Násada Šťuky v našich revíroch 2023

V rámci zarybňovania revírov SRZ MsO Dubnica nad Váhom bola do revírov vysadená násada Šťuky [...]

Zarybňovanie Kaprom K3 – informácia

V rámci schváleného zarybňovacieho plánu sa zajtra 27. 10.2023 bude vykonávať zarybňovanie násadou Kapra K3, [...]

Násada Kapra K2 2023

V rámci schváleného zarybňovacieho plánu bola dňa 25.10.2023 prebratá a vysadená do našich revírov násada [...]

Výlov Kolačínskeho potoka 2023

Dňa 19.10.2023 sa uskutočnil výlov Kolačínskeho potoka, ktorý v budúcom roku prejde z účelu: lovný [...]

Zarybnenie Pstruhom potočným Pp1 2023

Dňa 17.10.2023 bola privezená a vysadená násada Pstruha potočného v kategórii Pp1 v celkovom množstve [...]

Násada Lipňa a Pstruha potočného 2023

Aj v roku 2023 sme pokračovali s návratom Lipňa do našich vôd a v rámci [...]

Násada Pstruha potočného a dúhového 2023

V rámci zarybňovacieho plánu pred začiatkom pstruhovej sezóny bola privezená a vysadená do našich revírov [...]

Násada Šťuky Š0 v našich revíroch

V rámci zarybňovacieho plánu nám bola dovezená a vysadená násada Šťuky vo veľkosti Š0. Táto [...]

Podpora neresu na VN Prejta 2023

V rámci brigádnickej činnosti sa pripravuje na osadenie viac ako 30 ks umelých hniezd na [...]

Podpora prirodzeného neresu štr. Dubnička 2023

V rámci brigádnickej činnosti boli na štrkovisku Dubnička osadené umelé hniezda na podporu prirodzeného neresu [...]