Úvod Blog

2019 Preberanie a vysádzanie násady K2 do našich revírov

Prinášame Vám niekoľko fotiek z prevzatia a vysádzania násady kapra K2 do našich revírov.

2019 preberanie násady Kapra K3 do našej organizácie

Prinášame Vám fotky z výlovu a prebratia násady kapra vo vekovej kategórii K3, ktorá bude vysadená do našich revírov.

Zmena úradných hodín pre vydávanie dokladov ObO č.1

0

Upozorňujeme členov ObO č.1 Dubnica nad Váhom, že v nasledujúcich termínoch sa upravuje čas k výdaju dokladov nasledovne:
19.12 2019 od 10:00 do 18:00 hod
27.12 2019 od 10:00 do 18:00 hod
02.01 2020 od 10:00 do 18:00 hod
09.01 2020 od 10:00 do 18:00 hod
16.01 2020 od 10:00 do 18:00 hod
23.01 2020 od 10:00 do 18:00 hod
následne každý štvrtok od 16:00 do 18:00 hod

Násada Pstruha potočného Pp1 a Pp2 v roku 2019

Jesenné zarybnenie pokračuje a dňa 11.10.2019 sme na naše pstruhové potoky zarybnili násadou Pstruha potočného Pp1 a Pstruha potočného Pp2.

Násada Podustvy na Váhu č.9

Prinášame Vám fotografie k násade Podustvy severnej do nášho revíru Váh č.9. Násada bola dodaná z prostriedkov Rady, celkové množstvo dodanej násady bolo 20 000 ks.

Úlovok Kapra na štrkovisku Ilava

Lovec: Garažia Martin
úlovok: Kapor rybničný
revír: štrkovisko Ilava 09.04.2019
dĺžka: 70 cm
váha: 6 kg
nástraha: pikantné boilies
ryba vrátená do vody

Násada Šťuky ročnej v našich revíroch 2019

Dnes 07.10.2019 bola do našich revíroch vysadená násada šťuky ročnej, v celkovej váhe 300 kg. Prinášame Vám niekoľko fotiek z násady.

ObO č.3 Ilava – mimoriadne brigády

Nakoľko sa pre nepriaznivé počasie v sobotu 5.10.2019 brigády na revíroch ObO č.3 nekonali, budú sa okrem soboty 12.10.2019 konať posledné brigády na týchto revíroch ešte v sobotu 19.10.2019!