Vyhláška 381/2018 Zb. k zákonu o rybárstve…

Vyhláška 381/2018 Zb. k zákonu o rybárstve [...]

Zákon 216/2018 o rybárstve…

Zákon 2016/2018 o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) [...]

Disciplinárny poriadok SRZ platný od 1. januára 2020

Jednou z hlavných úloh SRZ je odborná a kultúrna výchova svojich členov v oblasti rybárstva [...]

Smernica o platení zápisného, členských poplatkov a o vydávaní povolení na rybolov v znení Dodatku

Rada Slovenského rybárskeho zväzu na zabezpečenie postupu platenia zápisného, členských príspevkov, vydávania povolení na rybolov [...]

Informácia z konania XIII. Mimoriadneho Snemu SRZ

Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dňa 23. novembra 2019 sa konal v Žiline XIII. Mimoriadny Snem [...]

Pokyny k úhrade členských príspevkov a poplatkov za povolenie na rybolov v roku 2020

Vážení Rybári, Výbor SRZ –  MsO Dubnica nad Váhom oznamuje, že doklady potrebné na lov [...]

ObO č.3 Ilava – informácia o vydávaní dokladov pre rok 2020

Rok 2020 Informácia o odovzdávaní (vydávaní) dokladov na lov rýb: Ilava: miesto: vstupná hala domu [...]

Rybársky poriadok pre Lipňové zväzové vody na rok 2020

Rybársky poriadok pre Lipňové zväzové vody na rok 2020 [...]

Rybársky poriadok pre zväzové kaprové vody na rok 2020

Rybársky poriadok pre kaprové zväzové vody na rok 2020 [...]

2019 Preberanie a vysádzanie násady K2 do našich revírov

Prinášame Vám niekoľko fotiek z prevzatia a vysádzania násady kapra K2 do našich revírov. [...]