skip to Main Content

SRZ MsO Dubnica nad Váhom oznamuje svojím členom, že dnes dňa 28. novembra 2018 prebehlo dorybnenie našich revírov násadou Kapra K3 ktorý dosahoval lovnú mieru a preto na nich vyhlasuje:

Zákaz lovu rýb s výnimkou lovu dravcov

Čas ochrany je od 28.11 2018 do 11.12 2018, lov na týchto revíroch je povolený od 12.12 2018.

SRZ MsO Dubnica nad Váhom oznamuje svojím členom že dňa 20/11/2018 prebehne prvá časť zarybnenia násadou Kapra (K3). Revíry budú označené podľa platnej legislatívy.

Na stránke ObO č.1 bol zverejnený oznam o zmene doby vydávania doklado. Viac nájdete po otvorení nasledujúceho linku:

ObO č.1 zmena doby

Informujeme členov SRZ MsO DUbnica nad Váhom, že z dôvodu rekonštrukcie stránok SRZ MsO Dubnica, SRZ ObO č.1 Dubnica nad Váhom, SRZ ObO č.3 Ilava môže dôjsť k dočasným výpadkom funkčnosti stránok.

SRZ MsO Dubnica nad Váhom oznamuje svojím členom že dňa 05/10/2018 prebehlo zarybnenie násadou Kapra (K2) na nasledovných revíroch:

3-4100 – štr. Dubnička
3-5600 – VN Prejta dolná
3-3401 – štr. Ilava

Upozornenie:

Správca energetickej kanálovej sústavy L-I-D-TN, SVP š.p., OZ Piešťany, SPSV I. Púchov, uskutoční v termíne

od 1.10. – 20.10.2018 opravu kamenného opevnenia plťovej komory  na VS Dolné Kočkovce.

K prácam na oprave kamenného opevnenia je potrebné upraviť hladinový režim na Kočkovskej zdrži na kótu 254,40 m n. m. (2,0 m pod minimálnu prevádzkovú hladinu).Takto upravená hladina bude aj na prívodnom kanály (PK) Ladce. Správca predpokladá s poklesom hladín aj na ostatných PK z dôvodu netesnosti na VE a priesakov na betónovom tesnení PK. V prípade zistenia výrazného poklesu hladín bude správca dočerpávať vodu do kanálovej sústavy na VS Dolné Kočkovce.

V našej časti Nosického kanálu lov povolený, v prípade mimoriadnej udalosti budete o ďalších krokoch informovaný.

Informácia o zarybnení.
V termíne 28.08. 2018 bude vysadený Pstruh dúhový v lovnej veľkosti na VN Bolešov – Gilianka a VN Prejta – Vystrkov. Dodávka rýb je potvrdená, čas dodania bude upresnený podľa vyťaženosti vozidla RADY SRZ.

Brigáda na deň zeme :

dňa: 21.04.2018
Čas:  od 8 00 – 13 00hod
Začiatok / stretnutie  8 00 most pri ZVS
Pracovné oblečenie , vysoké čižmy , hrable ,
Od mesta zabezpečený traktor  + vrecia na odpad .

Oznam

Na revír: VN Bolešov – Gilianka a Ryb. Prejta – Vystrkov bola vyssadená násada Pstruha dúhového Pd2. Na naše potoky Tovarský, Poruzbský, Podhradský, Kolačín bol vysadený Pstruh potočný Pp2.

SRZ MsO Dubnica zverejňuej tlačivo na poukázanie 2% zo zaplatenej dane.  Stiahnúť a vypísať si ho môžete na nasledujúcom linku. Ďakujeme za podporu.

2% dane strana I
2% dane strana II

SRZ ObO č.1 Dubnica nad Váhom zverejnila plán brigádnickej činnosti na rok 2018pozvánku na Členskú schôdzu ObO č.1 v roku 2018, termín a miesta pretekov v LRU. Viac sa dozviete po otvorení jednotlivých linkov.

SRZ MsO Dubnica nad Váhom zverejnilo petíciu za zachovanie všeludového rybárstva. Viac informácií, celú výzvu a petičný hárok na stiahnutie nájdete na nasledujúcom linku:

PETÍCIA k pripravovanému zákonu

Informácia z RADY SRZ:

Oznamujeme všetkým rybárom (držiteľom platných povolení na lov rýb na rok 2018), že z dôvodu zaznamenaného zvýšeného obsahu ortuti v svalovine boleňa dravého a zubáča veľkoústeho Regionálna veterinárna a potravinová  správa v Liptovskom Mikuláši vydaným opatrením č. č. 1649/2017 zo dňa 14.12.2017 zakázala privlastňovanie týchto druhov rýb od 1.1.2018 na rybárskom revíri č. 3-5340- 1-1 VN Liptovská Mara až do jeho odvolania.

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina oznamuje členom SRZ, že lov týchto druhov nie je zakázaný, avšak lov je možné realizovať výhradne formou lovu „Chyť a pusť“.

OZNAM

Členom Obvodnej organizácie č.1 Dubnica nad Váhom
Vrátenie a výdaj dokladov v mesiacoch December 2017 a Január 2018 bude nasledovne:

07.12.2017 od 10:00 do 18:00 hod
14.12.2017 od 10:00 do 18:00 hod
21.12.2017 od 10:00 do 18:00 hod
28.12.2017 od 10:00 do 18:00 hod
04.01.2018 od 10:00 do 18:00 hod
11.01.2018 od 10:00 do 18:00 hod
18.01.2018 od 10:00 do 18:00 hod

Ostatné dni, každý štvrtok od 14:00 do 18:00 hod.

SRZ MsO Dubnica oznamuje svojím členom, že dňa 06.11 2017 prebehlo zarybnenie Kaprom K3 a z tohto dôvodu je vyhlásený zákaz na nasledovných revíroch:

3-5600 VN Prejta dolná
3-5610 VN Prejta horná
3-3401 štrkovisko Ilava
3-4100 štrkovisko Dubnička
3-2700 OR Štrková Dúlovské
3-2630 OR Kalná Dúlovské č. 1 a 2
3-2640 OR Ladce
3-5770 VN Slávnica
3-5880 VN Tunežice

Lov povolený od 06. decembra 2017

MsO SRZ Dubnica oznamuje svojím členom, že dňa 02. 11 2017 bude prebiehať zarybnenie Kaprom K3 a z tohto dôvodu bude vydaný zákaz na nasledujúcom rybárskom revíre:

3-5600-1-1 VN Prejta dolná

Lov bude povolený od 02. 12 2017.

Zároveň MsO SRZ Dubnica oznamuje svojím členom, že dňa 06. 11 2017 bude prebiehať zarybnenie Kaprom K3 na kaprových revíroch našej organizácie. Ďalšie informácie budú zverejnené po zarybnení.

Do fotogalérie MsO boli pridané fotky zo zarybnenia Kaporm K2 v našej organizácii. Fotky nájdete aj po otvorení nasledujúceho linku:

Zarybnenie K2 2017

SRZ MsO Dubnica nad Váhom oznamuje svojím členom že dnes 21/10/2017 prebieha zarybnenie násadou Kapra (K2) na nasledovných revíroch:

3-4100 – štr. Dubnička
3-5600 – VN Prejta dolná
3-5610 – VN Prejta horná
3-3401 – štr. Ilava
3-4130 – štr. Horovce – Pod drôtami

Zároveň svojím členom oznamuje že v termíne 23 – 24/10/2017 bude prebiehať ďalšie zarybnenie na našich kaprových revíroch Kaprom (K2).

SRZ MsO Dubnica nad Váhom oznamuje svojím členom že dňa 20/10/2017 bude prebiehať  zarybnenie násadou Kapra (K2) na nasledovných revíroch:

3-4100 – štr. Dubnička
3-5600 – VN Prejta dolná
3-5610 – VN Prejta horná
3-3401 – štr. Ilava
3-4130 – štr. Horovce – Pod drôtami

OZNAM

Krúžok mladého rybára sa začína 30.10 2017 v kancelárii MsO SRZ Dubnica nad Váhom (Partizánska 151/3) zo začiatkom o 16:00 hod.

Vážení členovia ZO SRZ

dňa 29. júna 2017 bol vykonaný úradný odber vzorky ryby boleňa dravého v rámci Monitoringu poľovnej zveri a rýb na rok 2017 na rybárskom revíre č. 3–5340–1–1 VN Liptovská Mara.

V rámci vykonaného vyšetrenia bolo vo vzorke boleňa dravého zaznamenané prekročenie maximálnej hodnoty obsahu ortuti.

Dňa 13. septembra 2017 bolo Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Liptovský Mikuláš vydané veterinárne opatrenie č. 1649/2017.

Na základe tohto veterinárneho opatrenia vás informujeme, aby ste si na VN Liptovská Mara neprivlastňovali boleňa dravého z dôvodu rizika pre zdravie ľudí.

Veterinárne opatrenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Liptovský Mikuláš je na stiahnutie TU.

Informácia o zarybnení:
Na naše potoky bola včera 26.09 2017 vysadená násada Pstruha potočného – roček. (Niekoľo fotiek tu) Dnes 27.09.2017 bola do Váhu vypustené násada Podustvy severnej.

Informácia o zarybnení.

V termíne medzi 18 do 23.08. 2017 bude vysadený Pstruh dúhový v lovnej veľkosti na VN Bolešov – Gilianka. Dodávka rýb je potvrdená, termín dodania bude upresnený podľa vyťaženosti vozidla RADY SRZ.

Na stránke SRZ ObO č.1, v časti fotogaléria boli zverejnené fotky z pretekov Detí na VN Prejta – horná 01.05. 2017

Na stránke SRZ Mso Dubnica, sekcia fotogaléria boli zverejnené fotky z prebratia a vysádzania Pstruha dúhového Pd2 určeného na detské preteky a Pstruha potočného Pp2 určeného na Tovarský, Podhradský, Porubský potok.

Na stránke SRZ MsO Dubnica, v sekcii zarybňovanie a úlovky bolo zverejnené zarybňovanie, úlovky a návštevnosť za rok 2016.

Vo fotogalérii boli zverejnené fotky z konferencie MsO SRZ Dubnica and Váhom 07/04/2017.

http://www.srzmsodubnica.sk/Konferencia-MsO-07042017.html

Brigáda na deň zeme :

dňa: 22.4.2017 Sobota
Čas:  od 8 00 – 13 00hod
Začiatok / stretnutie  8 00 most pri ZVS
Pracovné oblečenie , vysoké čižmy , hrable ,
Od mesta zabezpečený traktor  + vrecia na odpad .

Dňa 07/04/2017 prebehlo zarybnenie Pstruhom dúhovým pred pstruhovou sezónou na VN Bolešov Gilianka a Ryb, Prejta Vystrkov. Fotky nájdete vo fotogalérii.

http://srzmsodubnica.wbl.sk/Pd-na-VN-Gilianka-a-Vystrkov-06042017.html

ObO č. 1 Dubnica nad Váhom zverejnila vo fotogalérii fotky z VCS v Dubnici n. V. konanej dňa 12/03/2017. Fotky na nasledujúcom linku: http://srzobodubnica.wbl.sk/VCS-12032017.html

SRZ MsO Dubnica nad Váhom zverejnila tlačivo na poukáuzanie 2% zo zaplatených daní.

tlačivo na stiahnutie

ObO č. 1  a ObO č. 3  zverejnila termíny brigád, členskej schôdze ako i konanie pretekov LRU. Viac v jednotlivých sekciách.

ObO č.1 Dubnica nad Váhom oznamuje svojím členom, že z dôvodu PN bude možné zajtra 05/01/2017 v kancelárii ObO č.1 možné len odovzdať svoje rybárske doklady. Nové doklady a šeky sa vydávať nebudú. Za komplikácie sa ospravedlňujeme.

Upozorňujeme členov na doplnenie DRP pre revír 3-4100-1-1:

doplňuje sa:
V systéme natura 2000 bolo štrkovisko zaradené do zoznamu území európskeho významu. Z tohto dôvodu je vstup a lov z ostrovov zakázaný. Zavážanie a zanášanie návnady a nástrahy sa povoľuje od 01.08 do 31.12.

Rybárske potreby ALTIRA Vás pozývajú na akciu, viac po otvorení obrázku.

SRZ MsO Dubnica oznamuje svojím členom, že dňa 24.11.2016 prebehlo posledné zarybnenie Kaprom K3 v roku 2016 na všetkých revíroch našej MsO. Lov povolený od 23.12.2016.

SRZ MsO Dubnica nad Váhom oznamuje svojím členom že dnes 23/11/2016 prebieha zarybnenie násadou Zubáča Zu1 na nasledovných revíroch:

3-4100 – štr. Dubnička
3-5600 – VN Prejta dolná
3-5610 – VN Prejta horná
3-3401 – štr. Ilava
3-2640 – OR Ladce

Zároveň svojím členom oznamuje že zajtra t. j. 24/11/2016 bude prebiehať na našich kaprových revíroch zarybnenie Kaprom K3.

SRZ MsO Dubnica oznamuje svojím členom, že dňa 15.11 2016 prebieha zarybnenie Kaprom K3 a z tohto dôvodu bude vyhlásený zákaz na nasledovných revíroch:

3-5600 VN Prejta dolná

35610 VN Prejta horná

3-3401 štrkovisko Ilava

3-4100 štrkovisko Dubnička

3-2700 OR Štrková Dúlovské

Lov povolený od 15. decembra 2016

O Z N A M !

ObO č. 1 oznamuje svojím členom, že upravuje čas na vydávanie dokladov nasledovne:

od: 01.12 2016 do 19.01 2017 sa doklady budú vydávať

každý štvrtok

od 10:00 hod do 18:00 hod.

Štefan Tramita

OZNAM

SRZ MsO Dubnica nad Váhom oznamuje svojím členom, že dňa 24/10/2015 bola vysadená násada Kapra, nedosahujúceho lovnú mieru, na revír 3-5600-1-1 VN Prejta Dolná. Lov podľa zákona.

SRZ MsO Dubnica zverejňuje pre svojích členov materiál s názvom: „PROGRAM STAROSTLIVOSTI – CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIE DUBNICKÉ ŠTRKOVISKO 2016 – 2045“ k pripomienkovaniu. Svoje pripomienky prosím zasielať do 25. októbra 2016 na e-mail: hospodar@srzmsodubnica.sk.

SRZ Obo č.1 Upozorňuje na zahájenie krúžku detí, oznam je na odkaze nižšie.

MsO SRZ Dubnica informuje svojícj členov že dňa 16.09.2016 bol revír VN Bolešov – Gilinaka zarybnený násadou Pstruha dúhového. Lov podľa zákona.

MsO SRZ Dubnica informuje svojich členov že dňa 07/09/2016 budú naše potoky zarybnené násadou Pstruha potočného vo veľkosti 8 až 10cm.

Podľa informácií od SVP, upozorňujeme členov MsO SRZ že v dňoch od 05. do 09/09/2016 bude dočasne znížená hladina Nosického kanálu č. 9 (3-2530-1-1). Prosíme našich členov o zvýšenú opatrnosť.

MsO SRZ Dubnica oznamuje, že dnes 17.06.2016  bol revír 3-4930-4-1 a 3-3490-4-1 zarybnené násadou Pstruha – dúhového. Lov podľa zákona.

SRZ MsO Dubnica nad Váhom upozorňuje na zmenu v DRP:

Zmena sa týka VN Prejta – horná /3-5610-1-1/  kde na základe zmeny má veta: “ Brodenie, zavážanie a zanášanie návnad a nástrah je zakázané.“ iba odporúčací chrakter.

SRZ MsO Dubnica nad Váhom zverejnilo ponuku SRZ RADA Žilina na ubytovanie. Viac na linku

UBYTOVANIE ORAVA

SRZ ObO č.1 Dubnica nad Váhom oznamuje svojím členom, že na svojej stránke v časti brigádnick činnosť zverejnila rozpis brigád na jeseň 2016.

Brigádnická činnosť

SRZ MsO – hospodársky úsek oznamuje svojím členom, že dňa 12.04.2016 boli naše potoky zarybnené násadou Pstruha potočného  Pp2 250kg (Podhradský potok, Porubský potok, Tovarský potok) a dňa 13.04.2016 zarybnenie Pstruhom dúhovým 550kg (VN Bolešov – Gilianka a Rybníky Prejta – Vystrkov)

SRZ ObO č.1 a ObO č. 3 na svojích stránkach zverejnili termíny členských schôdzí  v roku 2016, rovnako v časti brigádnická činnosť zverejnili dátumy brigád v roku 2016.

členská schôdza         ObO č. 1 Dubnica nad Váhom
ObO č. 3 Ilava

Brigádnická činnosť    ObO č. 1 Dubnica nad Váhom
  ObO č. 3 Ilava

MsO SRZ Dubnica nad Váhom praje všetkým svojím členom krásne a pokojné Vianoce a úspešný štart v Novom roku!

Platenie členského príspevku

Členský príspevok je člen povinný uhradiť najneskoršie do 31. marca  príslušného roku. V opačnom prípade členstvo v organizácii zaniká (§ 4 bod 5 Organizačného poriadku SRZ). Pri úhrade po tomto termíne sa považuje záujemca za nového člena.

Odovzdávanie dokladov:

Upozorňujeme všetkých členov MsO SRZ Dubnica, že záznam o dochádzke k vode a úlovkoch sú povinní odovzdať najneskôr do 15. januára 2016 (§ 14 odst. 16 vyhlášky 185/2006). Ak držiteľ do tohto termínu záznam neodovzdá nebude mu vydané povolenie na nasledujúci rok.

Nezabudnite vyplniť aj sumár úlovkov a návštevnosť revírov, ktorý nájdete na posledných stranách záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch.

Nová smernica o platení zápisného a členských príspevkov, vydávaní povolení na rybolov.

Upozorňujeme všetkých členov SRZ MsO Dubnica nad Váhom že od 1. januára 2016 platí nová smernica o platení zápisného a členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov. Jej plné znenie nájdete na stránkach SRZ RADA Žilina v položka legislatíva.

http://www.srzrada.sk/aktuality/smernica-o-plateni-zapisneho-clenskych-prispevkov-a-o-vydavani-povoleni-na-rybolov-2/

Zmena termínu vydávania dokladov ObO č. 1 Dubnica nad Váhom.

Upozorňujeme členov SRZ ObO č. 1 Dubnica nad Váhom, že vydávanie dokladov bude v náhradných termínoch a to 22.12 a 29.12. 2015 v čase od 16:00 hod v kancelárii MsO SRZ Dubnica.

OZNAM

SRZ MsO Dubnica nad Váhom oznamuje svojím členom, že dňa 11/11/2015 bola vysadená násada Kapra na nižšie uvedené revíry:

3-5600-1-1 VN Prejta dolná

3-3401-1-1 štrkovisko Ilava

3-4100-1-1 štrkovisko Dubnička

Lov na uvedených revíroch je povolený od: 11.12.2015

11/11/2015 SRZ MsO Dubnica nad Váhom zaznamenalo úhyn na Kolačínskom potoku. Foto nájdete na nižšie uvdenom linku.

otrava Kolačínsky potok

Do fotogalérie SRZ MsO Dubnica – Násada Kapra a Šťuky 2015 sme pridali ďalšie fotky

Násada Kapra a Šťuky 2015

Na stránkach SRZ MsO Dubnica, v časti fotogaléria sme zverejnili fotky zo zarybňovania Kaprom a Šťukov na našich lovných revíroch. Fotky nájdete po otvorení linku nižšie.

 Násada Kapra a Šťuky 2015

Lov povolený od 28.11. 2015

Na stránkach SRZ MsO Dubnica, v časti fotogaléria sme zverejnili fotky zo zarybňovania Pstruhom potočným v našich lovných revíroch. Fotky nájdete po otvorení linku nižšie.

Násada Pp 2015

Oznam o zarybnení revíru:

Dňa 16. septembra v poobedných hodinách bude dodávka Pstruha dúhového na zarybnenie revíru VN Bolešov – Gilianka. Lov ďalej podľa zákona, bez ochrannej doby po nasadení.

SRZ Rada Žilina nám zaslala meil s nasledujúcim textom:

Vážení členovia SRZ,

určite ste v poslednej dobe zaznamenali, že sa objavilo diskusné fórum, ktoré silne pripomína úž nefunkčné fórum www.srzke.com a opäť podnecuje členov k nedôstojnej a nič neriešiacej diskusii. Príspevky na fóre http://www.rybka.pe.hu/rybka/  sú plné urážok a nenávisti. Pokúste sa o slušnú diskusiu na novom  „Verejnom fóre členov SRZ“  tu je odkaz http://www.srzforum.sk/

Slovenský rybársky zväz

        Mestská Organizácia Dubnica nad Váhom

Partizánska 151/3, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO 00178209 302

MIMORIADNY OZNAM

V spolupráci s mestom Dubnica nad Váhom sa bude konať brigáda na našom revíri č. 3-0750-4-1 Dubnický potok, na ktorú pozývame všetkých členov.

revír:                       3-0750-4-1 Dubnický potok

kedy:                       18. apríla 2015

čas:                         8:00 hod

zraz:                        parkovisko pri ZVS

náplň:                      čistenie koryta potoka

treba si doniesť:     vysoké čižmy, gumáky

Vestníkom 03/2015 RADY SRZ nám bola doručená výzva na pripomienkovanie zákonu a vykonávacej vyhlášky k dátumu 30.04.2015. Preto sa obraciame k členom našej MsO SRZ Dubnica nad Váhom o zaslanie pripomienok na adresu srzmsodubnica@srzmsodubnica.sk.

Návrhy nájdete Tu:       Zákon o rybárstve
 Vykonávacia vyhláška

Na stránkach ObO č.1 Dubnica nad Váhom a ObO č.3 Ilava sme zverejnili fotografie z čleských schôdzí.

SRZ MsO Dubnica n.V. zverejnila na svojej sránke tlačivo na poukázanie 2% z daní pre našu organizáciu.

tlačivo tu

Výbor ObO č.1 Dubnica nad Váhom na svojej stránke zverejnil termín konania pretekov LRU a LRU – deti.

Termíny Pretekov LRU a LRU – deti 2015 ObO č.1

Výbor ObO č. 1 Dubnica nad Váhom na svojej stránke zverejnil termín a program konania členskej schôdze:

pozvánka na VČS 2015 ObO č.1

Výbor ObO č. 1 Dubnica nad Váhom na svojej stránke zverejnil termín konania brigád v roku 2015:

Brigádnická činnosť v roku 2015 ObO č.1

Zmena úradných hodín počas sviatkov 2014/2014

Nakoľko štvrtky pripadajú na sviatky, výbor SRZ ObO č.1. Dubnica nad Váhom bude mať úradné hodiny nasledovne:

18.12.2014
22.12.2014
29.12.2014

Po tomto termíne budú úradné hodiny ako obvykle každý štvrtok od 16 do 18:00 hod.

MsO SRZ dubnica oznamuje svojím členom:

Všeobecný zákaz lovu rýb s výnimkou dravcov
lov povolený od 25.11.2014

Dňa 25.5.2014 v dopoludňajších hodinách náhle zomrel predseda našej Obvodnej organizácie č3. Slovenského rybárskeho zväzu v Ilave p. Kvasnica Libor.

Libor bol členom  Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) od roku 1972.
Od roku 1982, prakticky od vzniku Mestskej organizácie  (MsO) v Dubnici nad Váhom (kedy vtedajšia Miestna Organizácia (MO) získala  štatút MsO SRZ Dubnica n/V , tým, že boli vytvorené jej Obvodové organizácie (ObO) v Dubnici- ObO č.1 , Novej Dubnici – ObO č.2 a Ilave- ObO č.3), zastával funkciu člena   výboru MsO a súčasne  zastával funkciu hospodára v ObO č.3 v Ilave.
Za svoje zásluhy v SRZ získal postupne po bronzovom , striebornom a zlatom odznaku za „Zásluhy o rozvoj rybárstva“  v r. 2003 roku plaketu „Za vynikajúce zásluhy v rybárstve“, ktorú udeľuje Rada SRZ.
Od roku 2010 zastával funkciu predsedu SRZ ObO č.3 v Ilave a súčasne funkciu prvého podpredsedu MsO v Dubnici n/V , kde bol vlastne pravou rukou predsedu MsO.
V roku 2013 mu bolo udelené  najvyššie zväzové vyznamenanie „Čestný člen SRZ“.
Má zásluhy na výstavbe a spustení samospádom rybníka Tunežice v r. 1987 – jedného z najkrajších revírov ObO č.3 i zásluhy na chode revíru „ štrkovisko v Ilave.“
Predovšetkým však má veľké zásluhy na „chode“ a fungovaní celej Ilavskej ObO č.3.

Česť jeho pamiatke.

UPOZORNENIE zmena vydávania dokladov:

SRZ MsO Dubnica nad Váhom upozorňuje členovo Obvodnej Organizácie č. Dubnica nad Váhom, že vydávanie dokladov na rybolov pre rok  sa bude vykonávať len do 01. mája 2014.

 

UPOZORNENIE – vstup na pozemky SVP:

 

Back To Top