Mso Srz Dubnica Oznam

Brigády ObO č.2 v roku 2020 – jar

0
Nižšie uvádzame brigády SRZ ObO č. 2 Nová Dubnica v jarnom období.

Pozvánka na prezentáciu Jána Knapa

0
Vážení kolegovia rybári a rybárky. Dovoľujeme si Vás pozvať na prezentáciu p. Jána Knapa na tému Návrat populácií pstruha potočného do potokov a riek, ktorá...

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – Január 2020

0
Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady Žilina (Január 2020) Obsah: Z-1 Disciplinárny poriadok SRZ Z-2 Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov Z-3 Informácia...

Sčítanie kormorána veľkého 2020

0
Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, v súvislosti s nadchádzajúcim pravidelným medzinárodným sčítaním vodného vtáctva bude prebiehať dňa 18. januára 2020 na rybárskych revíroch Slovenského rybárskeho zväzu...
Mso Srz Dubnica Oznam

DOTAZNÍK PRE ČLENA SRZ (2020) Socioekonomická štúdia členov SRZ

0
Vážení respondenti, predkladáme Vám krátky elektronický dotazník, ktorý bude slúžiť na zbieranie údajov pre vypracovanie socioekonomickej štúdie členov SRZ so zameraním na športový rybolov...
Mso Srz Dubnica Oznam

Pokyny k úhrade členských príspevkov a poplatkov za povolenie na rybolov v roku 2020

0
Vážení Rybári, Výbor SRZ -  MsO Dubnica nad Váhom oznamuje, že doklady potrebné na lov rýb bude v roku 2020 vydávať prostredníctvom poverených osôb až po...
Mso Srz Dubnica Oznam

ObO č.3 Ilava – informácia o vydávaní dokladov pre rok 2020

0
Rok 2020 Informácia o odovzdávaní (vydávaní) dokladov na lov rýb: Ilava: miesto: vstupná hala domu kultúry (DK) v Ilave (resp. budova požiarnej zbrojnice oproti DK) termíny:   27.12.2019 (...

Rybársky poriadok pre Lipňové zväzové vody na rok 2020

0
Rybársky poriadok pre Lipňové zväzové vody na rok 2020

Rybársky poriadok pre zväzové kaprové vody na rok 2020

0
Rybársky poriadok pre kaprové zväzové vody na rok 2020
Mso Srz Dubnica Oznam

Zmena úradných hodín pre vydávanie dokladov ObO č.1

0
Upozorňujeme členov ObO č.1 Dubnica nad Váhom, že v nasledujúcich termínoch sa upravuje čas k výdaju dokladov nasledovne: 19.12 2019 od 10:00 do 18:00 hod 27.12...