Poštová schránka MsO SRZ Dubnica nad Váhom

Oznamujeme členom SRZ MsO Dubnica nad Váhom, že v čase rekonštrukcie budovy školy t.j. od [...]

Zarybňenie Pd2 na Gilianke a Vystrkove

Dňa 31.08.2023 sa v rámci zarybňovania vysadila násada Pstruha dúhového Pd2 na rybník Prejta – [...]

Zarybnenie Kaprom rýchleným 2023

V rámci schváleného zarybňovacieho plánu sa do našich revírov dňa 04.08.2023 vysadila násada Kapra rýchleného [...]

Mimoriadna brigáda

Do pozornosti všetkým členom SRZ, ktorí nemajú splnenú brigádnickú povinnosť dávame možnosť si ju odpracovať [...]

Brigáda VN Tunežice

V rámci prípravy revíru na plánované preteky si Vás dovoľujeme pozvať na mimoriadnu brigádu na [...]

Mimoriadna brigáda

Do pozornosti všetkým členom SRZ, ktorí nemajú splnenú brigádnickú povinnosť dávame možnosť si ju odpracovať [...]

Váh – všeobecný zákaz lovu

V súlade so zákonom 216/2018, § 20 ods. 3 vyhlasujeme všeobecný zákaz lovu v dátume [...]

Násada Lipňa a Pstruha potočného 2023

Aj v roku 2023 sme pokračovali s návratom Lipňa do našich vôd a v rámci [...]

Uznesenia z „Konferencie“ SRZ MsO Dubnica nad Váhom 2023

U Z N E S E N I E „Konferencie“ SRZ MsO Dubnica nad Váhom, [...]