skip to Main Content

Legislatíva:

Zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve
Novela č. 203/2002 Z.z. k zákonu č.139/2002 Z.z o rybárstve
Vyhláška MŽP SR č.185/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.139/2002 Z.z.

Predpisy zväzu:

Stanovy Slovenského rybárskeho zväzu
Organizačný poriadok Slovenského rybárskeho zväzu
Rybársky poriadok pre zväzové kaprové povolenia 2018
Rybársky poriadok pre zvláštne povolenia 2018
Disciplinárny poriadok SRZ
Smernica pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže

Miestne predpisy:

Domáci rybársky poriadok

Ostatné súvisiace:

Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
Back To Top