Preteky LRU Detí,
sa budú konať v jednotnom termíne 12.05.2024 na revíroch podľa Obvodných Organizácií nasledovne:
ObO č. 1 Dubnica nad Váhom – VN Prejta dolná od deliaceho mosta medzi VN po Prejtský potok
ObO č. 2 Nová Dubnica – VN Slávnica
ObO č. 3 Ilava – VN Tunežice
Jednotlivých pretekov sa môžu zúčastniť iba deti a mládež jednotlivých ObO.

Sponzori:

 

 

 

 

 

 

 

 

Preteky LRU dospelých,
sa budú konať dňa 26.05.2024 na VN Prejta dolná v čase od 08:00 hod do 12:00 hod.
Upozorňujeme, že tieto preteky sú uzatvorené len pre členov SRZ MsO Dubnica nad Váhom organizovaných v niektorej z Obvodnej organizácie.