Začiatok brigád 8:00 hod,
13.4,   20.4,   27.4,      19.10,   26.10,  – kaprové vody
Vedúci brigád:  Kvasnica Martin

Dozor pri brigáde:

VN Tunežice + OR Ladce:  Ištvánik Bohumil, Gajdošík  František

Štrkovisko Ilava:   Trenčan Peter, Novotný Jozef
Zavažie:                 Novosad Ladislav

Odchovný rybník Ilava-Pivovar – dohoda s Petrom Trenčanom

 Pstruhové vodydohoda s členmi RS- Jozefom Gajdošom a Slavomírom Vrábelom 

Mimoriadne brigády:

13.4. Deň zeme – Ladce

Zraz o 9:00 hod pred KD Ladce /čistenie obce/

13.4. Čistenie brehov – miesto: ústie Porubského potoka do Podhradského v Ilave

Zraz o 8:00 hod – dozor pri brigáde p. Trenčan Peter

Potrebné pracovné náradie so sebou!

(Individuálne brigády mimo  hore uvedených termínov iba po dohode s vedúcim brigád, resp. dozorom pri brigáde). Brigády sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov!