Do pozornosti všetkým členom SRZ, ktorí nemajú splnenú brigádnickú povinnosť dávame možnosť si ju odpracovať v mimoriadnom termíne od 09.05.2023 do 13.05.2023 na VN Prejta dolná. Brigáda je zameraná na kosenie revíru pred detskými pretekmi a je vhodné si priniesť krovinorez. Presný čas je potrebné si dohodnúť s pánom Slaziníkom na
č. t. 0905 490 074 vopred po 15:00 hod.