Vážení Rybári,

Výbor SRZ –  MsO Dubnica nad Váhom oznamuje, že doklady potrebné na lov rýb bude v roku 2021/22 vydávať prostredníctvom poverených osôb až po PRIPÍSANÍ platby na účet SRZ MsO Dubnica nad Váhom. To znamená, že povolenia na lov rýb sa budú vydávať v úradných hodinách, ale najskôr 4 pracovné dni po realizácii platby (na základe online výpisu Banky, respektíve na základe doručeného súpisu prijatých poštových poukazov z centrály Slovenskej Pošty)

Podmienky vydania dokladov k lovu rýb v roku 2022:

  • Člen odovzdal riadne vyplnený sumár o úlovkoch za rok 2021, najneskôr do 15.1. 2022
  • Člen s povinnosťou brigád túto riadne odrobil (stanovený počet hodín), respektíve uhradil dobrovoľný príspevok na zarybnenie v hodnote min . 10 EUR za každú neodpracovanú hodinu.
  • Člen je povinný sa preukázať platným rybárskym lístkom.

Každý člen je povinný uhradiť členský poplatok najneskôr do 31.3.2022, po tomto termíne v zmysle stanov členstvo zaniká a v prípade záujmu o povolenie musí uhradiť zápisné v stanovenej výške.

Možnosti úhrady:

  • Tak ako doteraz, šekovou poukážkou na pošte – vyzdvihni si poukážku u poverenej osoby. Zaplať po jej vyplnení na pošte a ďalší týždeň v úradných hodinách si môžeš vyzdvihnúť doklady k rybolovu. POZOR!!! Nutné platiť na pošte tak, aby ostali do výdaja dokladov min. 4 pracovné dni!!!
  • Bezhotovostným prevodom na účet SRZ – MsO Dubnica nad Váhom. Detaily účtu sú uvedené nižšie. V prípade, že si zvolíte túto formu platby je potrebné dbať na správnosť zadávaných údajov. Povinné je zadať správne číslo účtu, variabilný symbol, špecifický symbol a do informácie pre prijímateľa:  Meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia a informáciu aké povolenia platíte.

POZOR!!! Nutné vykonať prevod tak, aby ostali do výdaja dokladov min. 4 pracovné dni!!!

Číslo účtu vo formáte IBAN:       SK44 7500 0000 0040 1189 1900

Variabilný symbol:                      Číslo Vašej členskej legitimácie (napr.  200175)

Špecifický symbol:                     10 miestne číslo podľa tabuľky zobrazenej dole
(napr.  1111200010)

Suma:                                       Suma, ktorú uhrádzate v EUR (napr. 309 EUR)

Informácia pre príjemcu: Meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia a informáciu aké povolenia platíte (napr. Jozef Mrkva, 1.1.1965, Rybárska 1, 018 51 N. Dubnica, ČZ + KPM+KPZ+PP+Brigády)

Okno č. Druh ceniny Kód Štruktúra okna podľa kódu Cena EUR
1 Členská známka 0 Neplatí 0
1 dospelý člen 41
2 mládež (15 – 17 rokov) 17
3 deti 1
2 Miestne povolenie kaprové 0 Neplatí 0
1 dospelý člen 46
2 deti (6 – 14 rokov) 14
3 dospelý člen – BEZ ÚHRADY 0
3 Zväzové povolenie kaprové 0 Neplatí 0
1 dospelý člen 40
2 deti (3 – 14 rokov) 10
3 dospelý člen – BEZ ÚHRADY 0
4 Miestne povolenie pstruhové 0 Neplatí 0
1 dospelý člen 33
2 dospelý člen – BEZ ÚHRADY 0
5 Príspevok na údržbu revírov (neodpracované brigády) 0 Neplatí – odpracovaná brigáda 0
1 kaprové 100
2 kaprové + pstruhové 150
3 rôzne (10 EUR/HOD) Suma
6 Zápisné 0 Neplatí 0
1 zápisné dospelý – nový člen vrátane školenia 100
2 zápisné mládež (15 – 17 rokov) 10
3 zápisné deti (6 – 14 rokov) 2
4 zápisné dospelý – evidovaný člen bez školenia 100
7 Príspevok na zarybnenie 0 Neplatí 0
1 ľubovoľný príspevok Suma
8 Disciplinárne konanie 0 Neplatí 0
1 príjem z disciplinárnych konaní Suma
9 Zväzové povolenie lipňové 0 Neplatí 0
1 dospelý člen 40
10   0 Neplatí 0

 

Dospelý rybár:

Členské:
41 EUR
Špecifický symbol:

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Členské + Kaprové miestne:
87 EUR
Špecifický symbol:

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Členské + Kaprové miestne + Kaprové zväzové:
127 EUR
Špecifický symbol:

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

 

Členské + Kaprové miestne + Pstruhové:
120 EUR
Špecifický symbol:

1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

 

Členské + Kaprové miestne + Kaprové zväzové + Pstruhové:
160 EUR
Špecifický symbol:

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

 

Mládežník 15 – 17 rokov:

Členské:
17 EUR
Špecifický symbol:

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Členské + Kaprové miestne:
63 EUR
Špecifický symbol:

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Členské + Kaprové miestne + Kaprové zväzové:
103 EUR
Špecifický symbol:

2 1 1 0 0 0 0 0 0 0

 

Deti 6-14 rokov:

Členské + Kaprové miestne:
15 EUR
Špecifický symbol:

3 2 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Členské + Kaprové miestne + Kaprové zväzové:
25 EUR
Špecifický symbol:

3 2 2 0 0 0 0 0 0 0