Z dôvodu opätovného havarijného stavu pretekania hrádze na VN Bolešov – Gilianka, začal v minulom týždni Slovenský vodohospodársky podnik zo znižovaním vodnej hladiny na tejto nádrži. Pri oprave priesaku, by malo prísť aj k oprave hradenia na výpustnom zariadení.
Z tohto dôvodu sa na VN Bolešov – Gilianka vyhlasuje od 15.04.2024 všeobecný zákaz lovu rýb až do odvolania.
Plánované násady rýb na tento revír budú pozdržané, alebo vysadené na revír ryb. Prejta – Vystrkov č. 2 a č.3.