skip to Main Content

Vitajte na stránkach Slovenského rybárskeho zväzu Mestskej organizácii v Dubnici nad Váhom. Pre priblíženie Vám predstavujeme zloženie výboru SRZ MsO Dubnica n./V. a zloženie výboru jednotlivých Obvodných organizácií.

Aktuálne zloženie Výboru MsO SRZ Dubnica nad Váhom

Zloženie Výboru SRZ MsO Dubnica n/V:

Predseda: p. Brokeš Miroslav
Tajomník: JUDr. Mada Roman
Hlavný hospodár: Gavenda Ondrej
Účtovník: Ing. Duvač Cyril
Predseda ObO č.1:  p. Novák Milan
Predseda ObO č.2:  Ing. Waldecker Branislav
Predseda ObO č.3:  p. Ištvánik Bohumil
Vedúci RS: p. Brokeš Vladimír
Člen: Ing. Duraj Miroslav
Člen: Ing. Baláž Ferdinand
Člen: Ing. Šedík Jozef

kontakt: predseda@srzmsodubnica.sk
kontakt: tajomnik@srzmsodubnica.sk
kontakt: hospodar@srzmsodubnica.sk

Back To Top