Násada Lipňa v roku 2019

0
1696
2019 Lipeň 1
Qrf
Qrf
Qrf
Qrf
Qrf
Qrf
Qrf
Qrf
Qrf
Qrf
Qrf
Fznor
Fznor
Fznor
Fznor
Qrf
Qrf
Qrf
Qrf
Qrf
Qrf
Qrf
Qrf
Qrf
Qrf
Qrf
Qrf
2019 Lipeň 1
Qrf

Dňa 12.07.2019 bolo do Váhu vysadených 10 000 ks Lipňa tymiánového vo veľkosti 14 cm. Násada bola dodaná z nadplánu RADY SRZ.