skip to Main Content

Legislatíva

Legislatíva: Zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve Vyhláška MŽP SR č.381/2018 Zb. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve Predpisy zväzu: Stanovy Slovenského rybárskeho zväzu Organizačný poriadok Slovenského rybárskeho zväzu Rybársky poriadok pre zväzové kaprové povolenia 2018…

Celý článok
Back To Top