skip to Main Content

Tlačivá

 Prihláška za člena SRZ   Žiadosť o prerušenie členstva   Žiadosť o prestup do inej organizácie SRZ   Návrh na udelenie vyznamenania   Žiadosť o vydanie zvláštneho povolenia na rybolov Tlačivo na poukázanie 2% z daní   Žiadosť o užívanie účelového zariadenia

Celý článok

Tlačivá na stiahnutie

Vestníkom 03/2015 RADY SRZ nám bola doručená výzva na pripomienkovanie zákonu a vykonávacej vyhlášky k dátumu 30.04.2015. Preto sa obraciame k členom našej MsO SRZ Dubnica nad Váhom o zaslanie pripomienok na adresu srzmsodubnica@srzmsodubnica.sk. Návrhy nájdete Tu:       Zákon o…

Celý článok

Program starostlivosti

SRZ MsO Dubnica zverejňuje pre svojích členov materiál s názvom: "PROGRAM STAROSTLIVOSTI - CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIE DUBNICKÉ ŠTRKOVISKO 2016 - 2045" k pripomienkovaniu. Svoje pripomienky prosím zasielať do 25. októbra 2016 na e-mail: hospodar@srzmsodubnica.sk.

Celý článok
Back To Top