Legislatíva:

Zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve

Vyhláška MŽP SR č.381/2018 Zb. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve

 

Predpisy zväzu:

Stanovy Slovenského rybárskeho zväzu

Organizačný poriadok Slovenského rybárskeho zväzu

Rybársky poriadok pre kaprové zväzové vody na rok 2020

Rybársky poriadok pre Lipňové zväzové vody pre rok 2020

Disciplinárny poriadok SRZ

Smernica pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže

 

Ostatné súvisiace:

Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny