Uznesenia VČS 2022

U Z N E S E N I E z členskej schôdze / konferencie SRZ [...]

Pozvánka členská schôdza – mestská konferencia 2021

POZVÁNKA Výbor SRZ MsO Dubnica nad Váhom si Vás dovoľuje pozvať na členskú schôdzu spojenú [...]

Výbor MsO SRZ

Vitajte na stránkach Slovenského rybárskeho zväzu Mestskej organizácii v Dubnici nad Váhom. Pre priblíženie Vám [...]