Napriek ťažkostiam s dodávkami násady Zubáč naprieč Slovenskom, nám včera 18.10.2021 bola dovezená časť násady Zubáča Zu2. Z večerného nasádzania Vám prinášame niekoľko fotiek. Násada bola vysadená do revírov štrkovisko Dubnička, VN Slávnica, Nosický kanál, VN Prejta dolná a horná, štrkovisko Ilava, OR Ladce a VN Tunežice.