Domáci rybolovný poriadok 2020 s dodatkom

Prinášame Vám Domáci rybolovný poriadok SRZ MsO Dubnica nad Váhom. Tento platí pre všetky revíry [...]

Komentár k niektorým ustanoveniam zákona o rybárstve a vyhlášky

Do pozornosti dávame e-mail od RADY SRZ, v ktorom nám zaslali komentár MŽP SR k [...]

Vyhláška 381/2018 Zb. k zákonu o rybárstve…

Vyhláška 381/2018 Zb. k zákonu o rybárstve [...]

Zákon 216/2018 o rybárstve…

Zákon 2016/2018 o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) [...]

Disciplinárny poriadok SRZ platný od 1. januára 2020

Jednou z hlavných úloh SRZ je odborná a kultúrna výchova svojich členov v oblasti rybárstva [...]

Rybársky poriadok pre Lipňové zväzové vody na rok 2020

Rybársky poriadok pre Lipňové zväzové vody na rok 2020 [...]

Rybársky poriadok pre zväzové kaprové vody na rok 2020

Rybársky poriadok pre kaprové zväzové vody na rok 2020 [...]

Legislatíva

Legislatíva: Zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve Vyhláška MŽP SR č.381/2018 Zb. z., ktorou sa [...]