Úvod Blog Strana 3

Násada Šťuky 2021

19.10.2021 sa v rámci plnenia zarybňovacieho plánu nasadila násada ročnej Šťuky. Násada bola vysadená do štrkoviska Dubnička, štrkovisko Ilava, Nosický kanál, VN Tunežice, VN Prejta dolná a horná, OR Ladce, VN Slávnica. Prinášame Vám niekoľko fotiek.

Násada Zubáča 2021

Napriek ťažkostiam s dodávkami násady Zubáč naprieč Slovenskom, nám včera 18.10.2021 bola dovezená časť násady Zubáča Zu2. Z večerného nasádzania Vám prinášame niekoľko fotiek. Násada bola vysadená do revírov štrkovisko Dubnička, VN Slávnica, Nosický kanál, VN Prejta dolná a horná, štrkovisko Ilava, OR Ladce a VN Tunežice.

   

 

Družstvo prívlače pri MsO Dubnica nad Váhom

0

Športové družstvo prívlače pri MsO Dubnica nad Váhom sa stalo v ročníku 2021 Majstrom Slovenska v súťaži družstiev.
Je to v histórii družstva už tretí titul majstra Slovenska, čím sme sa zaradili medzi najúspešnejšie celky v rámci SR.

Tento ročník mal dve ligové dvoj kolá, súťažia 4-členné družstvá.

Pstruhové kolo na Bielej Vode na Orave
Jalcové kolo na Váhu v Trenčína a Dubnici

V oboch kolách sme sa umiestnili v prvej trojke, čo nám v súčte všetkých výsledkov vynieslo Majstrovský titul len o jediný bod pred Trenčínom, čo je najtesnejší možný rozdiel.

Družstvo Dubnice pretekalo v zložení :
Ing. Peter Klimovský (MsO Dubnica)
Ing. Vlastimil Těšický (MsO Dubnica)
Juraj Smatana (MsO Púchov)
Jakub Hulvan (MsO Vrbové)
Peter Greňo (MsO Kysucké nové Mesto)
Ing. Branislav Waldecker (MsO Dubnica)

Teší nás, že kostru tímu tvorili obyvatelia Novej Dubnice (p. Klimovský a p. Těšický)
Zároveň sa nám podarilo do družstva zapracovať nádejného 16 ročného juniora Peťa Greňa (len škoda že takýto talent sme zatiaľ neobjavili v našej organizácii alebo meste)
Ako vidíte aj v tejto disciplíne už fungujú legionári. Napr. Juraj Smatana z Púchova – slovenský reprezentant, výraznou mierou pomohol k tomuto krásnemu výsledku.

Radi by sme v našom tíme privítali nových členov, hlavne z okolia Dubnice. Neváhajte nás kontaktovať.

Z hospodárskej činnosti – výlov potoka

Do hospodárskej činnosti patrí aj chov násad. 16.10.2021 sa konal odlov Pstruha potočného z chovnej časti Prejtianskeho potoka. Odlovená násada bola vypustená do lovnej časti Prejtianskeho potoka č.2. Nižšie Vám prinášame niekoľko fotiek z tejto akcie.

Násada Podustvy severnej na Váh 2021

Prinášame Vám niekoľko fotiek zo zarybňovania nášho revíru Váh č.9 násadou Podustvy severnej, v celkovom množstve 20 000 ks.

Mestská konferencia 2021

0

Prinášame Vám niekoľko fotiek z Konferencie SRZ MsO Dubnica nad Váhom, ktorá sa konala 19.09.2021 v sále DK Dubnici nad Váhom.

Z hospodárskej činnosti

Prinášame Vám niekoľko fotiek kŕmiacej sa násady Kapra, ktorá je vysadená na rybníkoch Prejta – Vystrkov. Za niekoľko mesiacov nám násada Kapra rýchleného už o niečo podrástla.

Pozvánka členská schôdza – mestská konferencia 2021

POZVÁNKA

Výbor SRZ MsO Dubnica nad Váhom si Vás dovoľuje pozvať na členskú schôdzu spojenú s mestskou konferenciou, ktorá sa podľa § 14 ods. 2  Stanov SRZ uskutoční:

 

dňa 19.09 2021 so začiatok o 08:30 hod,
 v kinosále Mestského domu kultúry, ul. Bratislavská č. 435, Dubnica nad Váhom.

 

Program členskej schôdze/ mestskej konferencie bude nasledovný:
1) Otvorenie.
2) Voľba predsedníctva.
3) Voľba Mandátovej a Návrhovej komisie.
4) Správa Mandátovej komisie.
5) Vyhodnotenie „Uznesenia“, prijatého Mestskou konferenciou SRZ MsO Dubnica nad    Váhom dňa 11.09.2020.
6) Správa o činnosti SRZ MsO a Výboru SRZ MsO Dubnica nad Váhom za rok 2020.
7) Správa o finančnom hospodárení SRZ MsO Dubnica nad Váhom za rok 2020.
8) Rozpočet SRZ MsO Dubnica nad Váhom pre rok 2021.
9) Vyhodnotenie „Plánu hlavných úloh za rok 2020“ a „Plán hlavných úloh na rok 2021“.
10) Plán práce Výboru SRZ MsO Dubnica nad Váhom pre rok 2021.
11) Plán zarybňovania SRZ MsO Dubnica nad Váhom pre rok 2021.
12) Správa hlavného hospodára SRZ MsO Dubnica nad Váhom za rok 2020.
13) Správa kontrolnej komisie za rok 2020.
14) Udelenie vyznamenania.
15) Diskusia.
16) Návrh na uznesenie a schválenie UZNESENIA.
17) Ukončenie.

 

Úlovky v roku 2020

V pstruhových vodách sme lovili nasledovne:

Pstruhové vody – domáce:
Pstruh potočný – 216 ks, v celkovej váhe 65,90 kg, v priemernej váhe 0,30 kg/ks,
Pstruh dúhový – 1608 ks, v celkovej váhe 498,93 kg, v priemernej váhe 0,32 kg/ks,
Lipeň tymiánový – 2 ks, v celkovej váhe 1,00 kg, v priemernej váhe 0,50 kg/ks.
V našich pstruhových vodách sa ulovilo okrem Pstruhov:
Pleskáč vysoký – 3 ks, v celkovej váhe 0,65 kg, v priemernej váhe 0,22 kg/ks,
Kapor rybničný – 12 ks, v celkovej váhe 33,44 kg, v priemernej váhe 2,79 kg/ks,
Ostriež zelenkavý – 10 ks, v celkovej váhe 3 kg, v priemernej váhe 0,3 kg/ks.
Celkovo sa v našich pstruhových revíroch ulovilo 1849 ks rýb, o celkovej váhe 601,92 kg, v priemernej váhe 0,46 kg/ks a sume 2 204,43 €.

Pstruhové vody – cudzie:
Lipeň tymiánový – 4 ks, o váhe 1,82 kg, priemernej váhe 0,41 kg/ks,
Pstruh potočný – 2 ks, o váhe 0,75 kg, priemernej váhe 0,38 kg/ks,
Pstruh dúhový – 241 ks, o váhe 95,04 kg, v priemernej váhe 0,414 kg/ks,
Ostriež zelenkavý – 33 ks, o váhe 13,31 kg, v priemernej váhe 0,4 kg/ks.
Spolu naši členovia v cudzích pstruhových revíroch ulovili 280 ks rýb, o celkovej váhe 110,92 kg, v priemernej váhe 0,40 kg/ks, čo predstavuje sumu 331,36 €.

Spolu naši členovia na pstruhových vodách ulovili 2 129 ks rýb o celkovej váhe 712,84 kg, čo predstavuje na držiteľa pstruhovej povolenky 15,65 ks rýb o váhe 5,24 kg. Hodnota ulovených rýb predstavuje sumu 2 535,79 €, čo je na jedného držiteľa pstruhovej povolenky 18,65 €. Spolu naši členovia v pstruhových vodách ulovili o 4,58 € viac ako v minulom roku.

Kaprové vody domáce:
Amur biely 57 ks 390,40 kg
Boleň dravý 26 ks 67,50 kg
Jalec hlavatý 64 ks 50,10 kg
Kapor rybničný 5901 ks 14 153,29 kg
Karas striebristý 72 ks 53,81 kg
Lieň sliznatý 6 ks 6,55 kg
Mieň sladkovodný 6 ks 3,60 kg
Mrena severná 49 ks 90,20 kg
Nosáľ sťahovavý 71 ks 35,05 kg
Ostatné druhy rýb 607 ks 22,12 kg
Ostriež zelenkavý 144 ks 23,05 kg
Pleskáč ostatné druhy 10 ks 1,20 kg
Pleskáč vysoký 197 ks 112,98 kg
Podustva severná 29 ks 26,90 kg
Pstruh dúhový 141 ks 55,66 kg
Pstruh potočný 13 ks 4,68 kg
Sumec veľký 6 ks 57,90 kg
Šťuka severná 152 ks 336,62 kg
Úhor európsky 56 ks 45,05 kg
Zubáč veľkoústy 165 ks 310,37 kg
Spolu naši členovia v našich kaprových vodách ulovili celkovo 7 916 ks rýb o váhe 15 906,17 kg, pričom priemerná váha bola 1,71 kg/ks. Ulovené ryby v našich revíroch mali hodnotu 51 053,91 €.

Kaprové vody domáce:
Amur biely 14 ks 105,10 kg
Boleň dravý 14 ks 30,90 kg
Jalec hlavatý 146 ks 93,44 kg
Jalec ostatné druhy 1 ks 0,80 kg
Jeseter malý 1 ks 2,00 kg
Kapor rybničný 917 ks 2464,63 kg
Karas striebristý 71 ks 21,70 kg
Lieň sliznatý 3 ks 3,85 kg
Lipeň tymiánový 5 ks 2,22 kg
Mieň sladkovodný 1 ks 1,20 kg
Mrena severná 14 ks 18,92 kg
Nosáľ sťahovavý 105 ks 40,87 kg
Ostatné druhy rýb 614 ks 40,50 kg
Ostriež zelenkavý 49 ks 18,01 kg
Pleskáč ostatné druhy 15 ks 6,50 kg
Pleskáč vysoký 188 ks 149,23 kg
Podustva severná 3 ks 4,20 kg
Pstruh dúhový 280 ks 110,10 kg
Pstruh jazerný 1 ks 1,10 kg
Pstruh potočný 2 ks 0,75 kg
Sumec veľký 24 ks 170,30 kg
Šťuka severná 42 ks 115,79 kg
Úhor európsky 14 ks 13,00 kg
Zubáč veľkoústy 177 ks 347,26 kg
Naši členovia v iných organizáciách ulovili celkovo 2 701 ks rýb o váhe 3 762,37 kg. Ulovené ryby v cudzích revíroch mali hodnotu 14 166,14 €.

Úlovky cudzích organizácií v našich revíroch:

V čase písania tejto správy, podľa sumáru na serveri RADY SRZ ulovili rybári z iných organizácií v našich revíroch 472 ks rýb o váhe 775,14 kg v hodnote 4375,46 €. Čo predstavuje priemernú kusovú hmotnosť 1,64 kg a v peňažnej hodnote to predstavuje priemerný úlovok v sume 4,65 €. Bolo zapísaných 977 vychádzok.

Spolu naši členovia v roku 2020 ulovili 12 289 ks rýb o váhe 20 174,03 kg. Hodnota ulovených rýb je 65 220,05 €. Priemer ulovených rýb na držiteľa kaprovej povolenky je 12,73 ks rýb o váhe 20,91 kg. Čo je o 3 ks a o 5,84 kg menej ako v predošlom roku.
Hodnota ulovených rýb je na držiteľa kaprovej povolenky 67,59 € s priemernou váhou úlovku 1,64 kg/ks. Uvedená suma je o 22,25 € menšia ako v roku 2019, pričom priemerná váha úlovku klesla o 0,2 kg na jeden úlovok.

V percentuálnom vyjadrení je podiel ks ulovených rýb nasledovné:
1/ Kapor rybničný – 6 818 ks čo predstavuje 55,48 %
2/ Pstruh dúhový – 2 029 ks čo predstavuje 16,51 %
3/ Ostatné druhy rýb – 1 221 ks čo predstavuje 9,94 %

V percentuálnom vyjadrení je podiel kg ulovených rýb nasledovné:
1/ Kapor rybničný – 16 617,92 kg čo predstavuje 82,37 %
2/ Pstruh dúhový – 664,69 kg čo predstavuje 3,29 %
3/ Zubáč veľkoústy – 657,63 kg čo predstavuje 3,26 %

Z hospodársky cenných druhov rýb:
Kapor – 6 818 ks čo predstavuje 55,48 %
Zubáč – 342 ks čo predstavuje 2,78 %
Šťuka – 194 ks čo predstavuje 1,58 %
Sumec – 30 ks čo predstavuje 0,24 %

Návštevnosť revírov.

Vyhodnotenie prvých troch najnavštevovanejších revírov:

3-5600-1-1 – VN Prejta – dolná s počtom 8393 vychádzok
Amur biely 25 ks 196,40 kg
Boleň dravý 5 ks 10,10 kg
Kapor rybničný 2295 ks 5 285,87 kg
Karas striebristý 2 ks 1,70 kg
Lieň sliznatý 4 ks 5,20 kg
Nosáľ sťahovavý 1 ks 0,30 kg
Pleskáč vysoký 44 ks 24,16 kg
Pstruh dúhový 4 ks 10,00 kg
Šťuka severná 16 ks 34,08 kg
Úhor európsky 19 ks 15,00 kg
Zubáč veľkoústy 14 ks 28,65 kg

Celkovo 2 487 ks rýb o celkovej váhe 5 612,16 kg v hodnote 16 369,76 €. Priemerná hmotnosť úlovku bola 2,26 kg/ks.

Nosický kanál č.9 s počtom 6 846 vychádzok
Amur biely 1 ks 6,50 kg
Boleň dravý 9 ks 27,50 kg
Jalec hlavatý 27 ks 19,55 kg
Kapor rybničný 477 ks 1 309,91 kg
Karas striebristý 19 ks 10,46 kg
Mieň sladkovodný 1 ks 1,10 kg
Mrena severná 37 ks 73,80 kg
Nosáľ sťahovavý 41 ks 18,55 kg
Ostatné druhy 86 ks 3,12 kg
Ostriež zelenkavý 51 ks 5,35 kg
Pleskáč vysoký 50 ks 40,05 kg
Pstruh dúhový 6 ks 3,47 kg
Pstruh potočný 10 ks 3,48 kg
Sumec veľký 4 ks 39,50 kg
Šťuka severná 24 ks 59,51 kg
Úhor európsky 2 ks 0,75 kg
Zubáč veľkoústy 50 ks 105,04 kg

Celkovo 895 ks rýb o celkovej váhe 1 727,64 kg v hodnote 6 064,45 €. Priemerná hmotnosť úlovku bola 1,93 kg/ks.

3-3401-1-1 – štrkovisko Ilava s počtom 6 019 vychádzok
Amur biely 11 ks 45,10 kg
Kapor rybničný 943 ks 2 192,99 kg
Karas striebristý 4 ks 6,10 kg
Ostatné druhy 88 ks 2,51 kg
Pleskáč vysoký 16 ks 7,66 kg
Šťuka severná 10 ks 17,94 kg
Úhor európsky 8 ks 6,00 kg
Zubáč veľkoústy 3 ks 4,60 kg

Celkovo 1 083 ks rýb o celkovej váhe 2 282,90 kg v hodnote 6 591,98 €. Priemerná hmotnosť úlovku bola 2,11 kg/ks.

Poradie návštevnosti revírov je nasledovné:

1/ 3-5600-1-1 VN Prejta – dolná – 8 393
2/ 3-2530-1-1 Nosický kanál č.9 – 6 846
3/ 3-3401-1-1 štrkovisko Ilava – 6 019
4/ 3-4100-1-1 štrkovisko Dubnička – 5 085
5/ 3-5610-1-1 VN Prejta – horná – 2 496
6/ 3-2640-1-1 OR Ladce – 2 323
7/ 3-4570-1-1 Váh č.9 – 1 356
8/ 3-4930-4-1 VN Bolešov – Gilianka – 1 140
9/ 3-5770-1-1 VN Slávnica – 819
10/ 3-5880-1-1 VN Tunežice – 762
11/ 3-2700-1-1 OR Štrková – Dúlovské č.1 a 2 – 433
12/ 3-2890-4-1 Podhradksý potok – 355
13/ 3-2630-1-1 OR Kalná – Dúlovské č.1,2 – 143
14/ 3-3490-4-1 Ryb. Prejta – Vystrkov – 142
15/ 3-0750-4-1 Dubnický potok – 97
16/ 3-4380-4-1 Tovarský potok – 73
17/ 3-1750-4-1 Krivoklátsky potok č.1 – 35
18/ 3-1600-4-1 Kolačínsky potok – 25
19/ 3-2930-4-1 Porubský potok – 22
20/ 3-4130-1-1 štrkovisko Horovce – Pod drôtami – 20
21/ 3-3030-4-1 Pruščanský potok – 11
22/ 3-2990-4-1 Prejtiansky potok č.2 – 6
23/ 3-0240-4-1 Bolešovský potok – 2
24/ 3-1650-4-1 Kopecký potok – 1

V roku 2020 bola návštevnosť 43 985 návštev čo je o 64 návštev viac ako v roku 2019.

Podľa počtu ulovených rýb sa najviac kusov ulovilo nasledovne:

revír úlovky ks úlovky kg priemer kg počet vychádzok priemer vychádzok
VN Prejta – dolná 2 487 5612,16 2,26 8 393 3,37
VN Bolešov – Gilianka 1 486 488,52 0,33 1 140 0,77
Štrkovisko Dubnička 1 164 2441,99 2,10 5 085 4,37
Štrkovisko Ilava 1 083 2282,90 2,11 6 019 5,56
Nosický kanál 895 1727,64 1,93 6 846 7,65
OR Ladce 768 1557,51 2,03 2 323 3,02
VN Prejta – horná 498 1016,48 2,04 2 496 5,01
VN Tunežice 295 378,47 1,28 762 2,58
Váh č.9 221 144,29 0,65 1 356 6,14
VN Slávnica 178 382,74 2,15 819 4,60
Ryb. Prejta – Vystrkov 141 45,93 0,33 142 1,01
Podhradský potok 136 41,40 0,30 355 2,61
OR Štrková – Dúlovské 107 211,06 1,97 433 4,05
OR Kalná – Dúlovské 43 54,50 1,27 143 3,33
Dubnický potok 36 10,31 0,29 97 2,69
Tovarský potok 23 7,75 0,34 73 3,17
Kolačínsky potok 9 3,29 0,37 25 2,78
Krivoklátsky potok 8 2,11 0,26 35 4,38
Porubský potok 7 2,10 0,30 22 3,14
Bolešovský potok 1 0,32 0,32 2 2
Prejtiansky potok č.2 1 0,30 0,30 6 6

Priemerom zistíme, že na ulovenie 1 ks ryby bolo treba 3,74 vychádzky, čo je o 0,6 viac ako v roku 2019.

Návštevnosť v iných organizáciách:

1/ 2-4430-1-1 Váh č.8 (Trenčín) 2 189
2/ 3-4580-1-1 Váh č. 10 (Púchov) 1 342
3/ 3-5530-1-1 VN Orava (SRZ Rada) 906
4/ 3-5480-1-1 VN Nosice (SRZ Rada) 491
5/ 3-5340-1-1 VN Liptovská Mara (SRZ Rada) 376
6/ 3-5470-1-1 Nitrianske Rudno (Prievidza) 214
7/ 2-5270-1-1 VN Sĺňava (SRZ Rada) 201
8/ 4-3680-4-1 VN Palcmanská Maša (SRZ Rada) 182
9/ 2-1820-1-1 OR Nedanovce (Partizánske) 154
10/ 3-2520-1-1 Nosicko-Kočkovský kanál (Púchov) 145

Dubnica nad Váhom
clear sky
7.3 ° C
8 °
4.8 °
66 %
1kmh
6 %
Št
21 °
Pi
24 °
So
20 °
Ne
20 °
Po
22 °