V rámci Svetového dňa Zeme sa naša organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Mestskej organizácie Dubnica nad Váhom v spolupráci s mestom Dubnica nad Váhom a TSM Dubnica nad Váhom zapojili do akcie čistenia Dubnického potoka.