V rámci zarybňovacieho plánu pred začiatkom pstruhovej sezóny bola privezená a vysadená do našich revírov násada Pstruha dúhového Pd2 a Pstruha potočného Pp2. Násada bola vysadená podľa schváleného plánu. Pstruh dúhová na VN Bolešov – Gilianka a ryb. Prejta – Vystrkov. Pstruh potočný na Podhradský, Porubský, Prejtiansky, Tovarský , Krivoklátksy a Dubnický potok. Tu je niekoľko fotiek z vysádzania.