Násada Podustvy na Váhu č.9

0
960

Prinášame Vám fotografie k násade Podustvy severnej do nášho revíru Váh č.9. Násada bola dodaná z prostriedkov Rady, celkové množstvo dodanej násady bolo 20 000 ks.