Hospodárska činnosť – zakrmovanie

Jednou z činností hospodára a hospodárskeho úseku je aj starostlivosť o rybiu obsádku pred zimným [...]

Násada Šťuky v našich revíroch 2023

V rámci zarybňovania revírov SRZ MsO Dubnica nad Váhom bola do revírov vysadená násada Šťuky [...]

Úlovok Kapra 27.08.2023

úlovok: Kapor rybničný, ulovený 27.08.2023 revír: 3-2530-1-1 Nosický kanál dĺžka: 95 cm váha: 14 kg [...]

Zarybňovanie Kaprom K3 – informácia

V rámci schváleného zarybňovacieho plánu sa zajtra 27. 10.2023 bude vykonávať zarybňovanie násadou Kapra K3, [...]

Násada Kapra K2 2023

V rámci schváleného zarybňovacieho plánu bola dňa 25.10.2023 prebratá a vysadená do našich revírov násada [...]

Výlov Kolačínskeho potoka 2023

Dňa 19.10.2023 sa uskutočnil výlov Kolačínskeho potoka, ktorý v budúcom roku prejde z účelu: lovný [...]

Zarybnenie Pstruhom potočným Pp1 2023

Dňa 17.10.2023 bola privezená a vysadená násada Pstruha potočného v kategórii Pp1 v celkovom množstve [...]

2023/2024 Krúžok detí ObO č.1 Dubnica nad Váhom

OZNAM Zahájenie krúžku mladého rybára pre ObO č.1 Dubnica nad Váhom v školskom roku 2023/2024 [...]

Výlov rybníka Prejta – Vystrkov č.3

Dňa 14.10.2023 sa uskutočnil výlov rybníka Prejta – Vystrkov č.3. Prinášame Vám fotky z tejto [...]

Poštová schránka MsO SRZ Dubnica nad Váhom

Oznamujeme členom SRZ MsO Dubnica nad Váhom, že v čase rekonštrukcie budovy školy t.j. od [...]