19.10.2021 sa v rámci plnenia zarybňovacieho plánu nasadila násada ročnej Šťuky. Násada bola vysadená do štrkoviska Dubnička, štrkovisko Ilava, Nosický kanál, VN Tunežice, VN Prejta dolná a horná, OR Ladce, VN Slávnica. Prinášame Vám niekoľko fotiek.