V tejto sekcii nájdete plánovanú brigádnickú činnosť pre jednotlivé Obvodné organizácie SRZ MsO Dubnica nad Váhom pre nasledujúce obdobie.

ObO č. 1 Dubnica nad Váhom.

Upozornenie členov SRZ ObO č.1. Dubnica nad Váhom, že v roku 2023 sú plánované tieto brigádnické akcie:

Pstruhové vody:

Dátum Čas Akcia Revír/miesto zrazu Vedúci
25.03-26.03 8:00 kosenie, vysekávanie Prejta-Vystrkov  
01.04-02.04 8:00 kosenie, vysekávanie Prejta-Vystrkov  
08.04-09.04 8:00 kosenie, vysekávanie Prejta-Vystrkov  
15.04 8:00 kosenie, vysekávanie Prejtský potok (zraz – Perla)  
13.05-14.05 8:00 kosenie, vysekávanie Prejta-Vystrkov  
10.06 – 11.06 8:00 kosenie, vysekávanie Prejta-Vystrkov  
15.07 – 16.07 8:00 kosenie, vysekávanie Prejta-Vystrkov  
19.08 – 20.08 8:00 kosenie, vysekávanie Prejta-Vystrkov  

 

Kaprové vody:

Dátum Čas Akcia Revír/miesto zrazu Vedúci
01.04-02.04 8:00 kosenie, vysekávanie Prejta dolná – Vagón  
08.04-09.04 8:00 kosenie, vysekávanie Prejta dolná – Vagón  
16.04 8:00 kosenie, vysekávanie Prejta dolná deliaci most  
22.04-23.04 8:00 kosenie, vysekávanie Prejta dolná-pri penke  
29.04 8:00 kosenie, vysekávanie Prejta dolná-pri penke  
06.05-07.05 8:00 kosenie, vysekávanie Prejta dolná-pri penke  
13.05-14.05 8:00 kosenie, vysekávanie Prejta dolná-pri penke  
20.05 8:00 kosenie, vysekávanie Prejta dolná-pri penke  
27.05 8:00 kosenie, vysekávanie Prejta dolná-pri penke  
10.06-11.06 8:00 kosenie, vysekávanie Prejta dolná-pri penke  
15.07-16.07 8:00 kosenie, vysekávanie Prejta dolná-pri penke  
12.08-13.08 8:00 kosenie, vysekávanie Prejta dolná-pri penke  
09.09-10.09 8:00 kosenie, vysekávanie Prejta dolná-pri penke  
07.10-08.10 8:00 kosenie, vysekávanie Prejta dolná-pri penke  
14.10-15.10 8:00 kosenie, vysekávanie Prejta dolná-Vagón  
21.10-22.10 8:00 kosenie, vysekávanie Prejta dolná-Vagón  

Držiteľ dodatkovej pstruhovej alebo lipňovej povolenky je povinný odpracovať ďalších
5 hodín na pstruhových vodách.

Prípadné zmeny ,mimoriadne brigády budú na výveskách SRZ alebo internetovej stránke: www.srzmsodubnica.sk.

 

SRZ ObO č. 2 Nová Dubnica má plánované v roku 2023 tieto brigádnické akcie:

Dátum Revír Miesto začiatku Potrebné náradie/vybavenie Zodpovedný
11.3.2023 VN Slávnica pri chatke píla, sekera, vidly, lopata, hrable, broďáky – čistenie potoka Čupalka
18.3.2023 Štrkovňa Dubnička pod motorestom igelitové vrecia Hlúšek
1.4.2023 Bolešovský p. VN Gilianka lopata, píla, krompáč, sekera, gumáky, igel. vrecia Hlúšek
6.5.2023 VN Slávnica pri chatke píla, sekera, pílka, krovinorez, zahr. nožnice, igel. vrecia Čupalka

 

ObO č. 3 Ilava má plánované v roku 2023 tieto brigádnické akcie:

Začiatok brigád 8:00 hod.
15.4, 22.4, 21.10, 28.10, 4.11, – kaprové vody
Vedúci brigád: Kvasnica Martin

Dozor pri brigáde:
VN Tunežice + OR Ladce: Ištvánik Bohumil
Štrkovisko Ilava: Trenčan Peter, Novotný Jozef
Zavažie: Novosad Ladislav
Odchovný rybník Ilava-Pivovar – dohoda s Petrom Trenčanom
Pstruhové vody – dohoda s členmi RS- Jozefom Gajdošom a Slavomírom Vrábelom
Potrebné pracovné náradie so sebou!

(Individuálne brigády mimo hore uvedených termínov iba po dohode s vedúcim brigád, resp. dozorom pri brigáde). Brigády sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov!