Prinášame Vám niekoľko fotiek z výlovu rybníka a následného prebratia násady Kapra (K2) zo dňa 21.10.2020. Násada nedosahovala lovnú mieru a bola vypustená na  VN Prejta dolná – horná a štrkovisko Ilava.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že dňa 26.10.2020 prebehne čiastočné zarybnenie násadou Kapra (K3).  Zarybnenie bude prebiehať na štrkovisku Dubnička, VN Prejta dolná – horná a štrkovisku Ilava. Násada bude dosahovať lovnú mieru a z tohto dôvodu bude vyhlásený na uvedených revíroch podľa § 18 ods. 9 vyhlášky MŽP č. 381/2019, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve:

všeobecný zákaz lovu
platný
od 26.10.2020 do 20.11.2020 (vrátane).
Lov je povolený od 21.11.2020.

O ďalšom zarybnení budeme informovať.