Dňa 19.10.2023 sa uskutočnil výlov Kolačínskeho potoka, ktorý v budúcom roku prejde z účelu: lovný na účel: chovný potok. Počas výlovu sa ulovilo celkovo 205 ks Pstruha potočného vo veľkosti nad 15 cm a 178 ks Pstruha potočného do 15 cm, 5 ks Hrúza a 2 ks Pstruha dúhového. Ulovené ryby boli vysadené do revíru Váh a Porubského potoka. Ďakujem Všetkým zúčastneným za pomoc.