Preteky sa konali na VN Prejta dolná (3,5600-1-1). Pretekov sa zúčastnilo 73 detí. Od 3-5 rokov 5 detí a od 6-15 rokov 68 detí.

Umiestnenie detí od 3-5rokov:
1. miesto Jordánová Adelka – 123 bodov
2. miesto Remo Matej – 36 bodov
3. miesto Solava Simon – 15 bodov

Deti od 5 – 14 rokov:
1. miesto Strapko Matúš – 377 bodov
2. miesto Fabuš Matej – 375 bodov
3. miesto Gabčová Zara – 322 bodov

Celkovo sa ulovilo 157 ks bielych rýb, 47 ks Kapra, 63 ks Beličky, 6 ks Plotice, 2 ks Ostrieža, 17 ks Červenice a 5 ks Karasa.

Poďakovanie sponzorom: Mestu Dubnica nad Váhom, SRZ MsO Dubnica nad Váhom,  firma MIF, PISCARI Slovakia, p. Mišovič Jozef, p. Ulman Jozef, p. Juhás Marian, p. Papiernik Juraj, p. Kučo Peter, p. Solava Juraj a ďalším. Poďakovanie rovnako patrí aj všetkým rozhodcom a organizátorom.