Vážení rybári.
Upozorňujeme, že v zmysle platných predpisov je povinnosť odovzdať povolenia, prehľady o úlovkoch najneskôr do 15.01.2021. povolenky, prehľady o úlovkoch a dochádzke k vode odovzdajte s vyplneným sumárom, bez riadne vyplneného sumáru sa budú považovať doklady za neodovzdané.
Nakoľko však platia protipandemické opatrenia, sú kancelárie všetkých troch ObO uzatvorené. Preto svoje povolenia, prehľady o úlovkoch a dochádzke k vode môžete odovzdať nasledovne:

ObO č.3 Ilava nemá stálu poštovú schránku a preto sa Výbor ObO č.3 rozhodol pre nasledovné riešenie:
Vyplnený záznam o úlovkoch + preukaz člena možno odovzdať:
Odbernými miestami sú poštové schránky členov výboru ObO č.3:
Zavažie – Ladislav Novosad – Podvažie 42/II
Ilava, Košeca – Peter Trenčan – Ilava, Moyzesova 776/29
Ladce – František Gajdošík- Ladce, Vážska ulica 379- poštová schránka alebo schránka na balkóne
Martin Kvasnica-Ladce, Hviezdoslavova 24

Alebo poštou na adresu MsO SRZ Dubnica nad Váhom, Partizánska 151/3, 01841 Dubnica nad Váhom.

ObO č.2 Nová Dubnica a ObO č. 1 Dubnica nad Váhom, do schránky MsO (budova II. Z.Š. v Dubnici nad Váhom) na adrese Partizánska 151/3, Dubnica nad Váhom. Schránka sa nachádza vo vestibule hlavného vchodu. (Upozornenie. Hlavný vchod sa zamyká v poobedných hodinách.) Čelnovia ObO č.1 môžu odovzdať aj u pána Štefana Tramitu po dohode, číslo mobilu nájdete na zadnej strane domáceho rybolovného poriadku.

Výdaj dokladov:
Na základe pretrvávajúcich protipandemických opatrení, si výdaj resp. prebratie nových dokladov treba dohodnúť s pomocným hospodárom danej ObO, alebo Výborom poverenou osobou na vydávanie pre danú lokalitu za dodržania všetkých aktuálne platných opatrení. Kontakty na zadnej strane domáceho rybolovného poriadku.