Úvod Blog

Informácia o zarybnení štr. Ilava 01/04/2020

Dňa 01. apríla 2020 bude prebiehať zarybnenie na štrkovisku Ilava (3-3401-1-1) násadou Kapra, vekovej kategórie K3. Násada dosahuje lovnú mieru a preto bude vyhlásený:

všeobecný zákaz lovu rýb

od: 01. apríla 2020 do 15. apríla 2020, lov povolený od 16. apríla 2020.

Zarybňovanie K2 jar na štrkovisku Ilava 27/03/2020

Informácia o zarybnení štrkoviska Ilava jarnou násadou Kapra vekovej kategórie K2, ktoré prebiehalo dnes 27.03.2020.

Pozriete si video:

Dodatok č. 1 ku KZ RP 2020

Slovenský rybársky zväz – Rada, Žilina vydáva Dodatok č. 1 ku Kaprovému zväzovému rybárskemu poriadku (KZP) pre rok 2020 (viď príloha). Dodatok upresňuje a opravuje niektoré nepresne uvedené informácie a pravidlá rybolovu vydané v KZP. Kontaktná osoba: p. Horčička, vedúci Odboru ichtyológie a ekológie rybárskych revírov, e-mail: horcicka@srzrada.sk , tel. č. : 041/507 36 26, 0948/760 735.

 

S pozdravom,
kancelária  tajomníka SRZ
Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina

Príloha: Dodatok č. 1 ku Kaprovému zväzovému rybárskemu poriadku 2020

Informácia o platbe a vydávaní dokladov

0

Na základe aktuálnej situácie vyhlásenej na Slovensku v súvislosti s ochorením COVID-19 a viacerých dotazov členov SRZ MsO Dubnica nad Váhom opätovne zverejňujeme možnosť platby členského príspevku a povolenky okrem poštovej poukážky bankovým prevodom. Žiadame našich členov aby v rámci svojich možností využívali túto metódu platby a vyzdvihnutie členského preukazu a povolenky bude možné po ukončení karanténnych opatrení k COVID-19.

Bezhotovostným prevodom na účet SRZ – MsO Dubnica nad Váhom. Detaily účtu sú uvedené nižšie. V prípade, že si zvolíte túto formu platby je potrebné dbať na správnosť zadávaných údajov. Povinné je zadať správne číslo účtu, variabilný symbol, špecifický symbol a do informácie pre prijímateľa:  Meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia a informáciu aké povolenia platíte.

Číslo účtu vo formáte IBAN:       SK44 7500 0000 0040 1189 1900
Variabilný symbol:                      Číslo Vašej členskej legitimácie (napr.  200175)
Špecifický symbol:                     10 miestne číslo podľa tabuľky zobrazenej dole
                                                 (napr.  1111200010)
Suma:                                       Suma, ktorú uhrádzate v EUR (napr.  309 EUR)
Informácia pre príjemcu:             Meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia a informáciu aké povolenia platíte (napr. Jozef Mrkva, 1.1.1965, Rybárska 1, 018 51 N. Dubnica, ČZ + KPM+KPZ+PP+Brigády+Mimoriadna)

Okno č. Druh ceniny Kód Štruktúra okna podľa kódu Cena EUR
1 ČZ Členská známka 0 Neplatí 0
1 dospelý člen 38
2 mládež od 15 do 17 r. 17
3 deti 6-14 rokov 1
2 KPM Kaprová povolenka miestna 0 Neplatí 0
1 KPM dospelý člen 46
2 KPM deti od 6 do 14 r. 14
3 KPZ Kaprová povolenka zväzová 0 Neplatí 0
1 KPZ dospelý člen 40
2 KPZ deti od 6 do 14 r. 10
LPZ Lipňová povolenka zväzová 3 LPZ dospelý člen 40
4 PP Pstruhová povolenka 0 Neplatí 0
1 PPM dospelý člen 33
5 Dobrovoľný príspevok na zarybnenie – Brigády 0 brigáda odpracovaná, resp. namá povinnosť odprac. 0
1 neodpracované brigády K 100
2 neodpracované brigády K+P 150
3 čiastočne odprac brigády 50
4 Rôzne á 10 EUR/h Suma
6 Zápisné 0 Neplatí 0
1 zápisné dospelý – nový člen vč.školenia 100
2 zápisné mládež od 15 do 17 r. 10
3 zápisné deti od 6 do 14 r. 2
4 zápisné dospelý – evidovaný člen bez školenia 100
7 Fond zarybnenia 0 Neplatí 0
1 Ľubovoľný príspevok Suma
8 Oneskorené odovzdanie dokladov 0 Neplatí – Záznam odovzdaný do 15.1.2020 0
1 Záznam o úlovkoch dospelý člen 100
2 Záznam o úlovkoch deti 10
9 Mimoriadna známka 0 Neplatí 0
1 členovia nad 18 rokov 2
10 Nový členský preukaz 0 Neplatí 0
1 dospelý člen 0,5
2 mládež 0,1

 

Príklady najčastejších poplatkov:

Dospelý rybár:

Členské + mimoriadna známka:

40 EUR

Špecifický symbol:

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

 

Členské + Kaprové miestne + Mimoriadna známka:

86 EUR

Špecifický symbol:

1 1 0 0 0 0 0 0 1 0

 

Členské + Kaprové miestne + Kaprové zväzové + Mimoriadna známka:

126 EUR

Špecifický symbol:

1 1 1 0 0 0 0 0 1 0

 

Členské + Kaprové miestne + Pstruhové + Mimoriadna známka:

119 EUR

Špecifický symbol:

1 1 0 1 0 0 0 0 1 0

 

Členské + Kaprové miestne + Kaprové zväzové + Pstruhové + Mimoriadna známka:

159 EUR

Špecifický symbol:

1 1 1 1 0 0 0 0 1 0

 

Lipňové zväzové: POZOR!!! PLATÍ SA SAMOSTATNOU PLATBOU!!!

40 EUR

Špecifický symbol:

0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

 

Mládežník 15 – 17 rokov:

Členské:

17 EUR

Špecifický symbol:

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Členské + Kaprové miestne:

63 EUR

Špecifický symbol:

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Členské + Kaprové miestne + Kaprové zväzové:

103 EUR

Špecifický symbol:

2 1 1 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

Školenie nových členov – informácia

0

Na základe aktuálnej situácie vyhlásenej na Slovensku v súvislosti s ochorením COVID-19 sa školenie nových členov , ktoré bolo plánované na 24.03.2020

neuskutoční.

Informácia o novom termíne bude zverejnená na našom webe srzmsodubnica.sk a na výveskách v dostatočnom predstihu.

 

Gavenda Ondrej v.r.
rybársky hospodár
SRZ MsO Dubnica nad Váhom

Informácia o brigádnickej činnosti

Z dôvodu prevencie a minimalizovanie šírenia COVID-19 (Koronavírus)
s okamžitou platnosťou

ruším plánovanú brigádnickú činnosť pre všetky ObO
SRZ MsO Dubnica nad Váhom.

O nových termínoch brigád budete informovaný prostredníctvom internetovej stránky
MsO SRZ Dubnica nad Váhom a prostredníctvom brigádnych referentov jednotlivých ObO.

Ondrej Gavenda v.r.
rybársky hospodár SRZ MsO Dubnica and Váhom

Informácia o VČS

0

Z dôvodu prevencie a minimalizovanie šírenia COVID-19 (Koronavírus) je konanie VČS
ObO č.1 Dubnica nad Váhom a ObO č.2 Nová Dubnica

odložená na neurčito

O novom termíne konania VČS budete informovaní prostredníctvom internetovej stránky MsO SRZ Dubnica nad Váhom.

VČS ObO č.3 Ilava – zmena termínu

0

Výbor SRZ ObO č.3 Ilava na základe aktuálnej situácie oznamuje svojím členom:

členská schôdza v termíne 15.03.2020 je ZRUŠENÁ!

náhradný termín je stanovený na 10.05.2020 o 9:00 hod v DK Ilava

Domáci rybolovný poriadok 2020

Prinášame Vám Domáci rybolovný poriadok SRZ MsO Dubnica nad Váhom. Tento platí pre všetky revíry našej organizácie.

Celý Domáci rybolovný poriadok 2020 – 2024, si môžete stiahnúť tu:

Domáci rybolovný poriadok SRZ MsO Dubnica nad Váhom 2020

Dubnica nad Váhom
clear sky
4.9 ° C
7.2 °
3 °
59 %
1kmh
0 %
St
18 °
Št
18 °
Pi
16 °
So
17 °
Ne
9 °