V rámci schváleného zarybňovacieho plánu sa zajtra 27. 10.2023 bude vykonávať zarybňovanie násadou Kapra K3, ktorý dosahuje najmenšiu lovnú mieru. Zároveň nám bol avizovaný v priebehu budúceho týždňa násada šťuky, ktorá rovnako dosahuje najmenšiu lovnú mieru. Z tohto dôvodu je vyhlásený:

Všeobecný zákaz lovu rýb, ktorý bude platiť od 27.10.2023 do 17.11.2023.
Lov povolený od 18.11.2023.

Tento všeobecný zákaz lovu rýb platí pre stojaté kaprové vody v obhospodarovaní SRZ MsO Dubnica nad Váhom, lov na tečúcich vodách je povolený.