V rámci plnenia schváleného zarybňovacieho plánu a dodávky násad Kapra hradeného z finančných prostriedkov SRZ Rada Žilina bola do našich revírov vypustená a dovezená násada Kapra trojročného. Z dôvodu že dovezená násada Kapra dosahuje lovnú mieru sa na revíroch štrkovisko Dubnička (3-4100-1-1), VN Slávnica (3-5770-1-1), VN Prejta horná (3-5610-1-1), VN Prejta dolná (3-5600-1-1), štrkovisko Ilava (3-3401-1-1), OR Ladce (3-2640-1-1) vyhlasuje:

Zákaz lovu vysadených druhov rýb dosahujúcich najmenšiu lovnú mieru.

Druh vysadených rýb: kapor rybničný

Zákaz platí od: 29.10.2021 do 25.11.2021. Lov je povolený od 26.11.2021.

Upozornenie! Pri ulovení kapra počas tohto zákazu, si ho loviaci nesmie privlastniť a s náležitou opatrnosťou musí byť pustený späť do vody!

Nižšie Vám prinášame niekoľko fotografií a videí z prebrania násady, nakládky a vypustenia do našich revírov.