Miesto konania: revír   3-5880-1-1  VN Tunežice
Dátum konania: 14.5.2023
Počasie: Pod mrakom. Teplota vzduchu cca 18°C.
Organizačný výbor + rozhodcovia:  členovia  výboru + rybárska stráž ObO č.3. Ilava
Lekársky dozor.  Pediater MUDr. Janek.
Počet štartujúcich: 49 mladých rybárov z toho 8 dievčat.
(Spoločná kategória detí od 3 do 5 rokov a od 6 do 14 rokov)
Pravidlá súťaže: chytalo sa na 1 rybársky prut , bodovala sa každá ulovená ryba.  Bodovanie: 1cm = 1bod.
Mladí rybári si mohli privlastniť iba mierového pstruha dúhového, max 3ks.

Prezentácia                8:00hod
Školenie pretekárov  8:30 do 9:00hod
Členenie vôd, hranice revíru Dubnica, spôsoby lovu rýb,  čas individuálknej ochrany a lovná miera rýb,  množstvo úlovkov a ich evidencia. Potrebné doklady  k lovu rýb, správanie sa pri love, povinné veci pri love,  prechovávanie ulovenej ryby…

Začiatok pretekov    9:00 hod
Koniec pretekov       12:00 hod 

Výsledky pretekov: 

 1. miesto Babečka Tomáš ( ulovil 10 pstruhov dúhových)                 301bodov
 2. miesto Bagin Filip ( ulovil 10 pstruhov dúhových)                         283bodov
 3. miesto Melo Matúš (7 pstruhov d. 2 pleskáče, )                             266 bodov
 4. miesto Rigo Martin (6 pstruhov d.,)                                                179 bodov
 5. miesto Babečka Peter (5 pstruhov d.)                                            147 bodov
 6. miesto Megyesi Mark (4 plotice, 1 pstruha d.)                               124 bodov
 7. miesto Rafaj Peter ( 3 pstruhy d., 1 pleskáč  )                               112 bodov
 8. miesto Lacko Tobias ( 1kapra, 1 pleskáča)                                     93 bodov
 9. miesto Trenčanová Klára ( 3 pstruhy d., )                                       89 bodov
 10. miesto Mosný Samuel( 3 pstruhy d.)                                               86 bodov
 11. miesto Slivošová Kristína ( 3 pstruhy d.)                                        83 bodov
 12. miesto Rolínová Rebeka (2 kapre)                                                  79 bodov
 13. miesto Ostrožlík Michal (1šťuku, 1 pleskáča)                                75 bodov
 14. miesto Letko Nikolaj (1 pstruha d., 3 ostrieže)                             75 bodov
 15. miesto Vrábel Michal (1 kapra, 1 šťuku)                                        64 bodov  
 16. miesto Kotras Kristian (3 pleskáče)                                              63   bodov
 17. miesto Mikušková Karin (2 pstruhy d.)                                         58 bodov
 18. miesto Fabčin Peeter (1 pstruha d., 3 ostrieže)                           57 bodov  
 19. miesto Mrázik Marek (2 pstruhy d.)                                              57 bodov  
 20. miesto Rybanská Aneta (1 šťuku)                                                 50 bodov

Každé zo súťažiacich detí obdržalo v priebehu pretekov balíček s občerstvením a po pretekoch bolo každé odmenené vecnou cenou.  

Štatistika:
Ulovilo sa spolu  94 ks rýb:   3ks  kapra rybničného, 3ks šťuky severnej,  66ks pstruha dúhového,  7 ks ostrieža  zelenkavého,  5 ks plotice červenookej,  10 ks pleskáča vysokého, (najväčšia ulovená ryba:  Tobias Lacko –  kapor rybničný 53cm a Michal Ostrožlík- šťuka severná – 53cm).