Zarybňenie Pd2 na Gilianke a Vystrkove

Dňa 31.08.2023 sa v rámci zarybňovania vysadila násada Pstruha dúhového Pd2 na rybník Prejta – [...]

Zarybnenie Kaprom rýchleným 2023

V rámci schváleného zarybňovacieho plánu sa do našich revírov dňa 04.08.2023 vysadila násada Kapra rýchleného [...]

Rybári deťom

07.08. 2022 sa na VN Prejta dolná uskutočnila akcia zameraná na propagáciu činnosti rybárskeho zväzu [...]

Násada jestera malého na Váhu č.9 v roku 2019

Dňa 02.08 2019 bolo na náš revír Váh č.9 vysadených 500 ks násady Jestera malého [...]

Násada Lipňa v roku 2019

Dňa 12.07.2019 bolo do Váhu vysadených 10 000 ks Lipňa tymiánového vo veľkosti 14 cm. [...]

Násada Kapra rýchleného 2019

Dňa 16.07.2019 bolo do revírov štrkovisko Dubnička, VN Prejta – dolná a horná, štrkovisko Ilava [...]

2019 Násada Pstruha potočného dvojročného

Prinášame niekoľko fotiek z násada Pstruha potočného do našich lovných potokov z 20.05 2019. [...]

2019 Preteky Detí v Dubnici nad Váhom

01. mája sa tradične uskutočnili preteky v love rýb udicou na všetkých troch obvodných organizáciách [...]