Preteky LRU Detí,
sa budú konať v jednotnom termíne 14.05.2023 na revíroch podľa Obvodných Organizácií nasledovne:
ObO č. 1 Dubnica nad Váhom – VN Prejta dolná od deliaceho mosta medzi VN po Prejtský potok
ObO č. 2 Nová Dubnica – VN Slávnica
ObO č. 3 Ilava – VN Tunežice
Jednotlivých pretekov sa môžu zúčastniť iba deti a mládež jednotlivých ObO.

Sponzori:

 

 

 

 

Preteky LRU dospelých,
sa budú konať dňa 21.05.2023 na VN Prejta dolná v čase od 08:00 hod do 12:00 hod.
Upozorňujeme, že tieto preteky sú uzatvorené len pre členov SRZ MsO Dubnica nad Váhom organizovaných v niektorej z Obvodnej organizácie.

Na základe Vašich ohlasov, ohľadne privlastnenia rýb počas pretekov ste nás žiadali o dodatočné zarybnenie Pstruhom dúhovým na rybárske preteky. Na takéto dodatočné zarybnenie je potrebné vyzbierať finančné prostriedky. Dobrovoľný príspevok je možné odovzdať v rybárskej predajni Zuzka (EMO elektro) u pána Emila Blažeka. Najneskôr však do 15.05.2023. Následne budú takto vyzbierané finančné prostriedky vložené na účet MsO a bude zakúpená násada Pstruha dúhového, ktorý sa bude môcť na pretekoch
LRU – dospelých privlastniť v zákonnom množstve.