Detské rybárske preteky v obvodnej organizácii číslo 2. sú už tradičnými pretekmi niekoľko desaťročí. Štandardným termínom býval dátum 1. máj kedy sa tieto preteky konávali pravidelne no v tomto roku sme sa rozhodli preteky presunúť na termín 14. mája.
Okolie vodnej nádrže Slávnica bolo riadne upravené a prichystané na konanie pretekov počas brigád konaných počas posledných sobôt pred konaním pretekov.
Prezentácia účastníkov bola oficiálne od 7:30 ale mnohí účastníci prišli k vode už zavčasu ráno, aby si vychutnali jedinečnú atmosféru tohto miesta počas pár okamihov vychádzajúceho slnka. Štart pretekov započal o 8:30 čomu predchádzalo poučenie účastníkov pretekov s pretekárskym poriadkom. Pretekárom sa prihovoril aj pomocný hospodár p. Vladimír Čupalka ako aj predseda obvodnej organizácie číslo 2. p. Branislav Waldecker. Riadením pretekov bol poverený p. Lukáš Cucik – tajomník obo č.2. Nová Dubnica a hlavným rozhodcom bol stanovený p. Pete Hutyra – celé podujatie prebiehalo pod dozorom člena rybárskej stráže a člena policajného zboru p. Michala Cucíka.
Počasie pretekom síce ako tak prialo, no predošlá zmena počasia sa podpísala aj na aktivite rýb. Ulovené boli kapre, pstruhy a ostatná sprievodná ryba. Lov bol ukončený o 12:00, kedy sa začalo aj s počítaním nalovených bodov a prípravou vyhodnotenie. Loviaci boli rozdelení do dvoch kategórii a to kategória mladší = do 9. rokov veku vrátane a starší = do 14. rokov veku vrátane.
Vyhodnotenie bolo pripravené a prvý traja v každej kategórii boli identifikovaní. Na záver pretekov sa pristúpilo k oceneniu tých najúspešnejších, ktorí boli ocenený atraktívnymi cenami vrátane medailí.