V rámci prípravy revíru na plánované preteky si Vás dovoľujeme pozvať na mimoriadnu brigádu na VN Tunežice, ktorá sa uskutoční 23.09.2023 so začiatkom 08:00 hod.