Zarybňovanie našich revírov 2022

Skutočnosti zarybnenia sú nasledovné: Zarybňovanie za vlastné (zarybňovací plán) 46023,53 €, čo predstavuje 74,67 %. [...]

Úlovok Kapra 82 cm

úlovok: Kapor rybničný dĺžka: 82cm váha: 7,75kg dátum ulovenia: 1.6.2022 Nástraha: kukurica Lovec: Juraj Žilka [...]

Výzva na podanie kandidátky.

Vyzývame členov, ktorí by mali záujem pracovať v kontrolnej komisii pri SRZ MsO Dubnica and [...]

Termíny členských schôdzí 2023

Výbor Obvodnej organizácie č.1 Dubnica nad Váhom  Vás pozýva na VČS, ktorá sa uskutoční: 19. [...]

ObO č. 2 Nová Dubnica – preškolenie detí

OZNAM SRZ MsO Dubnica nad Váhom TERMÍNY PREŠKOLENIA DETÍ Obvodná organizácia číslo 2. Nová Dubnica [...]

Podporte nás 2% z Vašej zaplatenej dane

Aj tento rok by sme Vás radi požiadali o podporu formou darovania Vašich 2% z [...]

Pokyny k úhrade členských príspevkov a poplatkov za povolenie na rybolov v roku 2023

Platbu za povolenie na rybolov a členské je možné uhradiť len bezhotovostným prevodom (šekom alebo [...]

Odovzdávanie povolení na rybolov 2022/23

Upozorňujeme všetkých členov MsO SRZ Dubnica, že záznam o dochádzke k vode a úlovkoch sú [...]

Prístupové komunikácie k VN Prejta dolná

Na základe listu, upozornenia a žiadosti o nápravu od Poľnohospodárskeho družstva Dubnica nad Váhom vyzývame členov Slovenského [...]

Násada Zubáča ročného

V rámci zarybňovania našich revírov boli dňa 31.10.2022 zarybnené štrkovisko Dubnička, VN Prejta horná a [...]