne platných opatrení.

Pre ObO č.1 Dubnica nad Váhom sú v platnosti ešte termíny:
Kaprové vody:
Dátum              čas   akcia           revír               miesto zrazu
15.05 – 16.05 8.00 vysekávanie Prejta – dolná unimobunka pri penke
22.05 – 23.05 8.00 vysekávanie Prejta – dolná unimobunka pri penke
29.05 – 30.05 8.00 vysekávanie Prejta – dolná unimobunka pri penke
02.10 – 03.10 8.00 vysekávanie Prejta – dolná unimobunka pri penke
09.10 – 10.10 8.00 vysekávanie Prejta – dolná Vagón

Pstruhové vody:
individuálnou dohodou, písať na hospodar@srzmsodubnica.sk.

Na brigádu si treba doniesť pracovné náradie (motyka, sekera, pilka, píla, krovinorez), mať so sebou pracovnú obuv – gumáky. V opačnom prípade nebude brigáda uznaná. Brigády sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov.
Plánovanú účasť na brigáde je potrebné nahlásiť v kancelárií MsO Partizánska 151/3 vo štvrtok od 16 do 18.00 hodiny, alebo na tel. čísle 0918 712 486.
Držiteľ dodatkovej pstruhovej alebo lipňovej povolenky je povinný odpracovať ďalších 5 hodín na pstruhových revíroch.
Prípadné zmeny, mimoriadne brigády budú na výveskách SRZ alebo internetovej stránke www.srzmsodubnica.sk, alebo srzobodubnica.wbl.sk.

Pre ObO č.3 Ilava v platnosti ešte termíny:

Vedúci brigád: Kvasnica Martin
Brigády na pstruhových vodách ObO č.3 individuálnou dohodou s členmi RS Jozefom Gajdošom, Slavomírom Vrábelom a Petrom Bučekom (Zavažie).

Kaprové vody:
Jarné brigády individuálnou dohodou s dozorom pri brigáde:
VN Tunežice + OR Ladce: Gajdošík František,
Štrkovisko Ilava: Trenčan Peter, Novotný Jozef
Chovný rybník Ilava Trenčan Peter
Zavažie: Novosad Ladislav
Navrhované termíny na odpracovanie brigád sú:
15.5.2021 (podľa epidemiologickej situácie)
23.10.2021
6.11.2021.
13.11.2021

Začiatok brigád 8:00 hod.
Potrebné pracovné náradie so sebou!
Brigády sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov!Brigádu mimo hore uvedených termínov si treba dohodnúť s vedúcim brigád, resp. dozorom pri brigáde.
Pri individuálnej brigádnickej činnosti treba brigádu uviesť do záznamu a odkontrolovať!

 

 

Ukončenie krúžku detí ObO č.1 Dubnica n. V.

0

Oznamujeme deťom z krúžkovej činnosti mladého rybára ObO č.1 Dubnica nad Váhom, že dňa: 15.05.2021 sa uskutoční praktické overenie zručnosti v love rýb udicou na VN Prejta – dolná v časti od deliaceho mosta medzi nádržami po vtok Prejtianskeho potoka a to v čase od 09:00 do 12:00 hod, s dodržaním protipandemických opatrení podľa COVID automatu pre šport.

podmienky pre športy z nízkym rizikom (tu je zaradené športové rybárstvo):
– dodržanie rozostupov podľa zákona o rybárstve, rozdelenie medzi sektormi min. 4m. (v sektore môže byť max. 6 osôb)
– minimalizovať zdieľanie športového náradia
– bez divákov
– test (v súlade s aktuálnou vyhláškou)

Ďakujeme sponzorom, ako i mestu Dubnica nad Váhom a SRZ MsO Dubnica nad Váhom.

 

 

 

 

 

 

 

Poriadok pri vode

0

Dostali sme od Vás žiadosť o zverejnenie. Prosíme Vás udržujte poriadok na svojich lovných miestach, slúžia nám všetkým.

cof

Žiadosť o prerušenie členstva v SRZ

0

Na nasledujúcom linku si môžete stiahnuť žiadosť o prerušenie členstva v SRZ MsO Dubnica nad Váhom.

Stiahnuť: žiadosť_o_prerušenie_členstva

Žiadosť je potrebné vypísať a podpísanú doručiť do kancelárie SRZ MsO Dubnica nad Váhom, najneskôr do konca februára príslušného kalendárneho roku. O výsledku budete po prerokovaní písomne informovaný.

Prihláška za nového člena SRZ

0

Na nasledujúcom linku si môžete stiahnuť prihlášku za nového člena SRZ MsO Dubnica nad Váhom.

Stiahnuť: prihlaska-za-clena-SRZ-2021

Prihlášku je potrebné vypísať a podpísanú doručiť do kancelárie SRZ MsO Dubnica nad Váhom, najneskôr do konca marca príslušného kalendárneho roku. Po prerokovaní budete informovaný o mieste, termíne a čase konania školenia a skúšky.

Žiadosť o prestup do inej organizácie

0

Na nasledujúcom linku si môžete stiahnuť žiadosť o prestup do inej organizácie OZ SRZ.

Stiahnuť: žiadost_o_prestup_do_inej_org_srz

Prihlášku je potrebné vypísať a podpísanú doručiť do kancelárie SRZ MsO Dubnica nad Váhom najneskôr do konca februára príslušného kalendárneho roku. Po prerokovaní budete informovaný o výsledku.

Prihláška za člena rybárskej stráže

0

Na nasledujúcom linku si môžete stiahnuť prihlášku za nového člena rybárskej stráže pri
SRZ MsO Dubnica nad Váhom.

Stiahnuť: prihláška_za_člena_RS

Prihlášku je potrebné vypísať a podpísanú doručiť do kancelárie SRZ MsO Dubnica nad Váhom. Po prerokovaní budete vyrozumený o výsledku Vašej žiadosti.

Návrh kandidáta

0

Na nasledujúcom linku si v súlade so Stanovami a volebným poriadkom môžete stiahnuť návrh na kandidatúru do niektorej z volených funkcií.

Stiahnuť: Vzor-návrhu-kandidáta-1-1-2021

Kandidátku je nutné podať v súlade s článkom III. a IV. Volebného poriadku základných organizácií SRZ.

COVID opatrenia k pstruhovej sezóne

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, vážení športoví rybári,

pri príležitosti zahájenia pstruhovej sezóny dňa 16.04.2021 Vás v záujme ochrany svojho zdravia a zdravia ostatných loviacich žiadame o dôsledné dodržiavanie § 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Podľa § 14 ods. 15 Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.
V súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou v našej krajine a opatreniami prijatými na zamedzenie šírenia ochorenia COVID -19 si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste dodržiavali vyhláškou stanovenú vzdialenosť medzi spoluloviacimi a nezmenšovali túto vzdialenosť dohodou.
Takisto je potrebné sledovať aktuálne opatrenia, ku zmenám ktorých by malo dôjsť od 19.04.2021. O prípadných zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na rybolov Vás budeme bezodkladne informovať.
Prajeme Vám úspešnú rybársku sezónu.

Covid automat pre šport: https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov

S pozdravom

Mgr. Tomáš Garaj
organizačno-právny odbor
Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina
Andreja Kmeťa 20
010 55 Žilina

Dubnica nad Váhom
few clouds
18.4 ° C
20.3 °
16.4 °
88 %
1kmh
12 %
St
30 °
Št
28 °
Pi
27 °
So
20 °
Ne
17 °