V rámci schváleného zarybňovacieho plánu bola dňa 25.10.2023 prebratá a vysadená do našich revírov násada Kapra K2. Ryba bola vysadená do revírov štrkovisko Dubnička, VN Prejta dolná a horná, štrkovisko Ilava, OR Ladce a Nosický kanál č.9, rovnako aj do revírov štrková Dúlovské a Kalná – Dúlovské. Nižšie prikladáme niekoľko fotografií.