Preteky detí ObO č.1 Dubnica nad Váhom 2024

Preteky sa konali na VN Prejta – dolná (3-5600-1-1), pričom sa pretekov detí zúčastnilo celkovo 73 detí. Z toho bolo 5 detí v kategórii 3-5 rokov a 68 detí v kategórii 6-14 rokov.

Deti od 3 – 5 rokov:
1. miesto Jordánová Adelka – 123 bodov
2. miesto Remo Matej – 36 bodov
3. miesto Solava Simon – 15 bodov

Deti od 5 – 14 rokov:
1. miesto Strapko Matúš – 377 bodov
2. miesto Fabuš Matej – 375 bodov
3. miesto Gabčová Zara – 322 bodov

Celkovo sa ulovilo 157 ks bielych rýb, 47 ks Kapra, 93 ks ostatný druhov rýb.

Poďakovanie sponzorom: Mestu Dubnica nad Váhom, SRZ MsO Dubnica nad Váhom,  firma MIF, Kaufland, PISCARI Slovakia, p. Mišovič Jozef, p. Juhás Marian, p. Papiernik Juraj,
p. Kučo Peter, p. Solava Juraj a ďalším. Poďakovanie rovnako patrí aj všetkým rozhodcom a organizátorom.