Zákon 216/2018 o rybárstve…

0
1589
Legislatíva
Legislatíva

Zákon 2016/2018 o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov