Násada Kapra rýchleného 2019

0
2187
Kapor rýhlený 2019
Qrf
2019 Kapor rýchlený 4
2019 Kapor rýchlený 4
Rhdr
Rhdr
Rhdr
Rhdr
Qrf
Qrf
Kapor rýhlený 2019
Qrf
Rhdr
Rhdr

Dňa 16.07.2019 bolo do revírov štrkovisko Dubnička, VN Prejta – dolná a horná, štrkovisko Ilava a VN Tunežice napustených celkovo 45 000 ks násady Kapra rýchleného.