Úvod Blog

Poštová schránka MsO SRZ Dubnica nad Váhom

0

Oznamujeme členom SRZ MsO Dubnica nad Váhom, že v čase rekonštrukcie budovy školy t.j. od mesiaca jún bola naša poštová schránka odstránená z vchodu pavilónu A.

Od 01.09 2023 bola osadená nová poštová schránka na pravej strane vo vchode do pavilónu B. Poštová schránka je riadne označená a je k dispozícii.

 

 

Zarybňenie Pd2 na Gilianke a Vystrkove

Dňa 31.08.2023 sa v rámci zarybňovania vysadila násada Pstruha dúhového Pd2 na rybník Prejta – Vystrkov č.2 a VN Bolešov Gilianka.

Zarybnenie Kaprom rýchleným 2023

V rámci schváleného zarybňovacieho plánu sa do našich revírov dňa 04.08.2023 vysadila násada Kapra rýchleného Kr.

Mimoriadna brigáda

Do pozornosti všetkým členom SRZ, ktorí nemajú splnenú brigádnickú povinnosť dávame možnosť si ju odpracovať v mimoriadnom termíne od 12. a 13.08.2023 na rybníkoch Prejta Vystrkov č. 2. Brigáda je zameraná na kosenie revíru pred napustením a je vhodné si priniesť krovinorez. Presný čas je potrebné si dohodnúť s pánom Bukovským na č. t. 0905 822 842.

Brigáda VN Tunežice

V rámci prípravy revíru na plánované preteky si Vás dovoľujeme pozvať na mimoriadnu brigádu na VN Tunežice, ktorá sa uskutoční 23.09.2023 so začiatkom 08:00 hod.

Mimoriadna brigáda

Do pozornosti všetkým členom SRZ, ktorí nemajú splnenú brigádnickú povinnosť dávame možnosť si ju odpracovať v mimoriadnom termíne od 26.07.2023 do 29.07.2023 na rybníkoch Prejta Vystrkov č. 2. Brigáda je zameraná na kosenie revíru pred napustením a je vhodné si priniesť krovinorez. Presný čas je potrebné si dohodnúť s pánom Slaziníkom na
č. t. 0905 490 074 vopred.

Váh – všeobecný zákaz lovu

0

V súlade so zákonom 216/2018, § 20 ods. 3 vyhlasujeme všeobecný zákaz lovu v dátume 26.8.2023- 27.8.2023 na revíri Váh č.9 číslo revíru  3-4570-1. V danom revíri sa v uvedených dátumoch budú konať rybárske preleky LRU v prívlači. Za vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme a zároveň Vám ďakujeme za pochopenie a zhovievavosť.

Násada Lipňa a Pstruha potočného 2023

Aj v roku 2023 sme pokračovali s návratom Lipňa do našich vôd a v rámci násady bola opäť nasadená násada Lipňa v dĺžke 13 cm. Súčasne s násadou Lipňa nám bola privezená aj násada Pstruha potočného v dĺžke 3 – 5 cm, ktorá bola vysadená na naše chovné potoky. Nižšie Vám prinášame fotografie z vysádzania.

Uznesenia z „Konferencie“ SRZ MsO Dubnica nad Váhom 2023

0

U Z N E S E N I E
„Konferencie“ SRZ MsO Dubnica nad Váhom,
konanej dňa 14. apríla 2023 v Dubnici nad Váhom

pozorne sledovala priebeh Konferencie SRZ MsO Dubnica nad Váhom a konštatuje, že jej príprave a samostatnému priebehu bola zo strany Výboru SRZ MsO Dubnica nad Váhom venovaná náležitá pozornosť a že aj prednesené správy a prerokované materiály v dostatočnej miere informovali členskú základňu o činnosti organizácie za rok 2022.
Na základe toho a s ohľadom na prednesené diskusné príspevky, komisia doporučuje „Konferencii“ prijať nasledovné:

U z n e s e n i e:

1.) Konferencia schvaľuje:
1.) Správu o činnosti SRZ MsO Dubnica nad Váhom za rok 2022.
2.) Správu o finančnom hospodárení SRZ MsO Dubnica nad Váhom za rok 2022.
3.) Rozpočet SRZ MsO Dubnica nad Váhom pre rok 2023.
4.) Plán zarybňovania SRZ MsO Dubnica nad Váhom pre rok 2023.
5.) Vyhodnotenie práce Výboru SRZ MsO Dubnica nad Váhom za rok 2022 a plán práce Výboru SRZ MsO Dubnica nad Váhom pre rok 2023.
6.) Vyhodnotenie hlavných úloh za rok 2022 a plán hlavných úloh SRZ MsO v Dubnica nad Váhom na rok 2023.
7.) Správu rybárskeho hospodára SRZ MsO Dubnica nad Váhom za rok 2022.
8.) Vyhodnotenie Uznesenia, prijatého Mestskou Konferenciou SRZ v Dubnici nad Váhom
dňa 10.04.2022.
9.) Rozšírenie počtu členov „Výboru“ ObO č. 1 Dubnica nad Váhom na počet členov deväť.
10.) Zánik obvodnej organizácie č. 2 Nová Dubnica podľa § 14 ods. 9 písm. i) Stanov SRZ.
11.) Navrhnuté úpravy Organizačného poriadku SRZ MsO Dubnica nad Váhom.

2) Konferencia berie na vedomie:
1.) Správu predsedu kontrolnej komisie SRZ MsO Dubnica nad Váhom za rok 2022.
2) Správu Mandátovej komisie.
3) Správu Volebnej komisie.

3.) Konferencia ukladá:
1.) Zabezpečiť plnenie dokumentov, prijatých na dnešnej konferencii.
Z – Výbor SRZ MsO   T – priebežne
2.) Zabezpečiť atraktívne násady do revírov SRZ MsO Dubnica nad Váhom.
Z – Výbor SRZ MsO   T – 31.12.2023
3.) Rokovať o pozemkoch na VN Prejta horná a dolná s SVP, SPF SR o ich odkúpení. Rokovať s vlastníkmi o majetkovom vysporiadaní pozemkov, ktoré sú v užívaní SRZ MsO.
Z – Výbor SRZ MsO   T – trvale
4.) Pokračovať s opravou rybníkov Prejta – Vystrkov.
Z – Výbor SRZ MsO   T – trvalo
5.) Zapracovať schválené zmeny do organizačného poriadku SRZ MsO Dubnica nad Váhom.
Z – Výbor SRZ MsO   T – 31.12.2023

Dubnica nad Váhom
scattered clouds
12.9 ° C
14.6 °
10.4 °
87 %
1kmh
37 %
Po
22 °
Ut
23 °
St
18 °
Št
19 °
Pi
9 °