Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia Dubnica nad Váhom by Vás rada požiadala o podporu formou darovania Vašich 2% z už zaplatených daní. Takto vyzbierané finančné prostriedky sú v našej organizácii použité na prácu s deťmi v našej organizácii a nákup pomôcok, cien pre preteky detí v love rýb udicou.

Za darovanie Vám ďakujeme.

Editovateľné tlačivá si môžete stiahnúť na tomto odkaze: 2 % z dane pre SRZ MsO Dubnica nad Váhom