[vc_row][vc_column][vc_column_text]V pstruhových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 1. októbra do 15. apríla. Na jednu pstruhovú povolenku je možné si ponechať len 50 ks lososovitých rýb.. V prípade záujmu o ďalší lov je nutné zakúpiť si novú povolenku!

VN Bolešov – Gilianka, č.r.3-4930-1-1.

Vodná plocha nádrže je 1,5ha nad obcou Bolešov.

    VN bola vybudovaná v 70-tych rokoch minulého storočia, ako rezervoár na závlahy JRD Bolešov. V priebehu rokov bola nepravidelne zarybňovaná pstruhom a kaprom. Od roku 2009 bude zaradená ako revír pstruhový. Rybolov sa bude riadiť „Domácim rybárskym poriadkom“.

Obrázok

Rybníky Prejta – Vystrkov č.1,2,3. č.r.3-3490-4-1

Vodná plocha rybníkov je 1,65ha nad Mestskou časťou Prejta – Vstrkov.

Obrázok

Rybníky Prejta – Vystrkov č. 1, 2, 3

Rybníky boli dané do užívania v roku 1984, ako pstruhové lovné. V súčasnosti je rybolov možný iba na r. č.3. Dominantnou rybou je pstruh potočný a sprievodným druhom je kapor do veľkosti „K2“. Výkon rybárskeho práva sa riadi „Domácim rybárskym poriadkom“.

 

Prejtiansky potok č.2 č.r. 3-2990-4-1

Prejtiansky potok od hrádzového telesa VN Prejta-Vystrkov č. 3 po ústie do VN Prejta-dolná.

 

Pruščanský potok č.r. 3-3030-4-1

Pruščanský potok od ústia do rieky Váh pri obci Podvažie po pramene.

 

Podhradský potok č.r. 3-2890-4-1

Podhradský potok od ústia do Nosického kanála Váhu pri meste Ilava po pramene

 

Podhorský potok č.r. 3-2880-4-1

Podhorský potok od ústia do štrkoviska Kameničany po pramene.

 

Porubský potok č.r. 3-2930-4-1

Porubský potok od ústia do Podhradského potoka v meste Ilava po pramene.

 

Borčický potok č.r. 3-0250-4-1

Borčický potok od cesty Nemšová-Borčice, kde presakuje do pôdy po pramene.

 

Tovarský potok č.r. 3-4380-4-1

Tovarský potok od ústia do Kalná-OR Dúlov vrátane prítokov.

 

Bolešovský potok č.r. 3-0240-4-1

Bolešovský potok od obce Borčice po pramene mimo VN Bolešov. Borčický potok od cesty Nemšová – Borčice, kde presakuje do pôdy po pramene.

 

Dubnický potok č.r. 3-0750-4-1

Dubnický potok od ústia do rieky Váh po pramene

 

Ilavka č.r. 3-1240-4-1

Potok Ilavka od ústia do Porubského potoka v meste Ilava po pramene.

 

Kolačínsky potok č.r. 3-1600-4-1

Kolačínsky potok od ústia do enklávy Nosického kanála pri obci Trenčianska Teplá po pramene.

 

Kopecký potok č.r. 3-1650-4-1

Kopecký potok od ústia do Podhradského potoka po pramene.

 

Krivoklátsky potok č.1 č.r. 3-1750-4-1

Krivoklátsky potok od ústia do VN Slavnica po skalnú stenu nad obcou Krivoklát.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]