Úvod SRZ MsO Dubnica Nad Váhom

SRZ MsO Dubnica Nad Váhom

Legislatíva

Zákon 216/2018 o rybárstve…

0
Zákon 2016/2018 o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Disciplinárny poriadok SRZ platný od 1. januára 2020

0
Jednou z hlavných úloh SRZ je odborná a kultúrna výchova svojich členov v oblasti rybárstva a športového rybolovu. Súčasťou tejto výchovy je aj výchova...
Mso Srz Dubnica Oznam

Pokyny k úhrade členských príspevkov a poplatkov za povolenie na rybolov v roku 2020

0
Vážení Rybári, Výbor SRZ -  MsO Dubnica nad Váhom oznamuje, že doklady potrebné na lov rýb bude v roku 2020 vydávať prostredníctvom poverených osôb až po...
Mso Srz Dubnica Oznam

ObO č.3 Ilava – informácia o vydávaní dokladov pre rok 2020

0
Rok 2020 Informácia o odovzdávaní (vydávaní) dokladov na lov rýb: Ilava: miesto: vstupná hala domu kultúry (DK) v Ilave (resp. budova požiarnej zbrojnice oproti DK) termíny:   27.12.2019 (...

Rybársky poriadok pre Lipňové zväzové vody na rok 2020

0
Rybársky poriadok pre Lipňové zväzové vody na rok 2020

Rybársky poriadok pre zväzové kaprové vody na rok 2020

0
Rybársky poriadok pre kaprové zväzové vody na rok 2020

2019 Preberanie a vysádzanie násady K2 do našich revírov

0
Prinášame Vám niekoľko fotiek z prevzatia a vysádzania násady kapra K2 do našich revírov. ...

2019 preberanie násady Kapra K3 do našej organizácie

0
Prinášame Vám fotky z výlovu a prebratia násady kapra vo vekovej kategórii K3, ktorá bude vysadená do našich revírov.
Mso Srz Dubnica Oznam

Zmena úradných hodín pre vydávanie dokladov ObO č.1

0
Upozorňujeme členov ObO č.1 Dubnica nad Váhom, že v nasledujúcich termínoch sa upravuje čas k výdaju dokladov nasledovne: 19.12 2019 od 10:00 do 18:00 hod 27.12...

Násada Pstruha potočného Pp1 a Pp2 v roku 2019

0
Jesenné zarybnenie pokračuje a dňa 11.10.2019 sme na naše pstruhové potoky zarybnili násadou Pstruha potočného Pp1 a Pstruha potočného Pp2.