Vitajte na stránkach Slovenského rybárskeho zväzu Mestskej organizácii v Dubnici nad Váhom. Pre priblíženie Vám predstavujeme zloženie výboru SRZ MsO Dubnica n./V. a zloženie výboru jednotlivých Obvodných organizácií.

Aktuálne zloženie Výboru MsO SRZ Dubnica nad Váhom

Zloženie Výboru SRZ MsO Dubnica n/V:

Predseda:                         p. Brokeš Miroslav
Tajomník:                        Gavenda Ondrej
Hlavný hospodár:           Gavenda Ondrej
Účtovník:                       Ing. Kramár Andrej
Predseda ObO č.1:          p. Novák Milan
Predseda ObO č.2:        Ing. Waldecker Branislav
Predseda ObO č.3:          p. Ištvánik Bohumil
Vedúci RS:                        p. Brokeš Vladimír
Člen:                               Ing. Duraj Miroslav
Člen:                               Ing. Baláž Ferdinand
Člen:                               Ing. Šedík Jozef

kontakt: predseda@srzmsodubnica.sk
kontakt: tajomnik@srzmsodubnica.sk
kontakt: hospodar@srzmsodubnica.sk