Úvod Blog

Násada Podustvy severnej na Váh 2021

Prinášame Vám niekoľko fotiek zo zarybňovania nášho revíru Váh č.9 násadou Podustvy severnej, v celkovom množstve 20 000 ks.

Mestská konferencia 2021

0

Prinášame Vám niekoľko fotiek z Konferencie SRZ MsO Dubnica nad Váhom, ktorá sa konala 19.09.2021 v sále DK Dubnici nad Váhom.

Z hospodárskej činnosti

Prinášame Vám niekoľko fotiek kŕmiacej sa násady Kapra, ktorá je vysadená na rybníkoch Prejta – Vystrkov. Za niekoľko mesiacov nám násada Kapra rýchleného už o niečo podrástla.

Pozvánka členská schôdza – mestská konferencia 2021

POZVÁNKA

Výbor SRZ MsO Dubnica nad Váhom si Vás dovoľuje pozvať na členskú schôdzu spojenú s mestskou konferenciou, ktorá sa podľa § 14 ods. 2  Stanov SRZ uskutoční:

 

dňa 19.09 2021 so začiatok o 08:30 hod,
 v kinosále Mestského domu kultúry, ul. Bratislavská č. 435, Dubnica nad Váhom.

 

Program členskej schôdze/ mestskej konferencie bude nasledovný:
1) Otvorenie.
2) Voľba predsedníctva.
3) Voľba Mandátovej a Návrhovej komisie.
4) Správa Mandátovej komisie.
5) Vyhodnotenie „Uznesenia“, prijatého Mestskou konferenciou SRZ MsO Dubnica nad    Váhom dňa 11.09.2020.
6) Správa o činnosti SRZ MsO a Výboru SRZ MsO Dubnica nad Váhom za rok 2020.
7) Správa o finančnom hospodárení SRZ MsO Dubnica nad Váhom za rok 2020.
8) Rozpočet SRZ MsO Dubnica nad Váhom pre rok 2021.
9) Vyhodnotenie „Plánu hlavných úloh za rok 2020“ a „Plán hlavných úloh na rok 2021“.
10) Plán práce Výboru SRZ MsO Dubnica nad Váhom pre rok 2021.
11) Plán zarybňovania SRZ MsO Dubnica nad Váhom pre rok 2021.
12) Správa hlavného hospodára SRZ MsO Dubnica nad Váhom za rok 2020.
13) Správa kontrolnej komisie za rok 2020.
14) Udelenie vyznamenania.
15) Diskusia.
16) Návrh na uznesenie a schválenie UZNESENIA.
17) Ukončenie.

 

Úlovky v roku 2020

V pstruhových vodách sme lovili nasledovne:

Pstruhové vody – domáce:
Pstruh potočný – 216 ks, v celkovej váhe 65,90 kg, v priemernej váhe 0,30 kg/ks,
Pstruh dúhový – 1608 ks, v celkovej váhe 498,93 kg, v priemernej váhe 0,32 kg/ks,
Lipeň tymiánový – 2 ks, v celkovej váhe 1,00 kg, v priemernej váhe 0,50 kg/ks.
V našich pstruhových vodách sa ulovilo okrem Pstruhov:
Pleskáč vysoký – 3 ks, v celkovej váhe 0,65 kg, v priemernej váhe 0,22 kg/ks,
Kapor rybničný – 12 ks, v celkovej váhe 33,44 kg, v priemernej váhe 2,79 kg/ks,
Ostriež zelenkavý – 10 ks, v celkovej váhe 3 kg, v priemernej váhe 0,3 kg/ks.
Celkovo sa v našich pstruhových revíroch ulovilo 1849 ks rýb, o celkovej váhe 601,92 kg, v priemernej váhe 0,46 kg/ks a sume 2 204,43 €.

Pstruhové vody – cudzie:
Lipeň tymiánový – 4 ks, o váhe 1,82 kg, priemernej váhe 0,41 kg/ks,
Pstruh potočný – 2 ks, o váhe 0,75 kg, priemernej váhe 0,38 kg/ks,
Pstruh dúhový – 241 ks, o váhe 95,04 kg, v priemernej váhe 0,414 kg/ks,
Ostriež zelenkavý – 33 ks, o váhe 13,31 kg, v priemernej váhe 0,4 kg/ks.
Spolu naši členovia v cudzích pstruhových revíroch ulovili 280 ks rýb, o celkovej váhe 110,92 kg, v priemernej váhe 0,40 kg/ks, čo predstavuje sumu 331,36 €.

Spolu naši členovia na pstruhových vodách ulovili 2 129 ks rýb o celkovej váhe 712,84 kg, čo predstavuje na držiteľa pstruhovej povolenky 15,65 ks rýb o váhe 5,24 kg. Hodnota ulovených rýb predstavuje sumu 2 535,79 €, čo je na jedného držiteľa pstruhovej povolenky 18,65 €. Spolu naši členovia v pstruhových vodách ulovili o 4,58 € viac ako v minulom roku.

Kaprové vody domáce:
Amur biely 57 ks 390,40 kg
Boleň dravý 26 ks 67,50 kg
Jalec hlavatý 64 ks 50,10 kg
Kapor rybničný 5901 ks 14 153,29 kg
Karas striebristý 72 ks 53,81 kg
Lieň sliznatý 6 ks 6,55 kg
Mieň sladkovodný 6 ks 3,60 kg
Mrena severná 49 ks 90,20 kg
Nosáľ sťahovavý 71 ks 35,05 kg
Ostatné druhy rýb 607 ks 22,12 kg
Ostriež zelenkavý 144 ks 23,05 kg
Pleskáč ostatné druhy 10 ks 1,20 kg
Pleskáč vysoký 197 ks 112,98 kg
Podustva severná 29 ks 26,90 kg
Pstruh dúhový 141 ks 55,66 kg
Pstruh potočný 13 ks 4,68 kg
Sumec veľký 6 ks 57,90 kg
Šťuka severná 152 ks 336,62 kg
Úhor európsky 56 ks 45,05 kg
Zubáč veľkoústy 165 ks 310,37 kg
Spolu naši členovia v našich kaprových vodách ulovili celkovo 7 916 ks rýb o váhe 15 906,17 kg, pričom priemerná váha bola 1,71 kg/ks. Ulovené ryby v našich revíroch mali hodnotu 51 053,91 €.

Kaprové vody domáce:
Amur biely 14 ks 105,10 kg
Boleň dravý 14 ks 30,90 kg
Jalec hlavatý 146 ks 93,44 kg
Jalec ostatné druhy 1 ks 0,80 kg
Jeseter malý 1 ks 2,00 kg
Kapor rybničný 917 ks 2464,63 kg
Karas striebristý 71 ks 21,70 kg
Lieň sliznatý 3 ks 3,85 kg
Lipeň tymiánový 5 ks 2,22 kg
Mieň sladkovodný 1 ks 1,20 kg
Mrena severná 14 ks 18,92 kg
Nosáľ sťahovavý 105 ks 40,87 kg
Ostatné druhy rýb 614 ks 40,50 kg
Ostriež zelenkavý 49 ks 18,01 kg
Pleskáč ostatné druhy 15 ks 6,50 kg
Pleskáč vysoký 188 ks 149,23 kg
Podustva severná 3 ks 4,20 kg
Pstruh dúhový 280 ks 110,10 kg
Pstruh jazerný 1 ks 1,10 kg
Pstruh potočný 2 ks 0,75 kg
Sumec veľký 24 ks 170,30 kg
Šťuka severná 42 ks 115,79 kg
Úhor európsky 14 ks 13,00 kg
Zubáč veľkoústy 177 ks 347,26 kg
Naši členovia v iných organizáciách ulovili celkovo 2 701 ks rýb o váhe 3 762,37 kg. Ulovené ryby v cudzích revíroch mali hodnotu 14 166,14 €.

Úlovky cudzích organizácií v našich revíroch:

V čase písania tejto správy, podľa sumáru na serveri RADY SRZ ulovili rybári z iných organizácií v našich revíroch 472 ks rýb o váhe 775,14 kg v hodnote 4375,46 €. Čo predstavuje priemernú kusovú hmotnosť 1,64 kg a v peňažnej hodnote to predstavuje priemerný úlovok v sume 4,65 €. Bolo zapísaných 977 vychádzok.

Spolu naši členovia v roku 2020 ulovili 12 289 ks rýb o váhe 20 174,03 kg. Hodnota ulovených rýb je 65 220,05 €. Priemer ulovených rýb na držiteľa kaprovej povolenky je 12,73 ks rýb o váhe 20,91 kg. Čo je o 3 ks a o 5,84 kg menej ako v predošlom roku.
Hodnota ulovených rýb je na držiteľa kaprovej povolenky 67,59 € s priemernou váhou úlovku 1,64 kg/ks. Uvedená suma je o 22,25 € menšia ako v roku 2019, pričom priemerná váha úlovku klesla o 0,2 kg na jeden úlovok.

V percentuálnom vyjadrení je podiel ks ulovených rýb nasledovné:
1/ Kapor rybničný – 6 818 ks čo predstavuje 55,48 %
2/ Pstruh dúhový – 2 029 ks čo predstavuje 16,51 %
3/ Ostatné druhy rýb – 1 221 ks čo predstavuje 9,94 %

V percentuálnom vyjadrení je podiel kg ulovených rýb nasledovné:
1/ Kapor rybničný – 16 617,92 kg čo predstavuje 82,37 %
2/ Pstruh dúhový – 664,69 kg čo predstavuje 3,29 %
3/ Zubáč veľkoústy – 657,63 kg čo predstavuje 3,26 %

Z hospodársky cenných druhov rýb:
Kapor – 6 818 ks čo predstavuje 55,48 %
Zubáč – 342 ks čo predstavuje 2,78 %
Šťuka – 194 ks čo predstavuje 1,58 %
Sumec – 30 ks čo predstavuje 0,24 %

Návštevnosť revírov.

Vyhodnotenie prvých troch najnavštevovanejších revírov:

3-5600-1-1 – VN Prejta – dolná s počtom 8393 vychádzok
Amur biely 25 ks 196,40 kg
Boleň dravý 5 ks 10,10 kg
Kapor rybničný 2295 ks 5 285,87 kg
Karas striebristý 2 ks 1,70 kg
Lieň sliznatý 4 ks 5,20 kg
Nosáľ sťahovavý 1 ks 0,30 kg
Pleskáč vysoký 44 ks 24,16 kg
Pstruh dúhový 4 ks 10,00 kg
Šťuka severná 16 ks 34,08 kg
Úhor európsky 19 ks 15,00 kg
Zubáč veľkoústy 14 ks 28,65 kg

Celkovo 2 487 ks rýb o celkovej váhe 5 612,16 kg v hodnote 16 369,76 €. Priemerná hmotnosť úlovku bola 2,26 kg/ks.

Nosický kanál č.9 s počtom 6 846 vychádzok
Amur biely 1 ks 6,50 kg
Boleň dravý 9 ks 27,50 kg
Jalec hlavatý 27 ks 19,55 kg
Kapor rybničný 477 ks 1 309,91 kg
Karas striebristý 19 ks 10,46 kg
Mieň sladkovodný 1 ks 1,10 kg
Mrena severná 37 ks 73,80 kg
Nosáľ sťahovavý 41 ks 18,55 kg
Ostatné druhy 86 ks 3,12 kg
Ostriež zelenkavý 51 ks 5,35 kg
Pleskáč vysoký 50 ks 40,05 kg
Pstruh dúhový 6 ks 3,47 kg
Pstruh potočný 10 ks 3,48 kg
Sumec veľký 4 ks 39,50 kg
Šťuka severná 24 ks 59,51 kg
Úhor európsky 2 ks 0,75 kg
Zubáč veľkoústy 50 ks 105,04 kg

Celkovo 895 ks rýb o celkovej váhe 1 727,64 kg v hodnote 6 064,45 €. Priemerná hmotnosť úlovku bola 1,93 kg/ks.

3-3401-1-1 – štrkovisko Ilava s počtom 6 019 vychádzok
Amur biely 11 ks 45,10 kg
Kapor rybničný 943 ks 2 192,99 kg
Karas striebristý 4 ks 6,10 kg
Ostatné druhy 88 ks 2,51 kg
Pleskáč vysoký 16 ks 7,66 kg
Šťuka severná 10 ks 17,94 kg
Úhor európsky 8 ks 6,00 kg
Zubáč veľkoústy 3 ks 4,60 kg

Celkovo 1 083 ks rýb o celkovej váhe 2 282,90 kg v hodnote 6 591,98 €. Priemerná hmotnosť úlovku bola 2,11 kg/ks.

Poradie návštevnosti revírov je nasledovné:

1/ 3-5600-1-1 VN Prejta – dolná – 8 393
2/ 3-2530-1-1 Nosický kanál č.9 – 6 846
3/ 3-3401-1-1 štrkovisko Ilava – 6 019
4/ 3-4100-1-1 štrkovisko Dubnička – 5 085
5/ 3-5610-1-1 VN Prejta – horná – 2 496
6/ 3-2640-1-1 OR Ladce – 2 323
7/ 3-4570-1-1 Váh č.9 – 1 356
8/ 3-4930-4-1 VN Bolešov – Gilianka – 1 140
9/ 3-5770-1-1 VN Slávnica – 819
10/ 3-5880-1-1 VN Tunežice – 762
11/ 3-2700-1-1 OR Štrková – Dúlovské č.1 a 2 – 433
12/ 3-2890-4-1 Podhradksý potok – 355
13/ 3-2630-1-1 OR Kalná – Dúlovské č.1,2 – 143
14/ 3-3490-4-1 Ryb. Prejta – Vystrkov – 142
15/ 3-0750-4-1 Dubnický potok – 97
16/ 3-4380-4-1 Tovarský potok – 73
17/ 3-1750-4-1 Krivoklátsky potok č.1 – 35
18/ 3-1600-4-1 Kolačínsky potok – 25
19/ 3-2930-4-1 Porubský potok – 22
20/ 3-4130-1-1 štrkovisko Horovce – Pod drôtami – 20
21/ 3-3030-4-1 Pruščanský potok – 11
22/ 3-2990-4-1 Prejtiansky potok č.2 – 6
23/ 3-0240-4-1 Bolešovský potok – 2
24/ 3-1650-4-1 Kopecký potok – 1

V roku 2020 bola návštevnosť 43 985 návštev čo je o 64 návštev viac ako v roku 2019.

Podľa počtu ulovených rýb sa najviac kusov ulovilo nasledovne:

revír úlovky ks úlovky kg priemer kg počet vychádzok priemer vychádzok
VN Prejta – dolná 2 487 5612,16 2,26 8 393 3,37
VN Bolešov – Gilianka 1 486 488,52 0,33 1 140 0,77
Štrkovisko Dubnička 1 164 2441,99 2,10 5 085 4,37
Štrkovisko Ilava 1 083 2282,90 2,11 6 019 5,56
Nosický kanál 895 1727,64 1,93 6 846 7,65
OR Ladce 768 1557,51 2,03 2 323 3,02
VN Prejta – horná 498 1016,48 2,04 2 496 5,01
VN Tunežice 295 378,47 1,28 762 2,58
Váh č.9 221 144,29 0,65 1 356 6,14
VN Slávnica 178 382,74 2,15 819 4,60
Ryb. Prejta – Vystrkov 141 45,93 0,33 142 1,01
Podhradský potok 136 41,40 0,30 355 2,61
OR Štrková – Dúlovské 107 211,06 1,97 433 4,05
OR Kalná – Dúlovské 43 54,50 1,27 143 3,33
Dubnický potok 36 10,31 0,29 97 2,69
Tovarský potok 23 7,75 0,34 73 3,17
Kolačínsky potok 9 3,29 0,37 25 2,78
Krivoklátsky potok 8 2,11 0,26 35 4,38
Porubský potok 7 2,10 0,30 22 3,14
Bolešovský potok 1 0,32 0,32 2 2
Prejtiansky potok č.2 1 0,30 0,30 6 6

Priemerom zistíme, že na ulovenie 1 ks ryby bolo treba 3,74 vychádzky, čo je o 0,6 viac ako v roku 2019.

Návštevnosť v iných organizáciách:

1/ 2-4430-1-1 Váh č.8 (Trenčín) 2 189
2/ 3-4580-1-1 Váh č. 10 (Púchov) 1 342
3/ 3-5530-1-1 VN Orava (SRZ Rada) 906
4/ 3-5480-1-1 VN Nosice (SRZ Rada) 491
5/ 3-5340-1-1 VN Liptovská Mara (SRZ Rada) 376
6/ 3-5470-1-1 Nitrianske Rudno (Prievidza) 214
7/ 2-5270-1-1 VN Sĺňava (SRZ Rada) 201
8/ 4-3680-4-1 VN Palcmanská Maša (SRZ Rada) 182
9/ 2-1820-1-1 OR Nedanovce (Partizánske) 154
10/ 3-2520-1-1 Nosicko-Kočkovský kanál (Púchov) 145

Zarybňovanie 2020

Skutočnosti zarybnenia sú nasledovné:
Zarybňovanie za vlastné (zarybňovací plán) 30 818,20 €, čo predstavuje 81,60 %.
Dotácie z RADY SRZ v hodnote 6 320 €, čo predstavuje 16,73 %.
Sponzorské dary v hodnote 335 €, čo predstavuje 0,89 %.
Vlastný chov v hodnote 295,55 €, čo predstavuje 0,78 %.

Násady rýb vysadené v roku 2020 do našich revírov:
Kapor rýchlený Kr 80 000 ks,
Kapor dvojročný K2 7 500 kg,
Kapor trojročný K3 1 900 kg,
Podustva ročná Pds1 20 000 ks,
Pstruh potočný rýchlený Ppr 7 000 ks,
Pstruh potočný ročný 9cm Pp1 9 050 ks,
Pstruh potočný dvojročný Pp2 155 kg,
Pstruh dúhový dvojročný Pd2 900 kg.
Šťuka plôdik vreckový Š0 40 000 ks,
Šťuka rýchlená Šr 15 000 ks,
Šťuka ročná Š1 300 kg.
Zubáč rýchlený Zur 7 000 ks.

Druhové zastúpenie rýb v percentách z celkového finančného objemu:
Kapor 67,07 %
Podustva 4,08 %
Pstruh 16,74 %
Šťuka 10,27 %
Úhor 6,44 %
Zubáč 1,85 %

V kusovom porovnaní bola násada kapra nasledovná:
2016 K2+K3 8 800 ks
2017 K2+K3 19 006 ks + 10 206 ks
2018 K1+K2+K3 30 131 ks + 11 125 ks
2019 Kr+K2+K3 60 245 ks + 30 114 ks
2020 Kr+K2+K3 89 702 ks + 29 457 ks

Násady v roku 2020 nám boli dodávané v jarnom a jesennom období, čiastočne v zimnom. V jarnom období nebol zaznamenaný väčší úhyn násady kapra na našich revíroch, z dôvodu ochorenia jarnej virémie kaprov, ktorú by bolo treba urgentne riešiť. Pozitívnou správou je získanie dotácie z rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom, ako náhradu za úpravy koryta Prejtianskeho potoka. Takto získané prostriedky boli použité na nákup násady Pstruha potočného ročného, ktorý bol po úprave koryta opätovne vysadený do tohto toku.
Nedodanou a problematickou sa opäť ukázala násada Zubáča dvojročného. Táto bola objednaná no v roku 2020 nebola dodaná. Inak nám objednané násady boli dodané v požadovanom množstve, zodpovedajúcej kvalite a vopred dohodnutom termíne.

Vysádzanie násad podľa revírov:

Pstruh potočný jednoročný PP1 9 cm – 7498 ks
255 ks Dubnický potok
170 ks Iliavka
103 ks Kolačínsky potok
5 970 ks Prejtiansky potok č.2
1 000 ks Tovarský potok

Pstruh potočný dvojročný Pp2 – 155 kg
35 kg Dubnický potok
45 kg Krivoklátsky potok
40 kg Podhradský potok
35 kg Tovarský potok

Pstruh potočný rýchlený Ppr – 7000 ks
1 000 ks Dúbravský potok
1 000 ks Košecký potok
1 000 ks Krivoklátsky potok č. 2
1 000 ks Lieskovský potok
1 000 ks Lúčkovský potok
1 000 ks Prejtiansky potok
1 000 ks Suchlica

Pstruh dúhový dvojročný Pd2 – 900 kg
150 kg rybníky Prejta – Vystrkov
650 kg VN Bolešov – Gilianka

Kaprové vody:

Nosický kanál č.9 /3-25360-1-1/:
Kapor dvojročný 650 kg
Šťuka ročná 25 kg

OR Kalná – Dúlovské č.1,2 a 3 /3-2630-1-1/:
Kapor dvojročný K2 – 50 kg

OR Ladce /3-2640-1-1/:
Kapor dvojročný K2 – 400 kg
Šťuka ročná Š1 – 25 kg
Zubáč rýchlený Zur – 1 000 ks

OR Štrková – Dúlovské č.1 a 2 /3-2700-1-1/:
Kapor dvojročný K2 – 200 kg

štrkovisko Dubnička /3-4100-1-1/:
Kapor rýchlený Kr – 20 000 ks
Kapor dvojročný K2 – 1 250 kg
Kapor trojročný K3 – 600 kg
Šťuka plôdik vreckový Š0 – 1 0000 ks
Šťuka ročná Š1 – 100 kg
Zubáč rýchlený Zur – 2 000 ks

štrkovisko Horovce – pod Drôtami /3-4130-1-1/:
Kapor dvojročný K2 – 50 kg

štrkovisko Ilava /3-3401-1-1/:
Kapor rýchlený Kr – 20 000 ks
Kapor dvojročný K2 – 1 800 kg
Kapor trojročný K3 – 400 kg
Šťuka plôdik vreckový Š0 – 10 000 ks
Šťuka ročná Š1 – 50 kg
Zubáč rýchlený Zur – 1 000 ks

Váh č.9 /3-4570-1-1/:
Podustva ročná Pds1 – 20 000 ks

VN Prejta – dolná /3-5600-1-1/:
Kapor rýchlený Kr – 20 000 ks
Kapor dvojročný K2 – 1 400 kg
Kapor trojročný K3 – 500 kg
Šťuka plôdik vreckový Š0 – 10 000 ks
Šťuka ročná Š1 – 50 kg
Zubáč rýchlený Zur – 2 000 ks

VN Prejta – horná /3-5610-1-1/:
Kapor rýchlený Kr – 20 000 ks
Kapor dvojročný K2 – 800 kg
Kapor trojročný K3 – 400 kg
Šťuka plôdik vreckový Š0 – 10 000 ks
Šťuka ročná Š1 – 25 kg
Zubáč rýchlený Zur – 1 000 ks

VN Slávnica č.1,2 /3-5770-1-1/:
Kapor dvojročný K2 – 400 kg

VN Tunežice /3-5880-1-1/:
Kapor dvojročný K2 – 500 kg
Pstruh dúhový dvojročný Pd2 – 100 kg
Šťuka plôdik vreckový nad 5 cm Š0 – 300 ks
Šťuka ročná Š1 – 25 kg
Šťuka rýchlená Šr – 5 000 ks

ryb. Ilava – Pivovar /3-3400-1-2/:
Šťuka rýchlená Šr – 10 000 ks

Z vlastného odchovu:

odlov Prejtianskeho potoka č.1 /3-2980-4-2/:
Do Prejtianskeho potoka išla násada Pstruha potočného rýchleného veľkosti 3 cm v celkovom množstve 1 000 ks a v sume 55 €. Po vylovení pomocou elektrického agregátu sa vylovilo 498 ks Pstruha potočného ročného vo veľkosti 7 až 15 cm v sume 60,26 €. Toto tvorí vyprodukovanú násadu v hodnote 5,26 €. Vylovená násada bola vypustená do Prejtianskeho potoka č.2.

odlov Krivoklátsky potok č.2 /3-1760-4-2/:
Do Krivoklátskeho potoka išla násada Pstruha potočného rýchleného veľkosti 3 cm v celkovom množstve 1 000 ks a v sume 55 €. Po vylovení pomocou elektrického agregátu sa vylovilo 178 ks Pstruha potočného dvojročného vo veľkosti 10 až 22 cm v sume
47,50 €. Vylovená násada bola vypustená do Krivoklátskeho potoka č.1.

Násada Pstruha dúhového

Dnes 17.08.2021 bola v poobedných hodinách dovezená a vysadená násada Pstruha dúhového na VN Prejta – Vystrkov a VN Bolešov – Gilianka. Zákaz lovu nie je vyhlásený. Nižšie Vám prinášame foto a krátke video z tejto akcie.

VN Bolešov – Gilianka násada PD2

Ukončenie krúžku detí ObO č.1 vyhodnotenie

Za pekného počasia sa ukončenia krúžku detí zúčastnilo celkom 51 detí, ktoré boli rozdelené do dvoch kategórií. Kategórie od 3 do 5 rokov a od 5 do 14 rokov.

V kategórii 3 – 5 rokov najúspešnejší lovec ulovil ryby v celkovom súčte bodov 890. Druhá v poradí ulovila ryby v súčte 86 bodov a tretí v poradí lovec ulovil ryby v súčte 75 bodov.

V kategórii 5 – 15 rokov najúspešnejší lovec ulovil ryby v celkovom súčte bodov 777. Druhý v poradí ulovil ryby v súčte 581 bodov a tretia v poradí ulovila ryby v súčte 361 bodov.

Celkom sa ulovilo 280 ks rýb, z čoho bolo 11 ks kapra, 62 ks pleskáča, 59 ks červeníc,
126 ks beličiek, 19 ks plotíc, 1 ks nosáľa, 1 ks ostrieža, 1 ks úhora.

Ďakujeme sponzorom:

Mesto Dubnica nad Váhom, SRZ MsO Dubnica nad Váhom, Piscari Slovakia, Hotové záclony,
Banner exclusive&outdoor, Rybárske potreby Zuzka, Kaufland, MiF, p. Kučo Peter, p. Ulman, p. Solava a ďalší.

Prinášame Vám niekoľko pohľadov na praktické ukončenie krúžku detí ObO č.1 v Dubnici nad Váhom.

 

 

Brigády 2021

Vzhľadom na pandemickú situáciu v krajine s dodržaním bezpečnostných opatrení RADA SRZ žiada vykonávanie brigádnickej činnosti iba individuálnou dohodou s vedúcim brigád, resp. dozorom pri brigáde, za dodržania všetkých aktuálne platných opatrení.

Pre ObO č.1 Dubnica nad Váhom sú v platnosti ešte termíny:
Kaprové vody:
Dátum              čas   akcia           revír               miesto zrazu
15.05 – 16.05 8.00 vysekávanie Prejta – dolná unimobunka pri penke
22.05 – 23.05 8.00 vysekávanie Prejta – dolná unimobunka pri penke
29.05 – 30.05 8.00 vysekávanie Prejta – dolná unimobunka pri penke
02.10 – 03.10 8.00 vysekávanie Prejta – dolná unimobunka pri penke
09.10 – 10.10 8.00 vysekávanie Prejta – dolná Vagón

Pstruhové vody:
individuálnou dohodou, písať na hospodar@srzmsodubnica.sk.

Na brigádu si treba doniesť pracovné náradie (motyka, sekera, pilka, píla, krovinorez), mať so sebou pracovnú obuv – gumáky. V opačnom prípade nebude brigáda uznaná. Brigády sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov.
Plánovanú účasť na brigáde je potrebné nahlásiť v kancelárií MsO Partizánska 151/3 vo štvrtok od 16 do 18.00 hodiny, alebo na tel. čísle 0918 712 486.
Držiteľ dodatkovej pstruhovej alebo lipňovej povolenky je povinný odpracovať ďalších 5 hodín na pstruhových revíroch.
Prípadné zmeny, mimoriadne brigády budú na výveskách SRZ alebo internetovej stránke www.srzmsodubnica.sk, alebo srzobodubnica.wbl.sk.

Pre ObO č.3 Ilava v platnosti ešte termíny:

Vedúci brigád: Kvasnica Martin
Brigády na pstruhových vodách ObO č.3 individuálnou dohodou s členmi RS Jozefom Gajdošom, Slavomírom Vrábelom a Petrom Bučekom (Zavažie).

Kaprové vody:
Jarné brigády individuálnou dohodou s dozorom pri brigáde:
VN Tunežice + OR Ladce: Gajdošík František,
Štrkovisko Ilava: Trenčan Peter, Novotný Jozef
Chovný rybník Ilava Trenčan Peter
Zavažie: Novosad Ladislav
Navrhované termíny na odpracovanie brigád sú:
15.5.2021 (podľa epidemiologickej situácie)
23.10.2021
6.11.2021.
13.11.2021

Začiatok brigád 8:00 hod.
Potrebné pracovné náradie so sebou!
Brigády sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov!Brigádu mimo hore uvedených termínov si treba dohodnúť s vedúcim brigád, resp. dozorom pri brigáde.
Pri individuálnej brigádnickej činnosti treba brigádu uviesť do záznamu a odkontrolovať!

 

 

Ukončenie krúžku detí ObO č.1 Dubnica n. V.

0

Oznamujeme deťom z krúžkovej činnosti mladého rybára ObO č.1 Dubnica nad Váhom, že dňa: 15.05.2021 sa uskutoční praktické overenie zručnosti v love rýb udicou na VN Prejta – dolná v časti od deliaceho mosta medzi nádržami po vtok Prejtianskeho potoka a to v čase od 09:00 do 12:00 hod, s dodržaním protipandemických opatrení podľa COVID automatu pre šport.

podmienky pre športy z nízkym rizikom (tu je zaradené športové rybárstvo):
– dodržanie rozostupov podľa zákona o rybárstve, rozdelenie medzi sektormi min. 4m. (v sektore môže byť max. 6 osôb)
– minimalizovať zdieľanie športového náradia
– bez divákov
– test (v súlade s aktuálnou vyhláškou)

Ďakujeme sponzorom, ako i mestu Dubnica nad Váhom a SRZ MsO Dubnica nad Váhom.

 

 

 

 

 

 

 

Dubnica nad Váhom
clear sky
5.1 ° C
6.8 °
3.4 °
82 %
1.8kmh
8 %
So
5 °
Ne
14 °
Po
13 °
Ut
15 °
St
16 °