Novinky v SRZ MsO Dubnica nad váhom

Z projektu Pstruhy poďte domov v našej organizácii

Aj naša organizácia sa zapojila do projektu “ Pstruhy poďte domov“, cieľom ktorého je priblížiť [...]

Čítať viac
Usmernenie vypisovania celoročných sumárov úlovkov za rok 2023

Usmernenie k vypisovaniu celoročného sumáru úlovkov rýb v povoleniach vydaných pre rok 2023 Vážení držitelia [...]

Čítať viac
ObO č.3 Ilava – Informácia o odovzdávaní (vydávaní) dokladov na lov rýb

Ilava:  Budova požiarnej zbrojnice oproti DK Ilava) termíny:   27.12.2023 ( streda)   od 15 00 hod  [...]

Čítať viac
Pokyny k úhrade členských príspevkov a poplatkov za povolenie na rybolov v roku 2024

Platbu za povolenie na rybolov a členské je možné uhradiť len bezhotovostným prevodom (šekom alebo [...]

Čítať viac
Hospodárska činnosť – zakrmovanie

Jednou z činností hospodára a hospodárskeho úseku je aj starostlivosť o rybiu obsádku pred zimným [...]

Čítať viac
Násada Šťuky v našich revíroch 2023

V rámci zarybňovania revírov SRZ MsO Dubnica nad Váhom bola do revírov vysadená násada Šťuky [...]

Čítať viac

Pochváľte sa so svojím úlovkom

Z projektu Pstruhy poďte domov v našej organizácii

Aj naša organizácia sa zapojila do projektu “ Pstruhy poďte domov“, cieľom ktorého je priblížiť [...]

Usmernenie vypisovania celoročných sumárov úlovkov za rok 2023

Usmernenie k vypisovaniu celoročného sumáru úlovkov rýb v povoleniach vydaných pre rok 2023 Vážení držitelia [...]

ObO č.3 Ilava – Informácia o odovzdávaní (vydávaní) dokladov na lov rýb

Ilava:  Budova požiarnej zbrojnice oproti DK Ilava) termíny:   27.12.2023 ( streda)   od 15 00 hod  [...]

Pokyny k úhrade členských príspevkov a poplatkov za povolenie na rybolov v roku 2024

Platbu za povolenie na rybolov a členské je možné uhradiť len bezhotovostným prevodom (šekom alebo [...]

Hospodárska činnosť – zakrmovanie

Jednou z činností hospodára a hospodárskeho úseku je aj starostlivosť o rybiu obsádku pred zimným [...]

Násada Šťuky v našich revíroch 2023

V rámci zarybňovania revírov SRZ MsO Dubnica nad Váhom bola do revírov vysadená násada Šťuky [...]