Pstruhové chovné

Všeobecný zákaz lovu rýb celoročne! Prejtiansky potok č.r. 3-2980-4-2 Prejtiansky potok od ústia do VN [...]

Kaprové chovné

Všeobecný zákaz lovu rýb celoročne! Rybník Ilava – Pivovar č.r. 3-3400-1-2 Vodná plocha rybníka pri [...]

Chyť a pusť

SRZ MsO Dubnica nad Váhom aktuálne nemá žiaden revír Chyť a Pusť.   [...]

Pstruhové lovné

V pstruhových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 1. októbra do 15. apríla. Na [...]

Kaprové lovné

V kaprových vodách sa zakazuje lov všetkých druhov rýb od 15. marca do 31.mája; to [...]