Úvod Blog

Preteky Detí ObO č.1

Napriek daždivému počasiu sa dňa 01.09.2020 konali detské preteky LRU Obvodnej Organizácie č.1 Dubnica nad Váhom. Z dôvodu nepriaznivého počasia a rovnako aj terénu, boli preteky presunuté na VN Prejta – dolná a čas lovu bol skrátený do 11. hodiny. Napriek tomu však ryba brala a tak ako býva zvykom boli ocenený nakoniec všetci účastníci v kategórii do 6 rokov a v kategórii do 15 rokov vecnými cenami. Týmto rovnako chcem poďakovať všetkým zúčastneným, sponzorom a organizátorom. Nižšie Vám prinášame fotky z tejto akcie.

Gavenda
rybársky hospodár

Násada Pstruha dúhového 27/08/2020

Oznamujem svojím členom, že dnes 27.08. 2020 bola na revíroch VN Bolešov – Gilianka a na rybníky Prejta – Vystrkov č.1 vysadená násada Pstruha dúhového Pd2. Doba ochrany po nasadení sa nevyhlasuje. Nižšie pripájame krátke video z nasádzania.

Pozvánka na ČS/MK 2020

0

Touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na Členskú schôdzu/Mestskú konferenciu,
ktorá sa uskutoční dňa 11.09.2020 v čase od 16:00 hod
v priestoroch Mestského domu kultúry, ul. Bratislavská č. 435, Dubnica nad Váhom.

 

PISCARI FEEDER CUP 2020 – Dubnica nad Váhom

0

Propozície pretekov:

Termín: 22.08.2020 (sobota)
Organizátor: PISCARI a MsO SRZ Dubnica nad Váhom
Hlavný sponzor: PISCARI SLOVAKIA
Garant Pretekov: Karol Kameniczki
Miesto konania: VN Prejta – dolná (3-5600-1-1) od zaústenia Prejtianskeho potoka do VN Prejta – dolná po deliaci most medzi VN Prejta – dolná a VN Prejta – horná

Navigácia: Cesta č. 61 v smere na Ilavu – pred cestnou značkou ukončenie mesta odbočiť do ľava na nadjazd, pokračovať po nadjazde, na konci odbočiť vpravo, po tejto ceste rovno na VN Prejta – dolná.
GPS: N 48° 58′ 50.517584″, E 18° 11′ 37.3297119″

Typ pretekov: Športový pretek, preteky jednotlivcov, podľa pravidiel CIPS
Povolený spôsob lovu: feeder, podľa pravidiel CIPS
Registrácia: do 20.08.2020
Info, kontakt, registrácia: Gavenda Ondrej
Mail: preteky@piscari.sk

Max. počet pretekárov: 40- ktorý budú umiestnený v sektoroch
Štartovné: 25€ /Pretekár s platných pri prezentácii na mieste preteku (raňajky (párky), obed (grilované kura + prílohy), poháre, vecné ceny)
Občerstvenie: – v cene štartovného raňajky, obed.

Ceny: – odmenení budú prví traja v sektore pohármi- prví v sektoroch vecnými cenami

Revír: Obe nádrže sú reliktným pozostatkom vnútrozemskej delty, ktorú ešte v 19. storočí vytvárala rieka Váh. Svoju definitívnu podobu nadobudli ťažbou štrku, pri výstavbe Nosického kanála v 30-ych rokoch minulého storočia. Ťažba materiálu z biotopu bola zámerne orientovaná tak, aby po dokončení slúžili ako akumulačné nádrže pre HC v Dubnici. Z návodnej strany, v smere ku železničnej trati je dolná nádrž vyložená od spodnej časti tesniacimi betónovými panelmi do vzdialenosti 30 metrov nad ústim Prejtského potoka. Ostatné brehy sú prirodzené, štrkového charakteru. Pobrežie z väčšej časti lemujú viac ako 70-ročné topole a náletové kroviny. Pri oboch nádržiach má MsO SRZ Dubnica nad Váhom umiestnené provizórne ubytovacie bunky a hospodárske sklady. Okrem Prejtského potoka vodu v nádržiach udržiava čerstvú i prepojenie rúrami s Nosickým kanálom v hornej časti VN.

Výskyt rýb: belička, karas, pleskáč vysoký, pleskáč zelenkavý, plotica, kapor, lieň, amur.

Rozvrh pretekov:

od 06:00 do 06:45 raňajky
od 06:50 do 07:10 registrácia
od 07:15 do 07:30 losovanie
od 09:00 začiatok preteku (prvá raketa)
o 13:55 (druhá raketa) 5 minút do konca preteku
o 14:00 (tretia raketa) koniec preteku
od 14:00 do 14:30 váženie
od 14:30 do 15:30 obed
o 15:30 vyhlásenie výsledkov

Systém hodnotenia: 1 gram = 1 bod, bodujú sa všetky ryby, pri ulovení dravca (šťuka, zubáč, boleň, sumec, alebo kapra) treba signalizovať rozhodcovi, ryba bude odvážená a pustená naspäť do vody.

Úlovky a ich prechovávanie: Každý pretekár je povinný uchovávať ryby v sieťkach minimálnej dĺžky 3m, opatrenými obručami s priemerom minimálne 40cm. V prípade štvorcovej alebo obdĺžnikovej sieťky uhlopriečka musí byť minimálne 50cm. Pretekár zodpovedá za uchovanie rýb živých a počas preteku je s nimi povinný zaobchádzať šetrne. Pretekár musí počas preteku ponoriť úlovkovú sieťku čo najhlbšie ako sa dá do vody. Ryba sa považuje za ulovenú aj keď je náhodné zaseknutá mimo hlavovú časť. Ryba sa považuje za ulovenú ak je trvale mimo vodnú hladinu v okamihu zaznenia signálu koniec lovu, nie počas jeho trvania. To znamená že musí byť mimo vodnú hladinu v moci pretekára, pokiaľ je v podberáku, ten musí byť tiež mimo vodnú hladinu. V opačnom prípade je pretekár povinný rybu pustiť. V prípade, že tak pretekár nespraví a rybu dá do sieťky, bude tomuto pretekárovi odrátaná z váhy celkového úlovku pri konečnom väzení najťažšia ryba a budú mu udelene dva plusové body.Za správne odváženie ulovených rýb zodpovedá aj samotný pretekár, čo potvrdí svojim podpisom pri vážení. Úlovok šťuky, zubáča, boleňa, sumeca, alebo kapra treba signalizovať rozhodcovi, ryba bude odvážená a pustená naspäť do vody. Zákaz sieťkovania celoročne chránených druhov rýb! Každý pretekár je povinný sa riadiť zákonom o rybárstve- Vyhláška MŽP SR č.381/2018Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č.261/2018 o rybárstve.

Pravidlá preteku: Pretekári budú umiestnení v sektoroch (počet sektorov závisí od počtu prihlásených, v sektore 10-15 pretekárov).Chytá sa podľa pravidiel CIPS – feeder, pretekár chytá na jednu feedrovú alebo pickerovú udicu, dĺžka nadväzca nesmie byť kratšia ako 50 cm od spodného okraja košíka. Množstvo krmiva a živej nástrahy nie je limitované, patentka je povolená. Sú zakázané plávajúce nástrahy, pelety, boilies, gumené nástrahy…. Predkŕmenie nie je možné, samozrejme počas preteku je kŕmenie povolené, ale len s feedrovým košíkom. Zahraničný pretekári, a pretekári ktorí nemajú celoslovenské alebo miestne povolenie sa môžu tiež prihlásiť. Chytá sa za každého počasia. Uhradené štartovné sa nevracia. Preteky sa budú konať len pri účasti aspoň 30 pretekárov. Pri nenaplnení minimálneho počtu pretekárov sa preteky rušia a uhradené štartovné bude vrátené. Každý kto sa prihlási, súhlasí s pravidlami!

Lov: Pretekár môže využívať ľubovoľné celé svoje pretekárske miesto. Nesmie vstupovať ani svojimi vecami presiahnuť vymedzený priestor. Na svojom pretekárskom mieste sa musí pretekár pohybovať a správať čo najtichšie, nesmie zatĺkať prípravky na držanie dáždnika, alebo podobné prípravky. V obidvoch neutrálnych zónach, ak sú označené, ako aj za nimi, nad a pod pretekárskym miestom je zakázané loviť alebo vnadiť. Ryba ktorá pri zdolávaní obmedzí suseda pri love (zamotá sa do jeho silonu), na čo poškodený upozorní, musí byť pustená späť do vody a nesmie byť daná do úlovkovej sieťky, na čo dohliadne rozhodca, alebo dvaja prísediaci pretekári. V prípade, že tak pretekár nespraví a rybu dá do sieťky, bude tomuto pretekárovi odrátaná z váhy celkového úlovku pri konečnom väzení najťažšia ryba.

Správanie pretekárov: Každý pretekár sa musí chovať a pohybovať v pretekárskom úseku ohľaduplne k ostatným pretekárom a vo svojom okolí udržiavať poriadok. Účastníci sa týchto pretekov zúčastňujú na vlastné nebezpečie a za svoje konanie nesú vlastnú zodpovednosť. Pokiaľ bude porušený zákon o rybárstve bude pretekár diskvalifikovaný.

Parkovanie: Na mieste zdarma. Parkovanie na protiľahlej strany príjazdovej cesty.
Riaditeľ pretekov: Gavenda Ondrej
Hlavný rozhodca: Tramita Štefan
Ďalšie informácie: Kameniczki Karol 0950 216 916 / Gavenda Ondrej 0911 233 136

Každému prajeme úspešné preteky!!!!

Detské preteky ObO č.1 Dubnica n.V. termín

Obvodná organizácia č.1 Slovenského rybárskeho zväzu v Dubnici nad Váhom, si Vás dovoľuje pozvať na preteky v love rýb udicou. Preteky sa budú konať:

01. septembra 2020 od 08:00 hod na VN Prejta – horná (3-5610-1-1)

Preteky sú vyhradené pre deti Obvodnej organizácie č.1 Dubnica nad Váhom

Otrava na Kolačínskom potoku

0

Dňa 7.8.2020 bola hlásená otrava na Kolačínskom potoku. Postihnutý úsek je v dolnej časti Kolačína od križovatky na Priles po tretiu chalupu od spodnej časti na ľavom brehu. Na úseku cca 70 m pozberaných 51 ks Pstruha potočného, 4 ks 25-30 cm ostatne 5-18 cm. Pod aj nad úsekom boli zaznamenané živé normálne sa správajúce Pstruhy a 2 hejná Hrúza obyčajného.

Školenie nových členov – náhradný termín

0

Oznamujeme všetkým záujemcom o vstup do MsO SRZ Dubnica nad Váhom, že posledný  termín školenia je stanovený na 23.06.2020 o 16:00 hod v kancelárii MsO na Partizánskej 151/3 v Dubnici nad Váhom.

Jesenné brigády ObO č.3 Ilava

Termíny brigád SRZ ObO č.3 – Ilava

3.10.2020, 10.10.2020 Kaprové vody začiatok 8 00 hod

Vedúci brigád : Kvasnica Martin

Dozor pri brigáde:

VN Tunežice + OR Ladce: Gajdošík František

Štrkovisko Ilava: Trenčan Peter
Novotný Jozef

Zavažie: Novosad Ladislav

Potrebné pracovné náradie so sebou !

Brigádu je možno odpracovať i mimo hore uvedených termínov iba po dohode s vedúcim brigád, resp. dozorom pri brigáde. Inak brigáda nebude uznaná!

Výbor ObO č.3

Rybníky Vystrkov – zaslanie cenovej ponuky

0

Organizácia Slovenského rybárskeho zväzu – SRZ MsO Dubnica nad Váhom, ako vlastník sústavy 3 rybníkov Prejta Vystrkov plánuje vykonať opravu havarijného stavu ich hrádzí v rozsahu popísanom v priloženom súbore 2019-05 – Rybníky Prejta – Oprava tesnenia hrádze (zadanie) Rybníky sa nachádzajú v katastri mesta Dubnica nad Váhom, časť Prejta – Vystrkov. K rybníkom vedie asfaltová cesta.

V prípade, že máte záujem o realizáciu uvedeného diela, prosím zašlite najneskôr v termíne do 21.6.2020 Vašu cenovú ponuku na realizáciu uvedeného diela v rozsahu podľa priloženého súboru 2019-05- Rybníky Prejta – oprava tesnenia hrádze.xlsx. Ponuku posielajte podpísanú a opečiatkovanú v zapečatenej obálke, formou doporučeného listu, na adresu:

SRZ MsO Dubnica nad Váhom
Partizánska 151/3
018 41 Dubnica nad Váhom

Obálku označte ako „ponuka“. Ako prílohu ponuky požadujeme priložiť výpis z Obchodného registra, kópiu oprávnenia na realizáciu vodohospodárskych stavieb a zoznam referencií o Vašej činnosti.

Vyhodnotenie ponúk a výber dodávateľa bude ukončený 23.6.2020. Realizácia diela je predpokladaná v 3 etapách, po jednotlivých rybníkoch, na základe uzatvorenia zmluvy pre každú etapu samostatne. Predbežne – 1. etapa v roku 2020 a v závislosti od samotnej ceny a dostupnosti finančných zdrojov – 2. a 3. etapa v rokoch 2021 a 2022.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať na emaily srzmsodubnica@srzmsodubnica.sk.

Dátum zverejnenia: 31.05 2020

Školenie nových členov – nový termín

0

Oznamujeme všetkým záujemcom o vstup do MsO SRZ Dubnica nad Váhom, že nový termín školenia je stanovený na 28.05.2020 o 16:00 hod v kancelárii MsO.

Dubnica nad Váhom
overcast clouds
9.9 ° C
12.2 °
7.8 °
100 %
1.3kmh
99 %
Ne
23 °
Po
24 °
Ut
25 °
St
24 °
Št
16 °