Hospodárska činnosť – zakrmovanie

0
812

Jednou z činností hospodára a hospodárskeho úseku je aj starostlivosť o rybiu obsádku pred zimným obdobím. V minulom týždni prebehlo kŕmenie rýb na revíroch štrkovisko Dubnička a VN Slávnica. Prinášame Vám niekoľko fotiek.